Skip to main content
European School Education Platform

Uvjeti i odredbe

Uvjeti i odredbe

Kako bi se osiguralo najbolje moguće iskustvo za sve registrirane korisnike i posjetitelje, utvrdili smo osnovne smjernice za sudjelovanje i sadržaj objava. Ovaj dokument sadržava uvjete i odredbe za platformu European School Education Platform (dalje u tekstu: „Platforma“) i kodeks ponašanja za eTwinning. Nakon registracije pristat ćete na poštivanje ovih pravila i smjernica.

Uvjeti i odredbe za objave na Platformi


Registrirani korisnici mogu kreirati i objavljivati objave na određenim dijelovima Platforme. U ovdje pruženim informacijama navodi se što se očekuje od tih objava i bilo kojeg drugog sadržaja koji kreiraju korisnici (kao što su komentari o člancima). „Objave“ se odnose na priopćenja o tečajevima na web-mjestu objavljene u dijelu za stručno usavršavanje i bilo koje objave objavljene u dijelu za umrežavanje.

 

Ovi Uvjeti i odredbe nadopuna su općenitoj Izjavi o odricanju odgovornosti Platforme.

 

Izjava o odricanju odgovornosti: informacije za sve korisnike

 

Molimo da korisnici Platforme detaljno pročitaju ove informacije:

 • Autori objava neovisne su organizacije. Europska komisija ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu sadržaja, isporuke ili upravljanja objavama.
 • Europska komisija, nacionalne organizacije za potporu (NOP-ovi), nacionalne agencije za Erasmus+ ili administratori Platforme ne odobravaju objave unaprijed.
 • Odabir objave (npr. tečaj na web-mjestu) iz baze podataka ne garantira da će školi/organizaciji biti dodijeljena bespovratna sredstva u okviru programa Erasmus+.
 • Objava ne mora nužno biti prikazana na Platformi kako bi bila prikazana u aplikaciji za program Erasmus+.

 

Sav korisnički generiran sadržaj, uključujući onaj koji se odnosi na eTwinning, na platformi European School Education Platform pruža se kakav jest. Europska komisija ne zastupa stajališta, mišljenja ili savjete posjetitelja te mrežne stranice. Iako je za njezinu upotrebu potrebno prihvatiti ove Uvjete korištenja, i dalje je moguće da će neki neprikladan korisnički generiran sadržaj biti podnesen i prikazan. Zadržavamo pravo izmjene, micanja ili brisanja bilo kojeg sadržaja kojim se krše Uvjeti korištenja ili Smjernica zajednice, i to bez obavijesti.

 

Osnovni uvjeti i odredbe

 • Korištenje Platformom besplatno je za autore objave i pojedince koji traže objave koje odgovaraju njihovim kriterijima.
 • Bilo tko može kreirati objavu. Jedini tehnički uvjet za kreiranje objave je registracija radi otvaranja pojedinačnog računa i povezivanje tog računa s nekom organizacijom.
 • Platforma ne prihvaća odgovornost za bilo koje ocjene ili komentare podnesene u vezi sa sadržajem.
 • Europska komisija zadržava pravo da izmijeni Platformu te stoga katalog tečajeva ili dio za umrežavanje ili da izmijeni ove Uvjete bilo kada i bez prethodne najave.

 

Posebni uvjeti i odredbe

 

Katalog tečajeva

Katalog tečajeva u dijelu Platforme za stručno usavršavanje namijenjen je objavi tečajeva na web-mjestu koji su prihvatljivi kao aktivnost mobilnosti osoblja koja se financira iz programa Erasmus+ (Ključna aktivnost 1.: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince). Ako ste pružatelj tečaja, pročitajte  Standarde kvalitete za tečajeve u okviru Ključne aktivnosti 1..

 

Uzmite u obzir da trenutačno samo administratori Platforme, podupirući partneri i NOP-ovi mogu objavljivati mrežne tečajeve u katalogu.

 

Pronalazak partnera (objave u vezi s programom Erasmus+)

Odjeljak za pronalazak partnera u okviru dijela za umrežavanje namijenjen je objavama o aktivnostima koje su prihvatljive za financiranje u okviru programa Erasmus na području školskog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. One mogu uključivati:

 

 • Ključna aktivnost 1. – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince:
  • Za mobilnost osoblja: zahtjevi/ponude za stručnu praksu i podučavanje u inozemnim školama
  • Za mobilnost učenika: traženje partnerskih škola/organizacija
 • Ključna aktivnost 2. – Partnerstva za suradnju:
  • Objave o projektnim idejama i traženju partnera za Partnerstva za suradnju i Mala partnerstva.
 • Jean Monnet

 

Te se objave mogu odnositi na planirane aktivnosti ili aktivnosti koje već imaju potvrđeno financiranje.

Saznajte više o rokovima za prijavu, uvjetima i postupcima na the mrežnoj stranici programa Erasmus+..

 

Prihvatljivi uvjeti korištenja

 

Ako objavljujete objave, pozorno pročitajte sljedeći tekst:

 • Autori objava odgovorni su za pružanje točnih i relevantnih informacija u svojim objavama, uključujući ažuriranje informacija prema potrebi.
 • Autori objava osigurat će da bilo koji sadržaj koji objavljuju na Platformi mora biti točan (kada se radi o činjenicama) i iskreno zastupan (kada se radi o mišljenjima).
 • Zabranjeno je objavljivati ili slati bilo koji materijal, slike, videozapise ili ostale doprinose ovoj Platformi za čije korištenje autori objava nemaju dozvolu.
 • Autorima objava zabranjeno je oponašati bilo koju osobu ili entitet ili se obmanjujuće ili na drugi način lažno predstavljati.
 • Zabranjeno je manipulirati sadržaj ili dijelove sadržaja (uključujući naslove, opis, metapodatke, datume, kontaktne informacije, itd.) na način na koji bi se mogli obmanuti čitatelji ili im tajiti relevantne informacije, uključujući pružanje lažnih ili iskrivljenih informacija radi poboljšanja vidljivosti u rezultatima pretrage.

 

Kršenje uvjeta i odredaba

 

Nepridržavanje Prihvatljivih uvjeta korištenja predstavlja značajno kršenje Uvjeta i odredaba koje korisnici moraju prihvatiti kako bi se koristili Platformom i može dovesti do toga da bilo kada i bez prethodne najave poduzmemo neke ili sve sljedeće mjere:

 

 • Neposredno privremeno ili trajno oduzimanje prava na korištenje Platforme.
 • Neposredno privremeno ili trajno uklanjanje bilo koje objave ili materijala koji je korisnik prenio na Platformu koji se smatra netočni, neprikladnim ili nevažnim za ciljeve i ciljanu publiku Platforme.
 • Neposredno privremeno ili trajno uklanjanje bilo kojih komentara ili odgovora korisnika po našem nahođenju ako su uvredljivi ili se čini da su lažni ili duplicirani.
 • Izdavanje upozorenje korisniku.

 

Odluka o prikladnim posljedicama za kršenje ovih Uvjeta i odredaba donijet će se na temelju težine prekršaja i korisnikove povijesti korištenja Platforme. Osobito, odluka o trajnom oduzimanju prava na korištenje Platforme može biti opravdana samo ako je korisniku već izdano upozorenje, u kontekstu prethodnog kršenja ovih Uvjeta i odredaba, da njegova prava mogu biti trajno oduzeta u slučaju daljnjeg kršenja.

 

U slučaju uklanjanja bilo koje objave u bilo kojem obliku, oduzimanja prava na korištenje Platforme ili uskraćivanje pristupa Platformi, imate pravo zatražiti pojašnjenje te odluke. Takav se zahtjev treba uputiti na adresu e-pošte helpdesk@esep-support.eu.

 

Neće se pružati odgovori na bilo koje zahtjeve koji se smatraju zloporabom, osobito zbog svoje repetitivnosti. U takvim slučajevima bit ćete obaviješteni da se zahtjev smatra zloporabom i da se neće pružati daljnji odgovori.

 

Svoje komentare o odluci u pogledu oduzimanja prava na korištenje Platforme možete dostaviti na adresu e-pošte mailto:EAC-SEG@ec.europa.eu unutar dva tjedna od donošenja odluke