Skip to main content
European School Education Platform

Pravila o privatnosti za korisnike eTwinninga

Pravila o privatnosti za korisnike eTwinninga

Uvod: kratak opis obrade podataka

European School Education Platform (dalje u tekstu Platforma) nasljednica je platformi School Education Gateway i eTwinning. Cilj je ove višejezične mrežne platforme, koja je pokrenuta 2022. godine, biti okupljalište za sve školsko osoblje (od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, uključujući početno strukovno obrazovanje i osposobljavanje), istraživače, donositelje politika i ostale dionike u polju školskog obrazovanja.

Osobni podaci pružaju se na dvije razine:

 1. registracijom pomoću EU Logina kao „opći korisnik“ radi sudjelovanja u aktivnostima (kao što je sudjelovanje na mrežnim tečajevima ili ostavljanje upisa) i upotrebe svih značajki Platforme (kao što je komentiranje članaka, dodavanje stavki na popis omiljenih stavaka ili spremanje pretraživanja).
 2. dodatnom registracijom kao korisnik eTwinninga (eTwinner): određeni dio Platforme otpada na „eTwinning“ koji nudi ograničeni dio za osoblje koje radi u školi (učitelje, ravnatelje, knjižničare, itd.) u jednoj od uključenih država namijenjeno za komunikaciju, suradnju, razvijanje projekata, dijeljenje informacija i angažiranje u okviru mrežne zajednice. Korisnike koji se prijave na eTwinning mora potvrditi Nacionalna organizacija za potporu njihove zemlje kako bi postali eTwinneri i dobili pristup ograničenom dijelu za eTwinning namijenjenom komunikaciji, suradnji, susretima, razgovoru, razvoju projekata, sudjelovanju u aktivnostima stručnog usavršavanja, itd.

Ova pravila o privatnosti odnose se na korisnike Platforme koji su eTwinneri, a koji su se već registrirali kao „opći korisnici“ te su stoga prihvatili pravila o privatnosti za „opće korisnike“.

Napomena: U trenutku pokretanja Platforme, postojeći korisnici platformi eTwinning i/ili School Education Gateway moraju izraditi račun za EU Login koristeći se istom adresom e-pošte koju su upotrijebili prilikom registracije na platformi eTwinning ili School Education Gateway radi sinkronizacije svojih starih i novih računa, što uključuje migraciju osobnih podataka na novi račun.

Osobni podaci koji se prikupljaju prilikom registracije na eTwinningu i sudjelovanjem na eTwinningovim aktivnostima obrađuju se ili na nacionalnoj razini, na kojoj je voditelji obrade Nacionalna organizacija za potporu (NOP), ili na razini Europske unije (EU), na kojoj je voditelj obrade Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA). 

  

Sa svim osobnim podacima postupa se u skladu s primjenjivim zakonodavstvom o zaštiti podataka.

 

 • Na nacionalnoj razini, u članicama Europske unije (EU) i Europskog gospodarskog prostora (EGP), primjenjuje se Opća uredba o zaštiti podataka ('GDPR') (2). Svi postupci obrade podataka pod nadzorom Nacionalnih organizacija za potporu u skladu su s odredbama te Uredbe.
 • U zemljama koje nisu članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora osobni podaci obrađuju se u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom, osim ako se obrađuju osobni podaci osoba iz država članica EU-a ili EGP-a. U tom slučaju primjenjuje se GDPR.

 

U sljedećoj Izjava o privatnosti opisane su politike u skladu s kojima EACEA prikuplja, upravlja i rabi osobne podatke osoba uključenih u eTwinning. Ona sadržava i informacije o nekoj obradi podataka koju vrše NOP-ovi.

 

 1. Tko je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka? 

 

Na razini EU-a – dio za eTwinning na Platformi

Kad se podaci obrađuju na razini EU-a, voditelj obrade je Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu.

Osoba određena i zadužena za obradu jest:

Šef jedinice A6 EACEA-e
Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bruxelles

Adresa e-pošte: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Osim toga, EACEA surađuje sa sljedećim voditeljima obrade :

EUN Partnership AISBL (u daljnjem tekstu European Schoolnet) upravlja eTwinningovom Središnjom organizacijom za potporu kao izvođač Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu.   

Rue de Trèves, 61 (3. kat)

1040 Bruxelles

Belgija

Tel: +32 2/790 75 75

Adresa e-pošte: info@eun.org 

Mrežna stranica: www.eun.org

Osim toga, Tremend Software Consulting SRL, također kao izvođač EACEA-e, pruža digitalne usluge potrebne za upravljanje i održavanje school-education.ec.europa.eu.

Ulica Cluj 83, blok 8B, ulaz br. 1, 7. kat, stan br. 32

RO-030134 Bukurešt

Rumunjska

Tel: +40-21-223-7700

Adresa e-pošte: hello@tremend.com

Mrežna stranica: https://tremend.com/

 

Glavna uprava Komisije EU-a za informatiku (DG DIGIT) pruža uslugu IT hostinga za Platformu, uključujući dio za eTwinning.

 

Na nacionalnoj razini – nacionalni eTwinningovi portali

Kad se podaci obrađuju na nacionalnoj razini (na primjer za organiziranje aktivnosti na razini države), voditelji obrade su pojedine organizacije za potporu (NOP-ovi).

Vidi popis osoba zaduženih za obradu podataka pri svakom NOP-u.

 

 1. Koji se osobni podaci obrađuju i kako?

Na razini EU-a – eTwinningov dio na platformi European School Education Platform

Ispitanici su podnositelji pritužbi, korespondenti i podnositelji upita te pojedinci koji se odluče registrirati na ograničeni dio za eTwinning (potvrđeno školsko osoblje) nakon registracije kao „opći korisnici“ na Platformi. Osim toga, ispitanicima se smatraju sve osobe koje sudjeluju u aktivnostima koje organiziraju eTwinningovi korisnici. Sljedeći se osobni podaci obrađuju u kontekstu eTwinninga.

 1. Podaci koji se odnose na tjelesne karakteristike osoba, kao i na sliku, glas ili otiske prstiju (neobavezno). Neobavezni osobni podaci prikupljaju se za profile članova te podnositelj registracije može odlučiti hoće li pružiti te podatke ili ne. Neobavezni podaci obuhvaćaju slike;
 2. Podaci koji se odnose na privatnu sferu ispitanika (neobvezno): informacije s foruma i ostalih mrežnih komunikacijskih alata. Platforma nudi javne forume (ili slične komunikacijske alate trećih strana) kao dio svojih suradničkih prostora. Pomoću tih mrežnih alata korisnici mogu dobrovoljno razmjenjivati komentare, misli, fotografije, videozapise i ostale resurse;
 3. Podaci koji se odnose na karijeru ispitanika (neobavezno): Platforma može primati osobne identifikacijske podatke kada se podaci pružaju u obliku odgovora na anketu (u tom slučaju se od korisnika traži pružanje privole za dijeljenje takvih podataka). Ako osoba sudjeluje na mrežnom tečaju ili projektu, možemo prikupljati određene sadržaje koje su načinili učenici kao što su predani zadaci, zadaci koje ocjenjuju vršnjaci i povratne informacije učenika o takvim zadacima. Prikupljaju se i podaci o tečaju, kao što su ispitni odgovori učenika, upisi na forumu i ankete;
 4. Podaci koji se odnose na misije i putovanja: sudionici mogu sudjelovati na događajima u svojoj ili nekoj drugoj državi. Mogu dostavljati informacije u svrhu sudjelovanja na takvim inicijativama;
 5. Podaci koji se odnose na imena i adrese, uključujući adrese e-pošte (obavezno);
 6. Naziv škole i uloga u školi (obavezno);
 7. Predstavnici nacionalnih organizacija za potporu sami prenose svoje osobne podatke (kontaktne podatke i naziv organizacije).

Napomena: Ispitanici mogu dostaviti nezatražene osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, podatke povezane sa zdravljem, genetske podatke, biometrijske podatke obrađene isključivo u svrhu jednostavne identifikacije pojedinca, podatke o spolnom životu ili spolnoj orijentaciji osobe ili podatke takve prirode, no takvi će se podaci zanemariti i neće se obrađivati.

Platforma korisnicima nudi priliku sudjelovanja na mrežnim tečajevima namijenjenima isključivo eTwinningovim korisnicima putem EU Academyja. Za upis na mrežni tečaj potrebno je izraditi korisnički račun na eTwinningu nakon registracije kao opći korisnik na Platformi (vidi gore), no ne zahtijevaju se nikakvi dodatni osobni podaci.

Konkretnije, za eTwinning na europskoj razini to znači:

a) Obavezni podaci

 • Podaci o podnositelju registracije:uloga u školi (ako je učitelj: predmeti koje podučava), jezici komunikacije, uzrast učenika;
 • Podaci o školi korisnika:službeno ime škole, adresa, grad, adresa e-pošte, regija i država;
 • Podaci o ravnatelju škole:ime, prezime, službena adresa e-pošte.

b) Neobavezni podaci(ovi podaci mogu se pružati samo u slučaju da ste dodatno uključeni u eTwinningove aktivnosti):

Podaci o podnositelju registracije: opis korisnika, popis kontakata u dijelu za eTwinning, popis projekata, fotografija podnositelja registracije, fotografije i ostale informacije potrebne za upotrebu platforme.

Ostali podaci: podnositelji registracije mogu sudjelovati u TwinSpaceu projekata, eTwinningovim grupama i (mrežnim) događajima. U tim slučajevima, podnositelji registracije mogu dostaviti informacije u svrhu sudjelovanja u takvim inicijativama. Pristup takvim platformama ograničen je samo na registrirane i potvrđene članove („eTwinnere“).

Oni mogu dostaviti i druge informacije u kontekstu upotrebe ograničenog dijela Platforme, kao i objavljivati poruke i drugih materijale na forumima, blogovima i drugim odjeljcima ograničenog dijela platforme.

U TwinSpaceu i Grupama korisnici se mogu koristiti alatima trećih osoba te ih ugrađivati. Ti alati primjenjuju svoja pravila o privatnosti s kojima su krajnji korisnici jasno upoznati. Upotrebom takvih alata trećih osoba korisnici pristaju na obradu osobnih podataka trećih osoba (kao voditelja obrade);

Za eTwinning na nacionalnoj razini – nacionalni eTwinningovi portali – to znači:

Sljedeći osobni podaci obrađuju se u kontekstu eTwinninga:

 1. Obavezni podaci – koje dostavlja EACEA NOP-u putem dijela za eTwinning Platforme
 • Podaci o podnositelju registracije: korisničko ime, adresa e-pošte, ime, prezime, uloga u školi (ako se radi o učitelji, predmeti koje podučava), jezici komunikacije, uzrast učenika, opis korisnika.
 • Podaci o školi:službeni naziv škole, adresa, grad, adresa e-pošte, regija i država.
 • Podaci o ravnatelju škole:ime, prezime, službena adresa e-pošte.
 1. Tehničke informacije:Podatke u vezi s eTwinningovom zajednicom pružaju korisnici slanjem mrežnih obrazaca na istaknutim dijelovima Platforme za eTwinning, a dostupni su različitim nacionalnim organizacijama.
 2. Specifični podaci za izvanmrežne inicijative:Sudionici mogu sudjelovati u izvanmrežnim aktivnostima stručnog usavršavanja. U tom slučaju mogu se tražiti dodatne informacije (na primjer za organiziranje putovanja) u svrhu sudjelovanja u takvim inicijativama.
 3. Koja je svrha obrade vaših podataka?

Na razini EU – dio za eTwinning Platforme

Obrada podataka potrebna je za:

 • Omogućavanje korisnicima da se koriste s uslugama Platforme kao što su:
  • objava komentara i upisa,
  • upotreba različitih značajki Platforme kao što su omiljene stavke ili spremljena pretraživanja,
  • obogaćivanje korisničkih profila,
 • rješavanje upita u vezi s korisničkom potporom, provjera upisa i poruka koje su „prijavili“ ostali korisnici, itd.,
 • omogućivanje korisnicima Platforme da komuniciraju i surađuju u duhu međusobnog povjerenja i poštivanja,
 • omogućivanje i olakšavanje istraživačkih aktivnosti i aktivnosti praćenja;
 • razvoj informativnih i komunikacijskih potreba u okviru Platforme i usluga koje ona nudi,
 • slanje novosti i relevantnih informacija u vezi s Platformom registriranim korisnicima i informiranje registriranih korisnika o ostalim povezanim aktivnostima koje bi ih mogle interesirati u okviru inicijativa Europske komisije,
 • omogućivanje upravljanja i provedbe mrežnih tečajeva,
 • omogućivanje i poboljšanje korisničkog iskustva u okviru ovoga i sličnih budućih projekata koje razvija Europska komisija s pomoću kontrole pristupa te praćenja učestalosti korištenja, povijesti pretraživanja, preferencija i postavki,
 • omogućivanje prikupljanja, kategoriziranja i sažimanja doprinosa korisnika u forumima i ostalim alatima za raspravu,
 • pružanje zbirnih statističkih podataka koji uključuju, ali nisu ograničeni na broj korisnika u određenom razdoblju, predmete i/ili države koje korisnici često odabiru i podatke o upotrebi računa,
 • pružanje informacija o aktivnostima podnositelja registracije unutar i izvan eTwinninga radi uspostave i održavanja mrežnih aktivnosti zajednice,
 • omogućivanje podnositeljima registracije da pronađu partnere i pokrenu projekte;
 • pružanje informacija o njihovim eTwinningovim projektima i
 • općenito, omogućivanje komunikacije i suradnje podnositeljima registracije na eTwinningu u duhu međusobnog povjerenja i poštivanja.

Korisnici se prilikom registracije na eTwinning mogu prijaviti i za primanje eTwinningova biltena koji se šalje na središnjoj i nacionalnoj razini. U okviru te prijave korisnici u te svrhe prihvaćaju podijeliti svoju adresu e-pošte.

Podatke podnositelja registracije potvrđuje relevantni NOP na nacionalnoj razini.

Na nacionalnoj razini – nacionalni eTwinningovi portali

Nacionalne eTwinningove organizacije za potporu koriste se osobnim podacima pruženim prilikom registracije na Platformu i eTwinning radi:

 • provjere osobnih podataka koje je dostavio korisnik;
 • promicanja eTwinningovih aktivnosti na nacionalnoj razini;
 • slanja nacionalnih biltena i obavijesti;
 • prijava na tečajeve i događaje;
 • sudjelovanja u anketama.

Korisnici se mogu i izravno obratiti Nacionalnoj organizaciji za potporu radi informiranja o eTwinningovim aktivnostima. Ako se korisnici odluče izravno obratiti NOP-u, osobni podaci rabit će se isključivo u svrhu odgovaranja na poruke ili upravljanja registracijama.

Osobni podaci ne mogu se rabiti u marketinške svrhe.

 

 1. Koja je pravna osnova obrade vaših osobnih podataka?

 

Na razini EU

Obrada podataka nužna je za izvršavanje zadatka koji se obavljaju u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlasti koje su dodijeljene ustanovama ili tijelima Unije (koje će se utvrditi pravom Unije) (članak 5. stavak 1. točka (a) Uredbe EU 2018/1725);

 • Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavljanju Erasmus+: Programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 (SL L 189, 28.5.). 2021., str. 1–33),
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/173 od 12. veljače 2021. o osnivanju Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu,
 • Odluka Komisije C(2021)951 i njezini prilozi kojima se delegiraju ovlasti EACEA-i radi upravljanja programima u višegodišnjem financijskom okviru (VFO-u) za razdoblje 2021. – 2027.

Obrada koja nije obuhvaćena gore navedenim pravnim osnovama temelji se na privoli ispitanika (članak 5. stavak 1. točka (d)) Uredbe (EU) 2018/1725).

Na nacionalnoj razini

Pravnu osnovu čini izvršenje ugovora koji su potpisali EACEA i NOP iz EU-a/EEA-e (Članak 6. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2016/679: Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između EACEA-e i NOP-a (Poziv za podnošenje i Plan aktivnosti EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 i EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA).

Na NOP-ove iz trećih zemalja primjenjuje se nacionalno zakonodavstvo.

Možete se obratiti odgovarajućem NOP-u za informacije o zakonodavstvu koje se primjenjuje u pojedinoj državi.

 

 1. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

 

Na razini EU-a i nacionalnim razinama

Podaci koji se odnose na profil korisnika eTwinninga čuvaju se najviše tri godine od posljednje prijave korisnika na dio za eTwinning. Nakon godinu dana od posljednje prijave korisnički profil automatski će postati neaktivan, tj. više neće biti vidljiv drugim korisnicima ili vanjskom svijetu. Korisnik može ponovno aktivirati svoj račun ponovnom prijavom. Podsjetnik se šalje nakon dvije dodatne godine kojim se korisnik obavještava da će se tri godine poslije posljednje prijave njegov profil učiniti anonimnim.

U slučaju da korisnik zatraži da se njegov račun učini anonimnim ili do toga dođe automatski, osobni podaci bit će uklonjeni.

Podaci će se čuvati samo u anonimiziranom obliku koji onemogućava identifikaciju pojedinaca. Požele li korisnici čiji je profil obrisan nastaviti upotrebljavati platformu, morat će se ponovno registrirati. Podaci ostaju na raspolaganju u zbirnom obliku  isključivo u istraživačke svrhe i svrhe praćenja EACEA-i, Europskoj komisiji, nacionalnim ili regionalnim školskim tijelima, tijelima nadležnima za provođenje eTwinninga (Središnjoj i nacionalnim organizacijama za potporu) i ostalim trećim stranama (vidi točku 6.) uz odobrenje voditelja obrade podataka.

Kako biste deaktivirali ili izbrisali račun, javite se Središnjoj organizaciji za potporu (vidi točku 6. u niže navedenom tekstu) naprivacy@esep-support.eu.

 

 1. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

 

Na razini EU-a – dio za eTwinning Platforme

Pristup podacima eTwinnera u gore navedene svrhe strogo je ograničen na:

 • Potvrđeni  korisnici Twinninga (nakon prijave) mogu vidjeti sljedeće podatke o ostalim korisnicima: cijeli skup podataka osim korisnikove adrese e-pošte i podataka o ravnatelju škole.
 • Ovlašteno osoblje EACEA-e i Europske komisije (DG EAC i DG DIGIT): puni skup podataka.
 • Ovlašteno osoblje organizacije koju je EACEA angažirala za implementaciju komponente eTwinninga platforme ESEP, tj. osoblje Središnje organizacije za potporu (European Schoolnet) i davatelja digitalnih usluga (Tremend Software Consulting SRL): puni skup podataka.
 • NOP-ovi imaju pristup podacima o podnositeljima registracije dostavljenima putem European School Education Platform a kako bi potvrdili/upravljali njihovom registracijom i određenim aktivnostima (NOP-ovi imaju pristup samo podacima korisnika u zemljama u kojima se nalaze).
 • određeno osoblje JRC-a za osobne podatke eTwinnera koji su odlučili dobrovoljno pratiti tečajeve osposobljavanja putem EU Academyja.

Prijenos određenih podataka trećim osobama (npr. istraživačkim centrima i sveučilištima) može se dopustiti uz posebno odobrenje voditelja obrade podataka te se u takvim slučajevima podaci prenose u anonimiziranom obliku.

Neki osobni podaci unutar ograničenog dijela eTwinninga, eTwinningovih grupa i Twinspacea bit će dostupni samo članovima tih dijelova.

Osim toga, podaci se mogu otkriti javnim tijelima te ih ona mogu obrađivati u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade, uključujući između ostalog:

 • Sud Europske unije ili nacionalni sud ili tijelo, kao i odvjetnike i zastupnike strana u slučaju pravnog postupka;
 • Nadležno tijelo za imenovanje u slučaju zahtjeva ili pritužbe podnesene u skladu s člankom 90. Pravilnika o osoblju;
 • OLAF u slučaju istrage provedene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1073/1999;
 • Služba za unutarnju reviziju Komisije u okviru zadaća povjerenih u skladu s člankom 118. Financijske uredbe i člankom 49. Uredbe (EZ) br. 1653/2004;
 • IDOC u skladu s Odlukom Komisije od 12. lipnja 2019. o utvrđivanju općih provedbenih odredbi o provođenju upravnih istraga i stegovnih postupaka – C(2019)4231 i Odlukom Komisije (EU) 2019/165 od 1. veljače 2019. o utvrđivanju internih pravila o pružanju informacija ispitanicima i ograničenju nekih njihovih prava od strane Komisije u kontekstu administrativnih istraga, preddisciplinskih i disciplinskih postupaka te postupaka suspenzije;
 • Revizorski sud u okviru njemu povjerenih zadaća u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 20. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 58/2003;
 • Europski ombudsman u okviru njemu povjerenih zadaća u skladu s člankom 228. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ;
 • Ured europskog javnog tužitelja u skladu s područjem primjene članka 4. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”).

Osobni podaci ne mogu se iskoristiti u marketinške svrhe.

Prijenosi osobnih podataka u treće zemlje: određeni NOP-ovi imaju sjedište izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora u sljedećim trećim zemljama: Albanija, Alžir, Armenija, Azerbajdžan, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Jordan, Libanon, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Tunis i Turska. Napominjemo da za te zemlje EU nije donio odluku o primjerenosti u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) 2018/1725 kojom se potvrđuje da će vaši osobni podaci nakon prijenosa imati primjerenu razinu zaštite u trećoj zemlji odredištu. Stoga će razina zaštite vaših prenesenih osobnih podataka ovisiti o zakonu ili praksi te treće zemlje i, kao rezultat toga, vaša prava u pogledu zaštite podataka možda neće biti jednaka onima u zemlji EU-a/EGP-a ili zemlji s odlukom o primjerenosti. Međutim, NOP je vezan klauzulama o zaštiti podataka te tehničkim i organizacijskim sigurnosnim obvezama temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanog s EACEA-om. Korisnici mogu zatražiti kopiju ovih klauzula kontaktiranjem voditelja obrade. Klauzule o zaštiti podataka obvezujuće su za Središnju organizaciju za potporu temeljem ugovora o uslugama potpisanog s EACEA-om.

Neki podaci koje su korisnici podnijeli bit će prikazani tek nakon davanja njihove izričite privole na dijelu za umrežavanje Platforme, što znači da su takvi podaci slobodno dostupni na internetu. U tom slučaju korisnik ima pravo izbrisati svoje podatke. Sljedeći podaci postaju javni:

 • Podaci o podnositelju registracije: ime, prezime, pripadajuća škola. Slika korisnika također će biti javno prikazana.
 • Podaci o školi: službeni naziv škole, grad, regija, država.
 • Podaci o projektu: naziv, opis, jezici, dobni raspon učenika, podaci o partneru, datum registracije i završni podaci (ako su dostupni).

Ostali podaci koje korisnici pošalju na dijelu za eTwinning (npr. poruke na forumima, mrežne rasprave i teme, datoteke i slike) vidljivi su samo drugim registriranim korisnicima koji imaju pristup područjima Platforme za eTwinning na kojima su ti podaci preneseni (npr. eTwinningove grupe, TwinSpace).

Na nacionalnoj razini – nacionalni eTwinningovi portali

Pristup podacima u svrhe navedene u točki 3. strogo je ograničen na:

 • Nacionalne organizacije za potporu, nacionalna ili regionalna školska tijela zadužena za primjenu eTwinninga na nacionalnoj razini i kontakt s korisnicima u svojim zemljama. Svaka nacionalna organizacija za potporu može pristupiti osobnim podacima korisnika iz svoje zemlje.

Provjerite popis osoba koje su zadužene za postupke obrade pri svakom NOP-u.

 

 1. Kako štitimo vaše osobne podatke?

 

Na razini EU-a – dio za eTwinning Platforme

Poslužitelji Platforme smješteni su na Amazon Web Serviceu u europskim podatkovnim centrima. GU DIGIT upravlja infrastrukturom oblaka u okruženju s veoma visokom razinom zaštite. Samo ovlašteno osoblje ima pristup medijima za pohranu u podatkovnim centrima, a na lokacijama se primjenjuju stroge mjere osiguranja fizičke sigurnosti.

GU DIGIT osigurava sigurnost IT usluga hostinga u skladu s Politikom i okvirom informacijske sigurnosti Komisije i DIGIT-ovim komplementarnim Okvirom politike informacijske sigurnosti. Vidi i Odluku Komisije C(2006)3602 od 16. kolovoza 2006. o sigurnosti informacijskih sustava kojima se koristi Europska komisija i Provedbena pravila od 16. kolovoza 2006. o sigurnosti informacijskih sustava kojima se koristi Europska komisija.

Osobni podaci prenose se samo koristeći se HTTPS šifriranjem. Ne prenose se medijima za pohranu. Pored toga, sve se sigurnosne kopije baza podataka čiste, a korisnički podaci čine anonimnima.

UG DIGIT pruža tehničkom timu CSS-a kopije baza podataka koje su učinjene anonimnima. Usluga sigurnosnog kopiranja nalazi se iza sustava zaštićenog lozinkom. Baza podataka koja je učinjena anonimnom rabi se za razvoj platforme. Za sve razvojne servere rabi se pristup sa snažnom lozinkom, a gdje je to potrebno i povezivanje šifrirano putem VPN-a te u mnogim slučajevima biometrijski pristup. Mrežne platforme koje se rabe kao dio projekta upotrebljavaju pristup zaštićen lozinkom, odnosno sustave dozvole radi sprječavanja pristupa osobnim podacima svima osim ovlaštenim osobama. Kopije baza podataka koje sadrže osobne podatke ne čuvaju se na prenosivim uređajima za pohranjivanje.

Samo ograničeni broj imenovanih pojedinaca (najviše 3) iz razvojnog tima u Tremendu ima pristup najvišoj razini dozvole za informatičke sustave, a u slučaju da se osobni podaci pohranjuju u dokumentu ili bazi podataka, to se čini samo temeljem pristupa prema potrebi. Osiguranjem pristupa informacijskim sustavima najmanjem mogućem broju korisnika voditelj obrade osigurava najnižu razinu rizika.

Podaci se prilikom slanja šifriraju pomoću SSL-a/TLS-a, dok se upravljanje pristupom i prijenos podataka na platformama obavlja na siguran način.

Ugovorna klauzula o zaštiti podataka uključena je u ugovor sklopljen s voditeljima obrade (pružateljima usluge) EUN-om i Tremendom kako bi se osiguralo da se osobni podaci obrađuju u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.

NOP-ovi koji žele obrađivati podatke za nacionalne aktivnosti pristupaju podacima koji se čuvaju na središnjoj razini.

 

 1. Koja su vaša prava u odnosu na vaše osobne podatke te kako ih možete ostvariti?

 

Imate pravo:

 • zatražiti pristup osobnim podacima koje čuvamo o vama;
 • zatražiti ispravak svojih osobnih podataka ili ih ispraviti sami na svojem profilu;
 • zatražiti, pod određenim uvjetima, brisanje svojih osobnih podataka;
 • zatražiti, pod određenim uvjetima, ograničenje obrade svojih osobnih podataka;
 • uložiti prigovor u svakom trenutku na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje posebne situacije;
 • zatražiti prijenos svojih podataka drugoj organizaciji u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivu obliku (prenosivost podataka);

Imate pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka prema odredbama članka 23. Uredbe (EU) 2018/1725.

Isto tako, imate pravo da se na vas ne odnose automatizirane odluke (koje donose isključivo strojevi) i koje na vas utječu, kako je određeno zakonom.

Nadalje, budući da se obrada vaših osobnih podataka temelji se na vašoj privoli [članak 5. stavak 1. točka (d) ili članak 10. stavak 2. točka (a) Uredbe o zaštiti podataka], napominjemo da u bilo kojem trenutku možete povući privolu, što će proizvoditi učinak od trenutka povlačenja. Obrada podataka učinjena na temelju privole prije njezina povlačenja ostat će zakonita.

 

Člankom 25. Uredbe (EU) 2018/1725 predviđa se da se u pitanjima koja se odnose na djelovanje institucija i tijela EU-a mogu ograničiti određena prava pojedinaca u iznimnim slučajevima i uz poštivanje zaštitnih mjera donesenih tom Uredbom. Takva ograničenja predviđena su internim pravilima koje je usvojila EACEA i objavila u Službenom listu Europske unije (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021Q0317(01)&from=EN).

Svako takvo ograničenje bit će vremenski ograničeno, proporcionalno te će se njime poštivati srž gore navedenih prava. Ukinut će se čim se prestanu primjenjivati okolnosti koje ga opravdavaju. Primit ćete konkretniju obavijest o zaštiti podataka kad istekne to razdoblje.

U pravilu će vas se informirati o glavnim razlozima za ograničenje osim ako bi te informacije poništile učinak ograničenja kao takvog.

Imate pravo podnijeti pritužbu EDPS-u glede područja primjene ograničenja.

Na razini EU-a – dio za eTwinning Platforme

Kako biste ostvarili svoja prava na europskoj razini, u većini slučajeva (pristup, izmjena, zahtijevanje ograničenja i podnošenje pritužbe na obradu podataka), možete se obratiti europskom voditelju obrade (EACEA-i), vidi točku 1.

Ako želite ukloniti svoje podatke iz eTwinninga, možete se obratiti Središnjoj organizaciji za potporu na privacy@esep-support.eu.

Na nacionalnoj razini – nacionalni eTwinningovi portali

Za bilo koja pitanja o pravima i njihovom ostvarivanju u vezi s obradom osobnih podataka koju vrše organizacije za potporu na nacionalnoj razini (putem nacionalnih eTwinningovih mrežnih stranica i/ili biltena i obavijesti), možete se obratiti voditeljima obrade svake pojedine zemlje (vidi popis kontakata u točki 1.).

 

 1. Imate pravo obraćanja u slučaju proturječja oko bilo kojeg pitanja vezanog za osobne podatke

 

Na razini EU-a – dio za eTwinning Platforme

U slučaju bilo kakve zabrinutosti ili problema u vezi s bilo kojim pitanjem zaštite osobnih podataka, možete se obratiti voditeljima obrade na gore navedene adrese i namjenske adrese e-pošte.

Možete se i obratiti službeniku za zaštitu podataka EACEA-e na sljedeću adresu e-pošte: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

U svakom trenutku možete uložiti prigovor Europskom nadzorniku za zaštitu podataka: https://edps.europa.eu/.

Na nacionalnoj razini – nacionalni eTwinningovi portali

U slučaju proturječja oko bilo kojeg pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka možete se obratiti nadležnim voditeljima obrade na nacionalnoj razini.

Ako smatrate da su prekršena vaša prava u vezi sa zaštitom podataka, možete se obratiti tijelima za zaštitu podataka u zemlji u kojoj se vi ili NOP nalazite.