Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning

Overview

Photo of people with arms around each other

eTwinning- ში გაწევრიანებით მასწავლებლები და სკოლის პერსონალი ხდებიან „ევროპული სასკოლო საზოგადოებ“-ის ნაწილი და უსაზღვრო შესაძლებლობებით სარგებლობენ.

 

ითანამშრომლე და იყავი შთაგონებული ევროპელი კოლეგებით

eTwinning-ში მასწავლებლები ორგანიზებას უწევენ და აწარმოებენ პირისპირ და ონლაინ აქტივობებს თავიანთ მოსწავლეებთან და Erasmus+ პროგრამაში მონაწილე სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელ კოლეგებთან ერთად.  ისინი ჩართული არიან თანამშრომლობით პროექტებში Twinspace-ის გარემოს მხარდაჭერით. ეროვნული მხარდამჭერი ორგანიზაციები პასუხისმგებელნი არიან მომხმარებლის რეგისტრაციის დადასტურებაზე რომ გახდნენ eTwinner-ები, ამგვარად ინარჩუნებენ პლატფორმის უსაფრთხოებას, უზრუნველყოფენ მხარდაჭერას და ხელმძღვანელობას, და აღიარებენ მასწავლებლის შრომას ეროვნული და ევროპული ხარისხის ნიშნით. ყოველწლიური eTwinning-ის წიგნი ასახავს ყველაზე ინოვაციურ პროექტებს. საუკეთესო პროექტები ჯილდოვდებიან eTwinning-ის ევროპული პრიზებით და ხდებიან პროექტების გალერეის ნაწილი.

 

გაუზიარე პარტნიორებს

eTwinning-ის საზოგადოება შედგება ათასობით მასწავლებლისგან და განმანათლებლისგან რომლებიც იზიარებენ ინკლუზიური სკოლის ხედვას, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და 21-ე საუკუნის უნარების მაქსიმალური გამოყენებით. eTwinner-ები ხვდებიან და თანამშრომლობენ ონლაინ, სკოლაში, eTwinning-ის ღონისძიებებსა და კონფერენციებზე, სადაც შესაძლებელია რომ შთააგონონ სხვა მასწავლებლებს უკეთესი განთლება მისცენ მოსწავლეებს. ევროპული სასკოლო განთლების პლატფორმაზე, eTwinning-ის კუთხე გვთავაზობს პროექტის ნაკრებს, პრაქტიკის მაგალითებს, რეკომენდაციებსა და ონლაინ გარემოს სადაც eTwinner-ებს შეუძლიათ დაკავშირება, პროექტების შექმნა, გაზიარება, და  ერთად სწავლა საკუთარ სივრცეში თავიანთი ინტერესების გათვალისწინებით.  

 

ახალი უნარების ერთად დაუფლება

მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლა აუცილებელია მასწავლებლებისთვის და eTwinning-ის საზოგადოების წევრები იღებენ სარგებელს  ვებინარებიდან, მოკლე და გრძელი ონლაინ კურსებიდან (MOOCs-ის ჩათვლით), თვითსწავლების მასალებიდან, კონფერენციებიდან, და პირისპირ პროფესიული განვითარების  შესაძლებლობებიდან, სადაც ისინი ხვდებიან სხვადასხვა დარგის ექსპერტებს და იუმჯობესებენ თავიანთ უნარებს. ეს ღონისძიებები მასწავლებლებს საშუალებას აძლევს ითანამშრომლონ, ისწავლონ ერთად, და თავი იგრძნონ ერთი და იგივე საზოგადოების ნაწილად.

 

eTwinning-ი ასევე შესაძლებლობას აძლებს მომავალ მასწავლებლებს  მხარდაჭერა მიიღონ კარიერის დაწყების დროს.

 

მხარდაჭერა და აღნიშვნა

ყველა საზოგადოების მსგავსად,  eTwinning-საც აქვს ძირითადი ღონისძიებები. ყოველწლიური თემა არის ორი ონლაინ კამპანიის (გაზაფხულზე და შემოდგომაზე) მთავარი სამიზნე, სადაც eTwinner-ები აზიარებენ იდეებს, გეგმავენ პროექტებს, ქმნიან რესურსებს, და ერთად სწავლობენ. ყოველი წლის 9 მაისს, საზოგადოება აღნიშნავს ევროპის დღეს როგორც eTwinning-ის დღეს, იმ აქტივობებით რაც  eTwinner-ებს  განსაკუთრებულის ნაწილად აგრძნობინებს თავს, სადაც არ უნდა იყვნენ. 

 

გახდი პროტაგონისტი

eTwinning-ის ამბასადორები საზოგადოების საყრდენია. მათი შერჩევა ხდება ეროვნულ დონეზე, ისინი უზრუნველყოფენ ტრენინგებს, მხარდაჭერას, უზიარებენ ენერგიას და ენთუზიაზმს, შედეგად კი - eTwinning-ის  განვითარება ხდება ყოველდღიურად. თუ როგორ გახდეთ ამბასადორი, მიიღეთ ინფორმაცია თქვენი ეროვნული მხარდამჭერი ორგანიზაციისგან

 

სკოლები რომლებსაც მიენიჭათ  eTwinning-ის სასკოლო ნიშანი, არიან  სანიმუშო მოდელები, რომლებიც შთააგონებს eTwinning-ს, საერთო ლიდერობას, თანამშრომლობას და გაზიარებას,  მოსწავლეებს, როგორც ცვლილების აგენტებს, ინკლუზიურობას და პედაგოგიურ ინოვაციებს. თვალყური ადევნეთ აპლიკაციების გახსნას!

 

ყველას შეუძლია გახდეს eTwinning-ის ამბასადორი, და ნებისმიერ სკოლას შეუძლია მიიღოს eTwinning-ის სასკოლო ნიშანი.

 

როგორ გავწევრიანდეთ eTwinning-ში

დარეგისტრირდით დღეს, როგორც მომხმარებელი, ევროპული სასკოლო განათლების პლატფორმაზე, EU Login-ის მეშვეობით და მოითხოვეთ რომ დადასტურებული იყოთ როგორც eTwinner-ი თქვენი ეროვნული მხარდამჭერი ორგანიზაციის მიერ.

 

რას გვთავაზობს eTwinning-ის პლატფორმა?

eTwinner-ებს შეუძლიათ დაკავშირება, გაზიარება და თანამშრომლობა სხვა რეგისტრირებულ eTwinner-ებთან და სკოლებთან  შემოთავაზებული სოციალური ქსელის ფუნქციების მეშვეობით, ოთახებში, eTwinning-ის ჯგუფებში და ევროპულ პროექტებში ჩართვით.

 

  • ოთახები არის მიკრო ჯგუფები რომელიც საშუალებას აძლევს eTwinner-ებს მონაწილეობა მიიღონ ვიდეო კონფერენციის სესიებში, რომელიც მხარდაჭერილია ფორუმისა და არქივის მიერ.
  • eTwinning-ის ჯგუფები არის ვირტუალური ადგილები, სადაც eTwinner-ები ხვდებიან და განიხილავენ სპეციფიურ საკითხებს, თემებს, ან სხვა ინტერესის სფეროებს. გამორჩეული ჯგუფები არის ჯგუფები, რომლებსაც კოორდინაციას უწევს CSS-ი, ხოლო მოდერაციას გამოცდილი eTwinner-ები. (მეტი იხილეთ აქ).
  • eTwinning-ის პროექტები მოიცავს აქტივობებს სხვადასხვა თემებზე და ძირითად კომპეტენციებზე, რომლებიც მოიცავს ორ ან მეტ მასწავლებელს და მათ მოსწავლეებს. თითოეულ პროექტს აქვს საკუთარი TwinSpace-ი, უფასო და უსაფრთხო პლატფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომია მხოლოდ პროექტის სხვა eTwinning-ის წევრებისთვის, თქვენს მიერ არჩეული სტუმრებისთვისა და მოსწავლეებისთვის.

 

eTwinner-ებს აგრეთვე შეუძლიათ შეუერთდნენ ევროპული სასკოლო განათლების პლატფორმის მიერ ორგანიზებულ ონლაინ პროფესიული განვითარების შესაძლებლობებს. ზოგიერთი შეთავაზება მორგებული იქნება eTwinner-ების სპეციფიკურ ინტერესებსა და საჭიროებებზე და ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ მათთვის:

 

  • მოკლე ონლაინკურსები ინტენსიური და სასიამოვნოა, აცნობს მასწავლებლებს თემას, უღვივებს იდეებს და ეხმარება მათ უნარების განვითარებაში.
  • MOOCs (გრძელი ღია ონლაინკურსები) არის 4-6 კვირიანი და მოითხოვს 12-15 საათიან სასწავლო დროს ამ პერიოდში. კურსის ხანგრძლივობის განმავლობაში მონაწილეებს უფლება აქვთ განახორციელონ აქტივობები მათთვის ხელსაყრელ დროს. წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.
  • ვებინარები არის ერთსაათიანი ონლაინ ვიდეო სესიები, სადაც მასწავლებლებს აქვთ შესაძლებლობა გაეცნონ და განიხილონ სხვადასხვა თემები.
  • ვებინარის სერია არის ორი ვებინარის სესია, რომლებიც დაკავშირებულია ინტერაქციული ონლაინ აქტივობით.
  • ონლაინ კონფერენციები და ღონისძიებები შექმნილია და ეძღვნება კონკრეტულ სამიზნე აუდიტორიას და თემებს.

 

არ გაქვთ უფლება შეუერთდეთ eTwinning-ს?

მხოლოდ სკოლის პერსონალს შეუძლია შეუერთდეს eTwinning-ის საზოგადოებას. თუ თქვენ არ ხართ სკოლის პერსონალის წევრი, შეგიძლიათ კვლავ ისარგებლოთ და დაუკავშირდეთ ევროპული სასკოლო განათლების პლატფორმის სხვა განყოფილებებს უფასოდ. აღმოაჩინეთ ყველა ეს შესაძლებლობა აქ. eTwinner-ებს შეუძლიათ მოიწვიონ არა-eTwinner-ები კონკრეტულ პროექტებში.