Skip to main content
European School Education Platform

Politika tal-privatezza għall-utenti tal-eTwinning

Politika tal-privatezza għall-utenti tal-eTwinning

Introduzzjoni: Deskrizzjoni qasira tal-ipproċessar
Il-European School Education Platform (imsemmija hawn “il-Pjattaforma”) hija s-suċċessur tal-pjattaformi ta’ School Education Gateway u l-eTwinning. Imnedija fl-2022, din il-pjattaforma online multilingwi għandha l-għan li tkun il-punt ta’ laqgħa għall-persunal kollu tal-iskola (mill-kura u l-edukazzjoni bikrija tat-tfal, sal-livelli primarji u sekondarji, inklużi l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali inizjali), ir-riċerkaturi, dawk li jfasslu l-politika u partijiet interessati oħra fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika.   

Id-data personali hija pprovduta f’żewġ saffi: 

 1. Reġistrazzjoni bil-login tal-UE u utenti “ġenerali”, biex jipparteċipaw fl-attivitajiet (jieħdu sehem fil-korsijiet online jew jissottomettu posting) u biex ikunu jistgħu jużaw il-karatteristiċi kollha tal-pjattaforma (jikkummentaw fuq artikli, iżidu items fil-favoriti, jew jissejvjaw tiftixiet).
 2. Reġistrazzjoni addizzjonali bħala utent tal-eTwinning (eTwinner): Żona speċifika tal-Pjattaforma hija l-“eTwinning” li toffri żona ristretta għall-persunal li jaħdem fi skola (għalliema, kapijiet ta’ skejjel, librara, eċċ.), f’wieħed mill-pajjiżi involuti, biex jikkomunikaw, jikkollaboraw, jiżviluppaw proġetti, jaqsmu u jinvolvu ruħhom fil-komunità online. L-utenti li japplikaw għall-eTwinning għandhom jiġu vvalidati mill-Organizzazzjonijiet ta’ Appoġġ Nazzjonali tal-pajjiżi tagħhom biex isiru eTwinners u jkollhom aċċess għaż-żona ristretta tal-eTwinning, fejn jistgħu jikkomunikaw, jikkollaboraw, jiltaqgħu, jiċċettjaw, jiżviluppaw proġetti, jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ żvilupp professjonali, eċċ

 

Il-politika tal-privatezza attwal tikkorrispondi għall-“utenti tal-eTwinning” tal-pjattaforma, li diġà huma rreġistrati bħala “utenti ġenerali” u għalhekk diġà aċċettaw il-politika tal-privatezza ta’ “utenti ġenerali”.

 

NB. Meta titnieda l-European School Education Platform, l-utenti eżistenti tal-eTwinning u/jew ta’ School Education Gateway għandhom joħolqu kont tal-Login tal-UE bl-istess indirizz elettroniku li użaw meta rreġistraw fl-eTwinning jew fuq il-pjattaforma ta’ School Education Gateway sabiex jissinkronizzaw il-kontijiet qodma u ġodda tagħhom, inkluża l-migrazzjoni tad-data personali għall-kont il-ġdid.  

 

Id-data personali miġbura meta tirreġistra fl-eTwinning u permezz tal-parteċipazzjoni fl-attivitajiet tal-eTwinning tiġi pproċessata fil-livell nazzjonali, fejn l-Organizzazzjonijiet ta’ Appoġġ Nazzjonali (NSO) huma l-Kontrolluri tad-Data, jew fil-livell tal-Unjoni Ewropea, fejn l-EACEA hija l-Kontrollur tad-Data.

 

Id-data personali kollha hija ttrattata skont il-leġiżlazzjoni applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data.

 • Fil-livell tal-UE, japplika r-Regolament (UE) Nru 2018/1725 (1) dwar il-protezzjoni tad-data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni.
 • Fil-livell nazzjonali, għall-membri tal-Unjoni Ewropea (UE) u ż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), japplika r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (“GDPR”) (2). L-operazzjonijiet kollha tal-ipproċessar tad-data taħt il-kontroll tal-NSO jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tagħha.
 • Għal pajjiżi li mhumiex membri tal-UE jew taż-ŻEE, id-data personali hija pproċessata skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli, ħlief jekk tiġi pproċessata data personali minn persuni fl-Istati Membri tal-UE jew fiż-ŻEE. F’dan il-każ, tapplika l-GDPR.

 

Id-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza li ġejja tiddeskrivi l-politiki li bihom l-EACEA tiġbor, timmaniġġja u tuża d-data personali tal-individwi kkonċernati fl-eTwinning. Hija tagħti wkoll informazzjoni dwar xi pproċessar ta’ data personali mill-NSO.

 

 1. Min hu responsabbli għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek

 

Fil-livell tal-UE– qasam tal-eTwinning fil-European School Education Platform

Meta d-data tiġi pproċessata fil-livell tal-UE, il-kontrollur tad-data huwa l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura.

Il-persuna nominata bħala responsabbli għall-operazzjonijiet tal-ipproċessar hija: 

Il-Kap tal-Unità A6 tal-EACEA 
Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni u l-Kultura Ewropea
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussell
Indirizz elettroniku: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Barra minn hekk, l-EACEA taħdem mal-proċessuri li ġejjin:

EUN Partnership AISBL (minn hawn ’il quddiem imsejħa European Schoolnet) tmexxi s-Servizz ta’ Appoġġ Ċentrali tal-eTwinning bħala kuntrattur tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura.

Rue de Trèves, 61 (it-3 sular)

1040 Brussell

Il-Belġju

Tel: +32 2/790 75 75

Indirizz elettroniku: info@eun.org

Sit web: www.eun.org

 

Barra minn hekk, Tremend Software Consulting SRL tipprovdi s-servizzi diġitali meħtieġa għall-ġestjoni u ż-żamma ta’ school-education.ec.europa.eu wkoll bħala kuntrattur ta’ EACEA.

 

83 Cluj Stroot, bl. 8B, sc. 1, floor 7, ap.32

RO-030134 Bucuresti (Bucharest)

Ir-Rumanija

Tel: +40-21-223-7700

Indirizz elettroniku: hello@tremend.com

Sit web: https://tremend.com/

Id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni tal-UE għall-informatika (DĠ DIGIT) jipprovdi s-servizz ta’ hosting tal-IT għall-European School Education platform, inkluż iż-żona tal-eTwinning.

Fuq livell Nazzjonali – Portali nazzjonali tal-eTwinning

Meta d-data tiġi pproċessata f’livell nazzjonali (pereżempju biex jiġu organizzati attivitajiet nazzjonali, ara hawn taħt), il-Kontrolluri tad-Data huma s-servizzi speċifiċi ta’ appoġġ (NSO).

Ara l-lista tal-persuni responsabbli mill-operazzjonijiet ta’ pproċessar f’kull NSO NSO.

 

 1. Liema data personali hija pproċessata u kif?

 

Fil-livell tal-UE – qasam tal-eTwinning fil-European School Education Platform

Is-suġġetti tad-data huma dawk li jagħmlu l-ilmenti, li jikkorrispondu u li jagħmlu mistoqsijiet u individwi li jiddeċiedu li jirreġistraw fil-żona ristrett tal-eTwinning (persunal tal-iskola vvalidat) wara li jkunu rreġistraw bħala “utent ġenerali” fuq il-European School Education Platform. Kif ukoll kwalunkwe persuna li tipparteċipa fl-attivitajiet organizzati mill-utenti tal-eTwinning. Id-data personali li ġejja hija pproċessata fil-kuntest tal-eTwinning.

 

 1. Rigward il-karatteristiċi fiżiċi tal-persuni kif ukoll l-immaġni, il-vuċi jew il-marki tas-swaba’ (fakultattiv). Informazzjoni personali fakultattiva tinġabar għall-profil tal-membru u reġistratur jista’ jiddeċiedi jekk jagħtix dik id-data jew le. L-informazzjoni fakultattiva tinvolvi immaġnijiet.
 2. Rigward l-isfera privata tas-suġġett tad-data (fakultattiv): Informazzjoni minn forums u għodod oħra ta’ komunikazzjoni online: il-Pjattaforma toffri forums pubbliċi (jew għodod ta’ komunikazzjoni simili ta’ partijiet terzi) bħala parti mill-ispazji kollaborattivi tagħha. Fuq dawn l-għodod online l-utenti jistgħu jaqsmu kummenti, ħsibijiet, ritratti, vidjos u riżorsi oħra fuq bażi volontarja.
 3. Rigward il-karriera tas-suġġett tad-data (fakultattiv): Il-Pjattaforma tista’ tirċievi informazzjoni personalment identifikabbli meta l-informazzjoni tiġi pprovduta bi tweġiba għal stħarriġ (f’dan il-każ l-utent jintalab jipprovdi l-kunsens tiegħu għall-qsim ta’ tali informazzjoni). Jekk il-persuna tipparteċipa f’kors online jew fi proġett, nistgħu niġbru ċertu kontenut iġġenerat mill-istudenti, bħal assenjazzjonijiet sottomessi, assenjazzjonijiet ikklassifikati mill-pari u feedback tal-istudenti biex jikklassifikaw il-pari. Tinġabar ukoll data tal-kors, bħalma huma t-tweġibiet tal-istudenti għall-kwiżżijiet, entrati tal-forum u stħarriġ.
 4. Rigward il-missjonijiet u l-vjaġġi: Il-parteċipanti jistgħu jieħdu sehem f’avvenimenti fuq il-post f’pajjiżhom jew f’pajjiż ieħor. Huma jistgħu jissottomettu informazzjoni bil-għan li jipparteċipaw f’inizjattivi bħal dawn.
 5. Rigward l-ismijiet u l-indirizzi, inklużi l-indirizzi elettroniċi (obbligatorji)
 6. L-iskola u r-rwol professjonali fl-iskola (obbligatorju)
 7. Għar-rappreżentanti tal-NSO huma stess itellgħu d-data personali tagħhom (id-dettalji ta’ kuntatt u isem l-organizzazzjoni)
 8. Data personali mhux mitluba li tiżvela l-oriġini razzjali jew etnika, opinjonijiet politiċi, twemmin reliġjuż jew filosofiku, sħubija fi trade unions, li tikkonċerna s-saħħa, id-data ġenetika, id-data bijometrika għall-iskop ta’ identifikazzjoni unika ta’ persuna fiżika, il-ħajja sesswali jew l-orjentazzjoni sesswali jew ta’ natura simili tista’ tiġi sottomessa mis-suġġetti tad-data, iżda madankollu tiġi injorata u mhux ipproċessata.

 

Il-Pjattaforma toffri lill-utenti l-opportunità li jipparteċipaw f’korsijiet online ristretti għall-utenti tal-eTwinning permezz tal-Akkademja tal-UE. Ir-reġistrazzjoni għal kors online teħtieġ li toħloq kont tal-utent fl-eTwinning wara li tkun irreġistrajt bħala utent ġenerali fuq il- European School Education Platform (ara hawn fuq), iżda l-ebda informazzjoni personali addizzjonali mhija meħtieġa.

B’mod aktar partikolari għall-eTwinning fil-livell Ewropew, dan ifisser:

 

a) Data obbligatorja

 • Data tar-reġistrant:rwol fl-iskola (jekk għalliem: is-suġġetti mgħallma), lingwa(i) tal-komunikazzjoni, firxa tal-età tal-istudenti;
 • Data tal-iskola tal-utent:isem uffiċjali tal-iskola, indirizz, belt, indirizz elettroniku, reġjun u pajjiż.
 • Id-data tal-Prinċipal tal-Iskola:isem, kunjom, indirizz elettroniku professjonali.

b) Data fakultattiva(din id-data tista’ tiġi pprovduta biss f’każ li tkun involut ulterjorment f’attivitajiet tal-eTwinning):

 

Data tar-reġistrant: deskrizzjoni tal-utent, lista ta’ kuntatti fiż-żona tal-eTwinning, lista ta’ proġetti, ritratt tar-reġistrant, ritratti u informazzjoni oħra relatata mal-użu tal-pjattaforma.

Data oħra: Ir-reġistranti jistgħu jipparteċipaw ukoll fi TwinSpacesGuppi tal-eTwinning u avvenimenti (online) tal-proġetti. F’dawn il-każijiet, ir-reġistranti jistgħu jissottomettu informazzjoni biex jipparteċipaw f’tali inizjattivi. L-aċċess għal pjattaformi bħal dawn huwa ristrett għall-membri rreġistrati u vvalidati tagħhom biss (“eTwinners”).

Huma jistgħu wkoll jissottomettu informazzjoni oħra fil-kuntest tal-użu tal-ispazju ristrett tal-pjattaforma kif ukoll itellgħu messaġġi u materjal ieħor f’forums, blogs u sezzjonijiet oħra tal-ispazju ristrett tal-pjattaforma.

Fit-TwinSpaces u l-Gruppi, l-utenti jistgħu jużaw u jinkorporaw għodod ta’ partijiet terzi. Dawn l-għodod japplikaw il-politiki ta’ privatezza tagħhom li huma kondiviżi b’mod ċar mal-utenti aħħara. Meta jużaw dawn l-għodod ta’ partijiet terzi, l-utenti jaċċettaw li d-data personali tagħhom tiġi pproċessata minn dawn il-partijiet terzi (bħala kontrolluri);

 

Għall-eTwinning f’livell nazzjonali – portali nazzjonali tal-eTwinning – dan ifisser:

 

Id-data personali li ġejja hija pproċessata fil-kuntest tal-eTwinning.

a) Data obbligatorja - ipprovduta mill-EACEA lill-NSO permezz taż-żona tal-eTwinning fil-Pjattaforma

 • Data tar-reġistrant: indirizz elettroniku, kunjom, rwol fl-iskola (jekk għalliem, is-suġġetti mgħallma), lingwa(i) ta’ komunikazzjoni, firxa ta’ età ta’ studenti, deskrizzjoni tal-utent.
 • Data tal-iskola tal-utent: isem uffiċjali tal-iskola, indirizz, belt, indirizz elettroniku, reġjun u pajjiż
 • Data tal-Prinċipal tal-Iskola:isem, kunjom, indirizz elettroniku professjonali.

b) Informazzjoni teknika:Id-data relatata mal-Komunità tal-eTwinning hija pprovduta mill-utenti nfushom billi jissottomettu formoli online fl-oqsma ddedikati tal-eTwinning tal-Pjattaforma u aċċessibbli mid-diversi servizzi nazzjonali.

c) Data speċifika għal inizjattivi fuq il-post:Il-parteċipanti jistgħu jieħdu sehem f’attivitajiet ta’ Żvilupp Professjonali fuq il-post. F’dan il-każ jistgħu jintalbu informazzjoni addizzjonali (pereżempju biex jirranġaw vjaġġi) biex jipparteċipaw f’tali inizjattivi. 

 

 1. Għal liema skopijiet nipproċessaw id-data tiegħek

 

Fil-livell tal-UE – żona tal-eTwinning fil-European School Education Platform

L-ipproċessar tad-data huwa meħtieġ biex: 

 

 • Jippermetti lill-utenti jużaw is-servizzi tal-pjattaforma bħal:
  • l-ippubblikar ta’ kummenti u postings,
  • l-użu ta’ karatteristiċi differenti tal-pjattaforma bħall-favoriti jew tiftixiet issejvjati,
  • l-arrikkiment tal-profili tal-utenti,
 • jimmaniġġja l-mistoqsijiet tal-helpdesk, isegwi l-posts u l-messaġġi li ġew “irrappurtati” minn utenti oħra, eċċ.,
 • jippermetti lill-utenti tal-Pjattaforma jikkomunikaw u jikkollaboraw fi spirtu ta’ fiduċja u rispett reċiproku,
 • jippermetti u jiffaċilita attivitajiet ta’ monitoraġġ u riċerka,
 • jiżviluppa għanijiet ta’ sensibilizzazzjoni u komunikazzjoni fil-qafas tal-Pjattaforma u s-servizzi tagħha,
 • jibgħat aġġornamenti u informazzjoni rilevanti relatata mal-Pjattaforma lill-utenti rreġistrati, u biex jinfurma lill-utenti rreġistrati dwar attivitajiet relatati oħra li jistgħu jkunu interessati fihom fi ħdan l-inizjattivi tal-Kummissjoni Ewropea,
 • jippermetti l-amministrazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ korsijiet online,
 • jippermetti u jtejjeb l-esperjenza tal-utenti f’dan u fi proġetti futuri simili żviluppati mill-Kummissjoni Ewropea permezz ta’ kontroll tal-aċċess, traċċar tal-frekwenza tal-użu, imġiba tat-tiftix, preferenzi u settings,
 • jippermetti l-ġbir, il-kategorizzazzjoni u s-sommarju tal-kontribuzzjonijiet tal-utenti fil-forums u għodod oħra ta’ diskussjoni,
 • jipprovdi statistika aggregata, inkluż, iżda mhux limitata għall-għadd ta’ utenti matul perjodu speċifiku, is-suġġetti preferuti u/jew il-pajjiżi magħżula mill-utenti u l-użu tal-kont.
 • jipprovdi informazzjoni dwar l-attivitajiet tar-reġistranti ġewwa u barra l-eTwinning biex jistabbilixxi u jżomm l-attivitajiet tal-komunità online;
 • jippermetti lir-reġistranti jsibu sħab u jistabbilixxu proġetti;
 • jipprovdi informazzjoni dwar il-proġetti tal-eTwinning tagħhom;
 • b’mod ġenerali, jippermetti lir-reġistranti tal-eTwinning jikkomunikaw u jikkollaboraw fl-ispirtu ta’ fiduċja u rispett reċiproċi; u,
 • jippermetti u jiffaċilita attivitajiet ta’ monitoraġġ u riċerka.

 

Meta l-utenti jirreġistraw fl-eTwinning huma jistgħu wkoll jabbonaw għan-newsletters tal-eTwinning mibgħuta fil-livell ċentrali u nazzjonali. Meta jabbonaw, l-utenti jaċċettaw li jaqsmu l-indirizz tal-email tagħhom għal dan il-għan.

Id-data tar-reġistranti hija vvalidata fil-livell nazzjonali mill-NSO rispettiva.

Fuq livell Nazzjonali - Portali nazzjonali tal-eTwinning

L-NSO tal-eTwinning tuża d-data personali sottomessa meta tirreġistra għall-European School Education Platform u għall-eTwinning biex:

 • tivvalida l-informazzjoni personali sottomessa mill-utent;
 • tippromwovi attivitajiet nazzjonali tal-eTwinning;
 • tqassam fuljetti u notifiki nazzjonali;
 • tirreġistra għal korsijiet u avvenimenti;
 • tipparteċipa fi stħarriġ.

L-utenti jistgħu wkoll jagħżlu li jikkuntattjaw lill-NSO direttament biex jibqgħu infurmati dwar l-attivitajiet tal-eTwinning. Jekk l-utenti jagħżlu li jikkuntattjaw lill-NSO direttament, id-data personali tkun użata biss biex twieġeb messaġġi jew timmaniġġja r-reġistrazzjonijiet.

Data personali qatt ma tista’ tintuża għal skopijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni. 

 

 1. Fuq liema bażi legali nipproċessaw id-data personali tiegħek?

 

Fil-livell tal-UE

L-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-istituzzjoni jew korp tal-Unjoni (li għandu jiġi stabbilit fil-Liġi tal-Unjoni) (l-Artikolu 50(1)(a) tar-Regolament (UE) 2018/1725):

 • Ir-Regolament (UE) 2021/817 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2021 li jistabbilixxi Erasmus+: il-Programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni u t-taħriġ, żgħażagħ u sport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 (ĠU L 189, 28.5.2021, p. 1–33).
 • Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 tat-12 ta’ Frar 2021 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura.
 • Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2021)951 u l-annessi tagħha li jiddelegaw setgħat lill-EACEA għall-ġestjoni tal-programmi fil-QFP 2021-2027.

L-ipproċessar li mhux kopert mill-bażijiet legali ta’ hawn fuq huwa bbażat fuq il-kunsens tas-suġġett tad-data (l-Artikolu 5(1)(d) tar-Regolament (UE) 2018/1725).

Fuq livell nazzjonali

Il-bażi ġuridika hija t-twettiq ta’ kuntratt iffirmat bejn l-EACEA u l-EU/EEA NSO (l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (UE) 2016/679: Ftehim ta’ għotja ffirmat bejn l-EACEA u l-NSO (Stedina għal Sottomissjoni u Pjan ta’ Attività EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 u l-EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA).

Għall-NSO bbażati fuq pajjiżi terzi tapplika l-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom.

Tista’ tikkuntattja l-NSO rispettiva għal informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni applikabbli għal kull pajjiż.

 

 1. Għal kemm żmien inżommu d-data personali tiegħek?

 

Fuq livell nazzjonali u tal-UE

Fir-rigward tad-data relatata mal-profili tal-utenti tal-eTwinning, id-data personali relatata mal-profil tal-utenti tal-eTwinning tinżamm għal massimu ta’ tliet snin wara l-aħħar dħul tal-utent fiż-żona tal-eTwinning. Wara sena mill-aħħar dħul, il-profil tal-utent jiġi awtomatikament issettjat għal inattiv, jiġifieri, m’għadux aktar viżibbli għal utenti oħra jew għad-dinja esterna. L-utent jista’ jerġa’ jattiva l-kont tiegħu billi jerġa’ jidħol. Tintbagħat tfakkira wara sentejn addizzjonali fejn tinforma lill-utent li, tliet snin wara l-aħħar dħul tiegħu, il-profil tiegħu se jiġi anonimizzat.

Fil-każ li l-utenti jitolbu l-anonimizzazzjoni tal-kont tagħhom jew il-kont jiġi anonimizzat awtomatikament, id-data personali se titħassar.

Id-data tinżamm biss f’forma anonimizzata li ma tippermettix l-identifikazzjoni personali. Jekk l-utenti b’kont anonimu jkunu jridu jkomplu jużaw il-pjattaforma, ikollhom jerġgħu jirreġistraw. Id-data tibqa’ biss għal skopijiet ta’ riċerka u monitoraġġ għad-dispożizzjoni tal-EACEA, il-Kummissjoni Ewropea, l-awtoritajiet tal-iskejjel nazzjonali jew reġjonali, l-awtoritajiet inkarigati mill-implimentazzjoni tal-eTwinning (is-Servizz ta’ Appoġġ Ċentrali u Organizzazzjonijiet ta’ Appoġġ Nazzjonali) u partijiet terzi oħra (ara punt 6) taħt l-awtorizzazzjoni tal-kontrollur tad-data f’format aggregat.

Biex tiddiżattiva jew tħassar kont, jekk jogħġbok ikkuntattja lis-Servizz ta’ Appoġġ Ċentrali(ara punt 6 hawn taħt) fuq: privacy@esep-support.eu.

 

 1. Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata?

 

Fil-livell tal-UE – iż-żona tal-eTwinning fil-European School Education Platform

Għall-għanijiet imsemmija hawn fuq, l-aċċess għad-data huwa strettament limitat għal:

L-aċċess għad-data tal-eTwinners huwa strettament limitat għal:

 • Reġistranti tal-eTwinning (mad-dħul) jistgħu jaraw id-data li ġejja ta’ utenti oħra: sett sħiħ ta’ data minbarra l-indirizz elettroniku tal-utenti u d-data tal-mexxej tal-iskola,
 • Persunal awtorizzat tal-EACEA u tal-Kummissjoni Ewropea (DĠ EAC u DĠ DIGIT): sett sħiħ ta’ data,
 • Persunal awtorizzat tal-organizzazzjoni kkuntrattat mill-EACEA biex jimplimenta l-komponent tal-eTwinning tal-pjattaforma tal-ESEP, jiġifieri s-Servizz ta’ Appoġġ Ċentrali (European Schoolnet) u l-fornitur tas-servizz diġitali (Tremend Software Consulting SRL): sett sħiħ ta’ data,
 • Organizzazzjonijiet ta’ Appoġġ Nazzjonali: għandhom aċċess għad-data tar-reġistrant sottomessa fuq European School Education Platform biex jivvalidaw/jimmaniġġjaw ir-reġistrazzjoni tagħhom u ċerti attivitajiet (l-NSO għandhom aċċess biss għad-data tal-utenti tal-pajjiżi rispettivi tagħhom).
 • Il-persunal maħtur tal-JRC għad-data personali tal-eTwinners li jiddeċiedi fuq bażi volontarja li jsegwu korsijiet ta’ taħriġ fuq il-pjattaforma tal-Akkademja tal-UE.

It-trasferiment ta’ data speċifika lil partijiet terzi oħra (eż. ċentri ta’ riċerka u universitajiet) jista’ jkun permess taħt l-awtorizzazzjoni speċifika tal-kontrollur tad-data, iżda d-data se tkun trasferita f’format anonimu.

Xi data personali se tkun aċċessibbli fiż-żona ristretta tal-eTwinning, tal-Gruppi tal-eTwinning u tat-TwinSpaces għall-membri rispettivi ta’ dawn l-oqsma biss.

Barra minn hekk, id-data tista’ tiġi żvelata lill-awtoritajiet pubbliċi u pproċessata minn dawn l-awtoritajiet f’konformità mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data skont l-għan tal-ipproċessar, inkluż inter alia:

 • Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja jew imħallef jew awtorità nazzjonali kif ukoll l-avukati u l-aġenti tal-partijiet f’każ ta’ proċedura legali;
 • L-Awtorità tal-Ħatra kompetenti fil-każ ta’ talba jew ilment imressqa taħt l-Artikoli 90 tar-Regolamenti tal-Persunal;
 • L-OLAF fil-każ ta’ investigazzjoni mwettqa fl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1073/1999;
 • Is-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni fl-ambitu tal-kompiti fdati mill-Artikolu 118 tar-Regolament Finanzjarju u mill-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru 1653/2004;
 • L-IDOC f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Ġunju 2019 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implimentazzjoni dwar it-twettiq ta’ inkjesti amministrattivi u proċedimenti dixxiplinarji - C(2019)4231 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/165 tal-1 ta’ Frar 2019 Regoli interni dwar il-provvista ta’ informazzjoni lis-suġġetti tad-data u r-restrizzjoni ta’ ċerti mid-drittijiet tagħhom dwar il-protezzjoni tad-data mill-Kummissjoni fil-kuntest ta’ inkjesti amministrattivi, u proċedimenti qabel dawk dixxiplinari, dixxiplinari u ta’ sospensjoni;
 • Il-Qorti tal-Awdituri fil-kompiti fdati lilha mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tat-Trattat KE u l-Artikolu 20, paragrafu 5 tar-Regolament (KE) Nru 58/2003;
 • L-Ombudsman Ewropew fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-kompiti fdati lilu mill-Artikolu 228 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;
 • L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta’ Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.

Data personali qatt ma tista’ tintuża għal skopijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni.

Trasferimenti ta’ data personali f’pajjiżi terzi: ċerti NSO huma bbażati barra l-Unjoni Ewropea jew iż-Żona Ekonomika Ewropea fil-pajjiżi terzi li ġejjin: l-Albanija, l-Alġerija, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Ġeorġja, il-Ġordan, il-Libanu, il-Moldova, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, is-Serbja, it-Tuneżija u t-Turkija. Jekk jogħġbok innota li għal dawn il-pajjiżi, l-UE ma adottatx deċiżjoni ta’ adegwatezza skont l-Artikolu 47 tar-Regolament (UE) 2018/1725, u b’hekk tiċċertifika li d-data personali tiegħek ladarba tiġi trasferita, se tibbenefika minn livell adegwat ta’ protezzjoni fil-pajjiż terz ta’ destinazzjoni. Għalhekk, il-livell ta’ protezzjoni tad-data personali trasferita tiegħek se jiddependi fuq il-liġi jew il-prattika ta’ dak il-pajjiż terz u, bħala riżultat, id-drittijiet tiegħek fir-rigward tal-protezzjoni tad-data jistgħu ma jkunux ekwivalenti għal dawk fil-pajjiż tal-UE/ŻEE jew pajjiż b’deċiżjoni ta’ adegwatezza. Madankollu, l-NSO hija marbuta bi klawżoli ta’ protezzjoni tad-data, b’obbligi ta’ sigurtà tekniċi u organizzattivi, skont ftehim ta’ għotja ffirmat mal-EACEA. L-utenti jistgħu jitolbu li jiksbu kopja ta’ dawn il-klawżoli billi jikkuntattjaw lill-kontrollur. Is-Servizz ta’ Appoġġ Ċentrali huwa marbut bi klawżoli dwar il-protezzjoni tad-data skont kuntratt ta’ servizz iffirmat mal-EACEA.

Xi data sottomessa mill-utenti se tintwera, biss wara li jkunu taw il-kunsens espliċitu tagħhom, fuq iż-żona ta’ Netwerking tal-Pjattaforma, li jfisser li tali data tkun aċċessibbli liberament fuq l-Internet. F’dan il-każ l-utent għandu d-dritt li jħassar id-data tiegħu. Id-data li ssir pubblika hija partikolarment din li ġejja:

 • Data tar-reġistrant:isem, kunjom, skola li jappartjeni, kif ukoll ir-ritratt tal-utent se jintwerew pubblikament.
 • Data tal-iskola:isem uffiċjali tal-iskola, belt, reġjun, pajjiż.
 • Data tal-proġett: isem, deskrizzjoni, lingwi, medda ta’ età tal-istudenti, dettalji tas-sieħeb, data ta’ reġistrazzjoni u data tal-għeluq (jekk disponibbli).

Data oħra sottomessa mill-utenti fuq il-pjattaforma tal-eTwinning (eż., messaġġi f’forums, diskussjonijiet u threads online, fajls u stampi) hija viżibbli biss għal utenti reġistrati oħra relatati maż-żona tal-Pjattaforma fejn ittellgħu (eż. Gruppi tal-eTwinning, it-TwinSpace).

Fuq livell Nazzjonali - Portali nazzjonali tal-eTwinning

Għall-għanijiet iddettaljati f’punt 3, l-aċċess għad-data huwa strettament limitat għal:

 • Organizzazzjonijiet ta’ Appoġġ Nazzjonali: awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali tal-iskejjel responsabbli mill-implimentazzjoni tal-eTwinning fil-livell nazzjonali u ż-żamma ta’ kuntatt mal-utenti tal-pajjiżi rispettivi tagħhom. Kull NSO jista’ jkollha aċċess għad-data personali tal-utenti tal-pajjiż rispettiv tagħha.

Ara l-lista tal-persuni responsabbli mill-operazzjonijiet ta’ pproċessar ma’ kull NSO.

 

 1. Kif nipproteġu d-data personali tiegħek?

 

Fil-livell tal-UE – qasam tal-eTwinning fuq il-European School Education Platform

Is-servers tal-Pjattaforma huma ospitati fuq Amazon Web Services fiċ-Ċentri tad-Data Ewropej. Id-DĠ DIGIT jimmaniġġja l-infrastruttura tal-cloud f’ambjent sigur ħafna. Persunal awtorizzat biss għandu aċċess għall-mezzi tal-ħżin fiċ-Ċentri tad-Data u s-siti huma soġġetti għal sigurtà fiżika stretta.

DĠ DIGIT jassigura s-sigurtà tas-servizz ta’ hosting tal-IT f’konformità mal-Qafas u l-Politika tas-Sigurtà tal-Informazzjoni tal-Kummissjoni u l-Qafas tal-Politika tas-Sigurtà tal-Informazzjoni komplementari ta’ DĠ DIGIT. Ara wkoll id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2006)3602 tas-16 ta’ Awwissu 2006 dwar is-“Sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni użati mill-Kummissjoni Ewropea” u r-“Regoli ta’ implimentazzjoni tas-16.8.2006 dwar is-sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni użati mill-Kummissjoni Ewropea”.

Id-data personali tiġi kkomunikata permezz ta’ kriptaġġ HTTPS. L-ebda data personali ma tiġi ttrasportata permezz ta’ mezzi ta’ ħażna. Barra minn hekk, kwalunkwe backups tal-bażi tad-data huma sanitizzati u l-informazzjoni tal-utent hija anonimizzata.

DĠ DIGIT jipprovdi lit-tim tekniku tas-Servizz ta’ Appoġġ Ċentrali b’database dumps anonimizzati. Is-servizz ta’ backup tal-bażi tad-data jinsab wara sistema protetta b’password. Il-bażi tad-data anonima tintuża għall-iżvilupp tal-pjattaforma. Is-servers kollha tal-iżvilupp qed jużaw aċċess ta’ password b’saħħtu u fejn meħtieġ konnessjoni VPN iċċifrata, u f’ħafna każijiet aċċess bijometriku. Pjattaformi online użati bħala parti mill-proġett jużaw aċċess protett b’password, sistemi ta’ permess biex jevitaw lil kulħadd għajr dawk li jkollhom awtorizzazzjoni jaċċessaw data personali. L-ebda backups ta’ bażijiet tad-data li fihom data personali ma jinħażnu fuq apparat ta’ ħżin rimovibbli.

Għadd limitat biss ta’ individwi msemmija (massimu ta’ 3) mit-tim ta’ żvilupp fi Tremend Consulting għandhom aċċess għall-ogħla livell ta’ permess fis-sistemi ta’ informazzjoni, u fejn id-data personali tinħażen f’dokument jew bażi tad-data, din hija biss fuq bażi ta’ ħtiġijiet ta’ aċċess. Billi jiżgura li l-inqas għadd ta’ utenti jkollhom aċċess għas-sistemi tal-informazzjoni, il-proċessur tad-data jiżgura l-inqas livell ta’ riskju.

Id-data fi tranżitu hija ċċifrata permezz ta’ SSL/TLS, l-aċċess għall-ġestjoni u t-trasferimenti tad-data fuq il-pjattaformi jsiru b’mod sigur.

Klawżola kuntrattwali dwar il-protezzjoni tad-data hija inkluża fil-kuntratt mal-proċessuri (fornituri tas-servizz) EUN u Tremend, biex jiġi żgurat li d-data personali tiġi pproċessata f’konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli.

NSO li jixtiequ jipproċessaw id-data għal attivitajiet nazzjonali jaċċessaw l-informazzjoni maħżuna fil-livell ċentrali.

 

 1. X’inhuma d-drittijiet tiegħek rigward id-data personali tiegħek u kif tista’ teżerċitahom?

 

Inti għandek id-dritt li:

 

 • Titlob aċċess għad-data personali li nżommu fuqek;
 • Titlob rettifika tad-data personali tiegħek jew tagħmel il-korrezzjoni inti stess fil-profil tiegħek;
 • Titlob, taħt ċerti kundizzjonijiet, it-tħassir tad-data personali tiegħek;
 • Titlob, taħt ċerti kundizzjonijiet, ir-restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali tiegħek;
 • Toġġezzjona għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek għal raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari tiegħek;
 • Titlob li d-data tiegħek tiġi ttrasferita lil organizzazzjoni oħra f’format standard li jista’ jinqara mill-magna (portabbiltà tad-data);

 

Int għandek id-dritt toġġezzjona għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek għal raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari tiegħek skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) 2018/1725.

Għandek ukoll id-dritt li ma tkunx soġġett għal deċiżjonijiet awtomatizzati (magħmula biss minn magni) li jaffettwawk, kif definit mil-liġi.

Barra minn hekk, peress li dan l-ipproċessar tad-data personali tiegħek huwa bbażat fuq il-kunsens tiegħek [l-Artikolu 5(1)(d) jew l-Artikolu 10(2)(a) tar-regolament dwar il-protezzjoni tad-data], jekk jogħġbok innota li tista’ tirtiraha fi kwalunkwe ħin u dan se jidħol fis-seħħ mill-mument tal-irtirar tiegħek. L-ipproċessar ibbażat fuq il-kunsens tiegħek qabel l-irtirar tagħha se jibqa’ legali.

L-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 2018/1725 jipprevedi li, fi kwistjonijiet relatati mal-operat tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE, dawn tal-aħħar jistgħu jirrestrinġu ċerti drittijiet tal-individwi f’ċirkostanzi eċċezzjonali u bis-salvagwardji stabbiliti f’dak ir-Regolament. Dawn ir-restrizzjonijiet huma previsti fir-regoli interni adottati mill-EACEA u ppubblikati fil-Ġurnal uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021Q0317%2801%29).

Kull restrizzjoni bħal din se tkun limitata fiż-żmien, proporzjonata u tirrispetta l-kontenut tad-drittijiet imsemmija hawn fuq. Din se titneħħa malli ċ-ċirkostanzi li jiġġustifikaw ir-restrizzjoni ma jibqgħux applikabbli. Inti se tirċievi avviż aktar speċifiku dwar il-protezzjoni tad-data meta dan il-perjodu jkun għadda.

Bħala regola ġenerali inti se tkun infurmat dwar ir-raġunijiet prinċipali għal restrizzjoni sakemm din l-informazzjoni ma tikkanċellax l-effett tar-restrizzjoni bħala tali.

Inti għandek id-dritt tressaq ilment quddiem l-EDPS dwar l-ambitu tar-restrizzjoni.

Fil-livell tal-UE – qasam tal-eTwinning fuq il-European School Education Platform

Biex teżerċita d-drittijiet tiegħek fil-livell Ewropew, f’ħafna każijiet (aċċess, rettifika, talba għal restrizzjoni, oġġezzjoni għall-ipproċessar tad-data tiegħek) tista’ tikkuntattja l-Kontrollur Ewropew tad-Data (EACEA), ara punt 1.

Jekk tixtieq tħassar id-data tiegħek mill-eTwinning, tista’ tikkuntattja lis-Servizz ta’ Appoġġ Ċentrali fuq: privacy@esep-support.eu.

Fuq livell Nazzjonali - Portali nazzjonali tal-eTwinning

Għal kwalunkwe mistoqsija dwar id-drittijiet tiegħek u l-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħek relatati mal-ipproċessar ta’ data personali mis-servizzi ta’ appoġġ fil-livell nazzjonali (permezz tas-siti web nazzjonali tal-eTwinning tagħhom u/jew newsletters u notifiki) tista’ tikkuntattja l-Kontrolluri tad-Data ta’ kull pajjiż (ara l-lista tal-kuntatti f’punt 1).

 

 1. Id-dritt tiegħek li tagħmel rikors f’każ ta’ kunflitt fuq kwalunkwe kwistjoni ta’ data personali

 

Fil-livell tal-UE – qasam tal-eTwinning fuq il-European School Education Platform

F’każ ta’ xi tħassib jew kwistjoni ta’ protezzjoni tad-data personali tista’ tikkuntattja lill-kontrollur tad-data fl-indirizz imsemmi hawn fuq u fil-kaxxa postali funzjonali.

Tista’ tikkuntattja wkoll lill-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data tal-EACEA fuq l-indirizz elettroniku li ġej: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Tista’ tressaq ilment lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fi kwalunkwe ħin: http://www.edps.europa.eu.

Fuq livell Nazzjonali - Portali nazzjonali tal-eTwinning

F’każ ta’ kunflitt dwar xi kwistjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali tista’ tikkuntattja lill-kontrolluri nazzjonali responsabbli

Jekk tħoss li d-drittijiet tal-protezzjoni tad-data tiegħek inkisru, tista’ tikkuntattja lill-Awtoritajiet tal-Protezzjoni tad-Data fil-pajjiż fejn hija bbażata l-NSO jew inti.