Skip to main content
European School Education Platform

Persónuverndarstefna fyrir eTwinning-notendur

Persónuverndarstefna fyrir eTwinning-notendur

Inngangsorð: Stutt lýsing á vinnslunni 

Netvangurinn European School Education Platform (héreftir nefnt „netvangurinn“) er arftaki netvanganna School Education Gateway og eTwinning. Þessum netvangi var hleypt af stokkunum árið 2022 á fjölmörgum tungumálum og miðar hann að því að vera fundarstaður alls skólastarfsfólks (frá menntun og umönnun ungra barna til grunn- og framhaldsskólastiga, þar á meðal starfs- og iðnmenntunarstiga), rannsóknaraðila, stefnumótenda og annarra hagsmunaaðila á skólasviði.   

Persónuupplýsingar koma í tveimur lögum:  

 

 1. Skráning með ESB-innskráningu fyrir „almenna“ notendur til að þeir geti tekið þátt í starfseminni (svo sem að taka þátt í netnámskeiðum eða senda inn færslur) og til að geta notað alla eiginleika netvangsins (svo sem að skrifa athugasemdir við greinar, bæta við atriðum í eftirlæti og vista leitir).  
 2. Viðbótarskráning sem eTwinning-notandi (eTwinnari):  Sérstakt svæði netvangsins er „eTwinning“, sem býður upp á lokað svæði fyrir skólastarfsfólk (kennara, yfirkennara, bókasafnsverði o.s.frv.), í einu af viðkomandi löndum, til að eiga samskipti, starfa saman, þróa verkefni, deila og taka þátt í netsamfélaginu. Notendur sem sækja um eTwinning verða að hafa staðfestingu frá stuðningssamstökum í þeirra landi til að verða eTwinnarar og hafa aðgang að lokuðu eTwinning-svæðinu, þar sem þeir geta átt samskipti, starfað saman, þróað verkefni, tekið þátt í starfsþróunarviðburðum o.s.frv.

 

Núverandi persónuverndarstefna samsvarar „eTwinning-notendum netvangsins, sem eru þegar skráðir sem „almennir notendur“ og hafa því þegar samþykkt persónuverndarstefnu fyrir „almenna“ notendur“.

 

Ath. Á því augnabliki sem European School Education Platform er opnaður verða núverandi notendur eTwinning og/eða School Education Gateway að búa til ESB-innskráningarreikning með sama netfangi sem notað var við skráningu í eTwinning eða á School Education Gateway til að samstilla gamla og nýja reikninga, þar með talið flutning persónuupplýsinga yfir á nýja reikninginn.  

 

Persónuupplýsingar sem safnað er við skráningu í eTwinning og með þátttöku í eTwinning-starfsemi eru annað hvort unnar á landsvísu, þar sem innlend stuðningssamtök eru ábyrgðaraðilar gagna, eða á vettvangi Evrópusambandsins, þar sem EACEA er ábyrgðaraðili gagna. 

Farið er með allar persónuupplýsingar í samræmi við gildandi persónuverndarlöggjöf.

 

 • Á vettvangi ESB gildir reglugerð (ESB) Nr. 2018/1725 (1) um verndun persónuupplýsinga af hálfu stofnana og aðila sambandsins. 
 • Á landsvísu í aðildarlöndum ESB og Evrópska efnahagssvæðisins (EES) gildir hin almenna persónuverndarreglugerð („GDPR“) (2). Öll gagnavinnsla undir stjórn innlendra stuðningsstofnana fer fram í samræmi við ákvæði þeirrar reglugerðar.
 • Að því er varðar lönd sem eru hvorki aðilar að ESB né EES eru persónuupplýsingar unnar í samræmi við gildandi landslög, nema um sé að ræða persónuupplýsingar einstaklinga í aðildarríkjum ESB eða EES. Í slíkum tilvikum gildir GDPR-reglugerðin.

 

Eftirfarandi persónuverndaryfirlýsing gerir grein fyrir þeirri stefnu sem EACEA fylgja við söfnun, stýringu og notkun persónuupplýsinga viðkomandi einstaklinga í eTwinning. Hún gefur einnig upplýsingar um úrvinnslu stuðningsskrifstofu á persónugögnum.

 

1. Hver ber ábyrgð á vinnslu persónuupplýsinga þinna? 

 

Á vettvangi ESB – eTwinning svæðið á European School Education Platform

 

Þegar vinnsla upplýsinganna fer fram á vegum ESB er ábyrgðaraðili gagna framkvæmdaskrifstofa mennta- og menningarmála hjá framkvæmdastjórninni.

 

Aðilinn sem stýrir vinnslunni er: 

 

Head of Unit A6 of EACEA 
European Education and Culture Executive Agency
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussel

Netfang: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

 

EACEA starfar að auki með eftirfarandi úrvinnsluaðilum:

 

EUN Partnership AISBL (héreftir nefnt European Schoolnet) rekur miðlæga þjónustumiðstöð eTwinning sem verktaki fyrir framkvæmdaskrifstofu mennta- og menningarmála hjá framkvæmdastjórninni.   

Rue de Trèves, 61 (3rd floor)

1040 Brussel

Belgía

Sími: +32 2/790 75 75

Netfang: info@eun.org 

Vefsvæði: www.eun.org

Að auki veitir Tremend Software Consulting SRL þá stafrænu þjónustu sem þarf til að stýra og halda utan um school-education.ec.europa.eu sem verktaki fyrir EACEA.

83 Cluj Stroot, bl. 8B, sc. 1, floor 7, ap.32

RO-030134 Bucuresti (Búkarest)

Rúmenía

Sími: +40-21-223-7700

Netfang: hello@tremend.com

Vefsvæði: https://tremend.com/

Stjórnarsvið upplýsingatæknimála (e. DG DIGIT) veitir hýsingarþjónustu til European School Education netvangsins, þar á meðal eTwinning-svæðisins.

 

Á landsvísu – eTwinning-gátt hvers lands

 

Þegar gagnavinnsla fer fram á landsvísu (t.d. vegna starfsemi í tilteknu landi, sbr. neðangreint) eru ábyrgðaraðilar gagnanna viðkomandi stuðningsþjónustuaðilar (innlendar stuðningsstofnanir).

 

Sjá listann yfir einstaklinga sem sjá um úrvinnsluferlið hjá hverri stuðningsstofnun.

 

2. Hvaða persónuupplýsingar eru unnar og hvernig?

 

Á vettvangi ESB – eTwinning svæðið á European School Education Platform

 

Skráðir einstaklingar eru kvörtunaraðilar, fulltrúar og fyrirspurnaraðilar og einstaklingar sem ákveða að skrá sig á lokaða eTwinning-svæðið (staðfest skólastarfsfólk) þegar þeir hafa skráð sig sem „almennur notandi“ á European School Education Platform. Einnig og hvaða einstaklingur sem er sem tekur þátt í starfsemi sem skipulögð er af eTwinning-notendum.Unnið er úr eftirfarandi persónuupplýsingum í eTwinning-samhengi. 

 

 1. Varðandi líkamlega eiginleika einstaklinga sem og mynd, rödd eða fingraför (valfrjálst). Valfrjálsum persónuupplýsingum er safnað fyrir notandasíðu meðlimsins og getur skráningaraðili ákveðið hvort hann veitir þau gögn eða ekki. Valfrjálsar upplýsingar fela í sér myndir.
 2. Varðandi einkalíf skráða einstaklingsins (valfrjálst): Upplýsingar af umræðuvettvöngum og öðrum netsamskiptaverkfærum: Netvangurinn býður upp á opna umræðuvettvanga (eða svipuð þriðju aðila samskiptaverkfæri) sem hluti af samstarfssvæðum sínum. Á þessum netverkfærum geta notendur deilt athugasemdum, hugmyndum, myndum, myndskeiðum og öðrum tilföngum að vild.
 3. Varðandi feril skráða einstaklingsins (valfrjálst): Netvangurinn kann að fá persónugreinanlegar upplýsingar þegar upplýsingar eru veittar sem svar við könnun (í þessu tilviki er notandinn beðinn um að veita samþykki fyrir að deila slíkum upplýsingum). Ef einstaklingurinn tekur þátt í netnámskeiði eða verkefni söfnum við hugsanlega ákveðnu efni frá nemendum, eins og innsendum verkefnum, verkefni með einkunnir frá jafningjum og endurgjöf nemenda með einkunnagjöf frá jafningjum. Námskeiðsgögnum er einnig safnað, svo sem svörum nemenda við spurningalistum, svörum á umræðuvettvöngum og úr könnunum.
 4. Varðandi leiðangra og ferðir: Þátttakendur mega taka þátt í efnislegum viðburðum í sínu landi eða öðru. Þeir geta lagt fram upplýsingar í þeim tilgangi að taka þátt í slíkum viðburðum.
 5. Varðandi nöfn og vistföng, þar á meðal netföng (áskilið)
 6. Skólinn og faglegt hlutverk í skólanum (áskilið)
 7. Fulltrúar stuðningsskrifstofa hlaða sjálfir upp persónuupplýsingum sínum (samskiptaupplýsingum og heiti stofnunarinnar)

 

Ath. Skráðir einstaklingar geta sent inn óumbeðnar persónuupplýsingar sem leiða í ljós kynþátta- eða þjóðernisuppruna, stjórnmálaskoðanir, afhjúpandi trúarlegar eða lífspekiskoðanir, stéttarfélagsaðild, heilsufar, erfðafræðilegar upplýsingar, líffræðilegar upplýsingar í þeim tilgangi að auðkenna einstakling með einkvæmum hætti, sem varða kynlíf eða kynhneigð eða af þessu eðli, en þeim verður hins vegar fleygt og þær ekki notaðar til úrvinnslu.

 

Netvangurinn býður notendum upp á þátttöku í netnámskeiðum sem takmarkast við eTwinning-notendur í gegnum EU Academy. Til að hægt sé að skrá sig á netnámskeið þarf að stofna notandareikning á eTwinning eftir að hafa skráningu sem almennur notandi hjá European School Education Platform (sjá hér að ofan), en ekki er þörf á persónulegum upplýsingum.

 

Fyrir eTwinning á evrópskum vettvangi þýðir þetta sérstaklega:

 

Lögboðin gögn

 

 • Upplýsingar um hinn skráða: hlutverk í skólanum (ef kennari: kenndar námsgreinar), samskiptatungumál, aldurbil nemenda;
 • Upplýsingar um skóla: opinbert heiti skóla, heimilisfang, sveitarfélag, netfang, svæði og land.
 • Upplýsingar um skólastjóra: nafn, eftirnafn, vinnunetfang.

 

Valfrjáls gögn (þessi gögn þarf aðeins að veita ef þú tekur frekari þátt í eTwinning starfsemi):

 

Upplýsingar um hinn skráða: lýsing á notanda, listi yfir tengiliði innan eTwinning-svæðisins, listi yfir verkefni, mynd af skráningaraðila, ljósmyndir og aðrar upplýsingar sem tengjast notkun á netvangnum.

 

Önnur gögn: Skráningaraðilar mega einnig taka þátt í TwinSpaces-svæðum verkefna, eTwinning-hópum (e. Groups) og viðburðum (á netinu). Í þessum tilfellum geta þeir lagt fram upplýsingar í þeim tilgangi að taka þátt í slíkum viðburðum. Aðgangur að slíkum netvöngum er takmarkaður við skráða og staðfesta meðlimi hans („eTwinnarar“).

 

Þeir geta einnig sent inn aðrar upplýsingar í samhengi við notkun á lokuðu svæði netvangsins sem og sent skilaboð og annað efni á umræðusvæðum, bloggum og öðrum hlutum lokaða svæðis netvangsins.

 

Á TwinSpaces-svæðum og hópum geta notendur notað og innleitt verkfæri frá þriðju aðilum. Þessi verkfæri hlíta sinni eigin persónuverndarstefnu sem er deild á skýran hátt með notendum. Með notkun slíkra utanaðkomandi verkfæra samþykkja notendur að persónuupplýsingar þeirra verði unnar af þessum þriðju aðilum (sem ábyrgðaraðilar);

 

Á landsvísu – eTwinning-gátt hvers lands – þetta þýðir:

 

Unnið er með eftirfarandi persónuupplýsingar í tengslum við eTwinning.

a) Skyldubundnar upplýsingar – veittar stuðningssamtökum af EACEA í gegnum eTwinning-svæðið á netvangnum

 • Upplýsingar um hinn skráða: notandanafn, netfang, nafn, eftirnafn, hlutverk í skólanum (ef kennari: kenndar námsgreinar), samskiptatungumál, aldurbil nemenda, lýsing á notanda.
 • Upplýsingar um skóla: opinbert nafn skóla, heimilisfang, sveitarfélag, netfang, svæði og land
 • Upplýsingar um skólastjóra: nafn, eftirnafn, vinnunetfang.

b) Tæknilegar upplýsingar:Notendur eTwinning-samfélagsins veita sjálfir upplýsingar með því að fylla út rafræn eyðublöð á tilteknum eTwinning-svæðum á netvangnum og eru þau aðgengileg ýmsum þjónustustofnunum á landsvísu.

c) Tilteknar upplýsingar vegna staðbundinna verkefna:  Þátttakendur kunna að taka þátt í starfsþróunarverkefnum á tilteknum stað í raunheimum. Í slíkum tilfellum kunna þeir að vera beðnir um viðbótarupplýsingar vegna þátttöku í slíku starfi (t.d. í sambandi við ferðalög). 

 

3. Í hvaða tilgangi vinnum við með upplýsingarnar þínar? 

 

Á vettvangi ESB – eTwinning svæðið á European School Education Platform

 

Vinnsla er nauðsynleg til að: 

 

 • Gera notendum kleift að nota þjónustu netvangsins, eins og að:
  • birta athugasemdir og færslur,
  • nota mismunandi eiginleika netvangsins eins og eftirlæti eða vistaðar leitir,
  • auðga notendasíður,
 • sinna fyrirspurnum frá þjónustuborði, fylgja eftir færslum og skilaboðum sem aðrir notendur „tilkynntu“ o.s.frv.,
 • gera notendum netvangsins kleift að eiga samskipti og starfa saman í anda gagnkvæms trausts og virðingar,
 • leyfa og auðvelda eftirlit og rannsóknarstarfsemi,
 • þróa umfangs- og samskiptatilgang innan ramma netvangsins og þjónustu hans,
 • senda skráðum notendum uppfærslur og viðeigandi upplýsingar sem tengjast netvanginum, og að upplýsa skráða notendur um aðra tengda starfsemi sem þeir gætu haft áhuga á innan framtaka framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins,
 • gera það mögulegt að stjórna og innleiða námskeið á netinu,
 • virkja og bæta notendaupplifun í slíkum og framtíðarverkefnum sem framkvæmdastjórn ESB hefur þróað með aðgangsstýringu, mæla notkunartíðni, leitarhegðun, kjörstillingar og stillingar,
 • leyfa söfnun, flokkun og samantekt á framlögum notenda á umræðuvettvöngunum og öðrum umræðuverkfærum,
 • veita uppsöfnuð tölfræðigögn, þar á meðal, en ekki takmarkað við, fjölda notenda á tilteknu tímabili, kjörviðfangsefni og/eða -lönd sem notendur hafa valið og reikningsnotkun,
 • veita upplýsingar um starfsemi skráningaraðila innan og utan eTwinning til að koma á fót og viðhalda starfsemi netsamfélagsins;
 • gera skráðum aðilum kleift að finna samstarfsaðila og setja upp verkefni;
 • veita upplýsingar um eTwinning-verkefni þeirra;
 • gera eTwinning-notendum almennt kleift að eiga samskipti og starfa saman í anda gagnkvæms trausts og virðingar; og,
 • leyfa og auðvelda eftirlit og rannsóknarstarfsemi.

 

Þegar notendur skrá sig í eTwinning geta þeir einnig gerst áskrifendur að fréttabréfum eTwinning sem send eru á miðlægu stigi og landsvísu. Með því að gerast áskrifendur samþykkja notendur að deila netfangi sínu í þessum tilgangi.

 

Upplýsingar um hinn skráða eru staðfest á landsvísu af viðkomandi stuðningsþjónustu.

 

Á landsvísu – eTwinning-gátt hvers lands

 

Stuðningsþjónusta eTwinning notar upplýsingar sem veittar eru við skráningu á European School Education Platform og eTwinning til að:

 

 • staðfesta persónuupplýsingar sem notandinn sendir;
 • kynna starfsemi eTwinning á landsvísu;
 • dreifa fréttabréfum og tilkynningum á landsvísu;
 • skrá þátttakendur í námskeið og atburði;
 • halda utan um þátttöku í könnunum.

 

Notendur geta einnig valið að hafa samband beint við stuðningstofnunina til að halda sér upplýstum um starfsemi eTwinning. Kjósi notendur að hafa samband beint við stuðningsstofnunina verða persónuupplýsingar aðeins notaðar til að svara skilaboðum eða halda utan um skráningar.

 

Persónugögn verða aldrei notuð í markaðstilgangi. 

 

4. Á hvaða lagagrundvelli vinnum við úr persónuupplýsingum?

 

Á vettvangi ESB

 

Vinnslan kann að vera nauðsynleg til framkvæmdar á verki í þágu almannahagsmuna eða við beitingu opinbers valds sem ESB-stofnun eða annar aðili á vegum Sambandsins fer með (eins kveðið er á um í löggjöf ESB)  (a-lið 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EU) 2018/1725):

 

 • Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/817 frá 20. maí 2021 um að koma á fót Erasmus+: áætlun sambandsins um menntun og þjálfun, æskulýð og íþróttir og um niðurfellingu reglugerðar (ESB) nr. 1288/2013 (Stjtíð. ESB L 189, 28.05.2021, bls. 1–33).
 • Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/173 frá 12. febrúar 2021 um að koma á fót framkvæmdaskrifstofu mennta- og menningarmála.
 • Framkvæmdarákvörðun C(2021)951 og viðaukar hennar um að framselja vald til EACEA fyrir stjórnun áætlana í MFF 2021-2027.

 

Vinnsla sem fellur ekki undir ofangreindan lagagrundvöll byggir á samþykki hins skráða (d-liður 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EU) 2018/1725).

 

Á landsvísu

 

Lagagrundvöllurinn er efndir á samningi sem undirritaður var á milli EACEA og ESB/EES stuðningsstofnunarinnar (b-liður í 6. grein (1) í reglugerð (ESB) 2016/679: Styrksamningur sem er undirritaður milli EACEA og stuðningsstofnunarinnar („Boð um að leggja fram“ og „Starfsáætlun“ EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 og EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA).

 

Fyrir stuðningssamtök byggð á þriðju löndum gildir landslöggjöf þeirra.

 

Hafðu samband við viðkomandi stuðningsstofnun til að fá upplýsingar um löggjöfina sem gildir í viðkomandi landi.

 

5. Hve lengi geymum við persónuupplýsingarnar þínar?

 

Á vettvangi ESB og á landsvísu

 

Varðandi gögn sem tengjast notandasíðu eTwinning-notenda, eru gögn sem varða notandasíðu eTwinning-notenda geymd í að hámarki þrjú ár eftir síðustu innskráningu hans á eTwinning-svæðið. Að einu ári liðnu frá síðustu innskráningu er notandasíða notandans sjálfkrafa stillt á óvirka stöðu þannig að hún sé ekki lengur sýnileg öðrum notendum eða utanaðkomandi aðilum. Notandi getur endurvirkjað aðgang sinn með því að skrá sig inn aftur. Áminning er send eftir tvö ár til viðbótar til að upplýsa notandann um að þegar þrjú ár eru liðin frá síðustu innskráningu verði notandasíða hans gerð nafnlaus.

 

Óski notandi eftir því að reikningur hans sé gerður nafnlaus eða ef reikningurinn verður sjálfkrafa nafnlaus verður persónuupplýsingum eytt.

 

Gögn verða aðeins geymd á nafnlausu og ópersónugreinanlegu formi. Vilji notandi með eydda notandasíðu halda áfram að nota netvanginn verður hann að endurskrá sig. Upplýsingarnar verða áfram tiltækar EACEA, framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, skólayfirvöldum á lands- eða svæðisvísu, þeim yfirvöldum sem hafa umsjón með framkvæmd eTwinning-verkefna (landskrifstofur og stuðningsstofnanir) og öðrum þriðju aðilum (sjá 6. gr.) samkvæmt heimild frá ábyrgðaraðila gagna, í formi samantekinna heildarupplýsinga.

 

Til að afvirkja eða eyða aðgangsreikningi þarf að hafa samband við miðlægu stuðningsmiðstöðina (e. Central Support Service) (sjá 6. gr. hér fyrir neðan) með því að senda tölvupóst á: privacy@esep-support.eu.

 

6. Hver hefur aðgang að persónuupplýsingum þínum og hverjum eru þær birtar?

 

Á vettvangi ESB – eTwinning svæðið á European School Education Platform

 

Í ofangreindum tilgangi er aðgengi að gögnum eTwinnara stranglega takmarkað við:

 

Aðgengi að upplýsingum eTwinnara er stranglega takmarkað við:

 

 • gilda notendur eTwinning (við innskráningu), en þeir geta séð eftirfarandi upplýsingar um aðra notendur: allar upplýsingarnar nema netföng notenda og upplýsingar um skólastjórnendur,
 • EACEA, framkvæmdastjórn ESB (mennta- og menningarmála og stjórnarsviðs upplýsingatæknimála): allar upplýsingarnar,
 • starfsfólk með tilskilda heimild á vegum aðila sem EACEA gerir samning við um framkvæmd eTwinning á ESEP-netvangnum, þ.e. miðlægu suðningsþjónustunnar (European Schoolnet) og stafrænu þjónustuveitunnar (Tremend Software Consulting SRL): allar upplýsingarnar,
 • stuðningsstofnun: hefur aðgang að upplýsingum um hina skráðu sem sendar eru á European School Education Platform til að staðfesta/stjórna skráningu þeirra og ákveðnum verkefnum (innlendar stuðningsstofnanir hafa aðeins aðgang að gögnum notenda í viðkomandi landi).
 • starfsfólk Sameiginlegrar rannsóknarmiðstöðvar (e. Joint Research Centre, eða JRC), sem ákveður af frjálsum vilja að fylgja þjálfunarnámskeiðum á EY Academy netvanginum.

 

Unnt er að heimila flutning tiltekinna gagna til þriðju aðila (t.d. rannsóknarmiðstöðva og háskóla) með sérstöku leyfi ábyrgðaraðila gagna, en gögnin verða þá flutt á ópersónugreinlegu formi.

 

Sumar persónuupplýsingar verða aðgengilegar á lokuðu eTwinning-svæði, í eTwinning hópum (e. Groups) og TwinSpaces svæðum og þá aðeins skráðum meðlimum þessara svæða.

 

Að auki er heimilt að afhenda opinberum yfirvöldum gögn og mega þau vinna úr þeim í samræmi við gildandi persónuverndarreglur í samræmi við tilgang úrvinnslunnar, þ.m.t.:

 

 • Evrópudómstóllinn eða innlendur dómari eða yfirvald sem og lögfræðingar og umboðsmenn aðila ef um málsmeðferð er að ræða;
 • Lögbært skipunaryfirvald ef beiðni eða kvörtun er lögð fram samkvæmt 90. grein starfsmannareglnanna;
 • OLAF ef um er að ræða rannsókn sem framkvæmd er í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1073/1999;
 • Innri endurskoðunarþjónusta framkvæmdastjórnarinnar innan umfangs þeirra verkefna sem falin eru í 118. grein fjármálareglugerðarinnar og 49. grein reglugerðar (EB nr. 1653/2004;
 • IDOC í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. júní 2019 um almenn framkvæmdarákvæði um framkvæmd stjórnsýslurannsókna og agamála - C(2019)4231 og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/165 frá 1. febrúar 2019 Innri reglur um upplýsingagjöf til skráðra einstaklinga og takmörkunum á tilteknum gagnaverndarréttindum þeirra í tengslum við stjórnsýslufyrirspurnir, undanfarandi agamál, agamál og brottrekstrarmál;
 • Endurskoðunardómstóllinn innan þeirra verkefna sem honum eru falin samkvæmt 287. grein sáttmálans um starfsemi Evrópusambandsins EB-sáttmálans og 5. mgr. 20. greinar reglugerðar (EB) nr. 58/2003;
 • Umboðsmaður Evrópusambandsins innan umfangs þeirra verkefna sem honum eru falin samkvæmt 228. greinar sáttmálans um starfsemi Evrópusambandsins;
 • Embætti evrópskra ríkissaksóknara innan gildissviðs 4. greinar reglugerðar ráðsins (ESB) 2017/1939 frá 12. október 2017 um innleiðingu aukins samstarfs um stofnun evrópska ríkissaksóknaraembættisins.

 

Persónugögn verða aldrei notuð í markaðstilgangi.

 

Flutningur persónuupplýsinga til þriðju landa: Ákveðnar stuðningsstofnanir eru staðsettar utan Evrópusambandsins eða Evrópska efnahagssvæðisins í eftirfarandi þriðju löndum: Albaníu, Alsír, Armeníu, Aserbaídsjan, Bosníu og Hersegóvínu, Georgíu, Jórdaníu, Líbanon, Moldóvu, Svartfjallalandi, Norður-Makedóníu, Serbíu, Túnis og Tyrklandi. Vinsamlega athugaðu að fyrir þessi lönd hefur ESB ekki samþykkt fullnægjandi ákvörðun í samræmi við 47. grein reglugerðar (ESB) 2018/1725, og staðfestir þannig að þegar persónuupplýsingar þínar hafa verið fluttar munu þær njóta fullnægjandi verndar í þriðja áfangalandi.  Þess vegna mun verndarstig persónuupplýsinga þinna sem eru fluttar ráðast af lögum og starfsháttum þess þriðja lands og þar af leiðandi gætu réttindi þín til gagnaverndar ekki verið jafngild þeim sem eru í ESB/EES landi eða landi með fullnægjandi ákvörðun. Hins vegar er stuðningsstofnunin bundin af gagnaverndarákvæðum, með tæknilegum og skipulagslegum öryggisskyldum, samkvæmt styrksamningum sem undirritaðir eru við stofnunina. Notendur geta óskað eftir að fá afrit af þessum ákvæðum með því að hafa samband við ábyrgðaraðila. Miðlæga stuðningsþjónustan er bundin af gagnaverndarákvæðum samkvæmt þjónustusamningi sem undirritaður er við EACEA.

 

Sumar upplýsingar sem notendur veita eru birtar á opinberu svæði netvangsins, þó aðeins að fengnu skýru samþykki viðkomandi notanda, sem merkir að slík gögn verða öllum aðgengileg á netinu. Í slíkum tilfellum á notandinn rétt á því að láta eyða upplýsingum sínum. Þær upplýsingar sem verða opinberar eru einkum eftirfarandi:

 

 • Upplýsingar um hinn skráða: fornafn, eftirnafn, viðkomandi skóli og einnig verður mynd af notandanum birt opinberlega.
 • Upplýsingar um skóla: opinbert heiti skóla, bær, landsvæði, land.
 • Upplýsingar um verkefni: heiti, lýsing, tungumál, aldursbil nemenda, upplýsingar um samstarfsaðila, dagsetning skráningar og upplýsingar um lokun verkefnisins (séu þær tiltækar).

 

Aðrar upplýsingar sem notendur veita á eTwinning-svæðinu (t.d. skilaboð á umræðusvæðum, umræður og umræðuþræðir á netinu, skrár og myndir) eru aðeins sýnilegar öðrum skráðum notendum sem tengjast því svæði eTwinning í netvangnum þar sem þeim hefur verið hlaðið upp (t.d. eTwinning Groups, TwinSpace).

 

Á landsvísu – eTwinning-gátt hvers lands

 

Í þeim tilgangi sem um getur í 3. lið er aðgengi að upplýsingunum stranglega takmarkað við:

 

 • stuðningsstofnanir: skólayfirvöld á lands- eða svæðisvísu sem hafa með höndum framkvæmd eTwinning verkefna á landsvísu og samskipti við notendur í viðkomandi löndum. Hver stuðningsstofnun getur nálgast persónuupplýsingar notenda í sínu landi.

 

Sjá listann yfir einstaklinga sem sjá um úrvinnsluferlið hjá hverri stuðningsstofnun

 

7. Hvernig verndum við persónuupplýsingarnar þínar?

 

Á vettvangi ESB – eTwinning svæðið á European School Education Platform

 

Þjónar netvangsins eru hýstir á Amazon Web Services í evrópskum gagnaverum þess. DG DIGIT sér um skýjastjórnun í afar öruggu umhverfi. Aðeins starfsfólk með heimild hefur aðgang að geymslumiðlum í gagnaverunum og gilda strangar efnislegar öryggisreglur um staðina.

 

DG DIGIT notar örugga hýsingarþjónustu fyrir upplýsingatækni í samræmi við upplýsingaöryggisstefnu og -ramma framkvæmdastjórnarinnar og viðbótarstefnuramma DIGIT um upplýsingaöryggi. Sjá einnig ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar C(2006)3602 frá 16. ágúst 2006 um „Öryggi upplýsingakerfa sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins notar“ og „Framkvæmdarreglur frá 16.8.2006 um öryggi upplýsingakerfa sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins notar“.

 

Persónuupplýsingum er aðeins miðlað með HTTPS dulkóðun. Engin persónugögn eru færð með geymslumiðlum. Þar að auki eru öryggisafrit af gagnagrunnum sótthreinsuð og notandaupplýsingar gerðar nafnlausar.

 

DG DIGIT veitir tækniteymi miðlægrar stuðningsþjónustu nafnlausar gagnagrunnsdembur. Öryggisafritaþjónusta gagnagrunnsins er í kerfi sem varið er með aðgangsorði. Nafnlaus gagnagrunnurinn er notaður fyrir þróun netvangsins. Allir þróunarþjónar nota aðgang með sterku aðgangsorði og þar sem krafist er, VPN-dulkóðaðri tengingu, og í mörgum tilfellum með lífkenniaðgangi. Netvangar sem eru notaðir sem hluti af verkefninu nota aðgang sem varinn er með aðgangsorði, heimildarkerfi til að koma í veg fyrir að aðilar sem ekki hafa heimild hafi aðgang að persónugögnum. Engin öryggisafrit af gagnagrunninum sem innihalda persónugreinanleg gögn eru geymd í lausageymslum.

 

Takmarkaður fjöldi nafngreindra einstaklinga (þrír að hámarki) úr þróunarteymi Tremend aðgang að hæsta leyfisstigi í upplýsingakerfum, og þar sem persónugreinanleg gögn eru geymd í skjali eða gagnagrunni er aðgangur aðeins þarfatengdur. Með því að tryggja að sem fæstir notendur hafi aðgang að upplýsingakerfunum tryggir gagnavinnslan lægsta áhættustig.

 

Gögn í flutningi eru dulkóðuð með SSL/TLS, stjórnendaaðgangur og gagnaflutningur á netvöngum fara fram á öruggan hátt.

 

Samningsákvæði um gagnavernd er innifalið í samningi við vinnsluaðila (þjónustuveitur) EUN og Tremend til að tryggja að unnið sé úr persónugögnum í samræmi við gildandi löggjöf.

 

 Stuðningsstofnanir sem hyggjast vinna með upplýsingar í starfsemi á landsvísu nálgast þær í miðlægri vistun.

 

8. Hvaða réttindi hefurðu í tengslum við persónuupplýsingar þínar og hvernig nýtir þú þér þau?

 

Þú átt rétt á að:

 

 • fara fram á aðgang að þeim persónuupplýsingum þínum sem við geymum;
 • fara fram á leiðréttingu á persónuupplýsingum þínum eða gera slíkar leiðréttingar á notandasíðunni þinni;
 • fara fram á, við tilteknar aðstæður, að persónuupplýsingum þínum sé eytt;
 • fara fram á, við tilteknar aðstæður, takmarkanir á vinnslu persónuupplýsinga þinna;
 • andmæla hvenær sem er vinnslu persónuupplýsinga þinna á grundvelli sem varðar tilteknar aðstæður þínar;
 • fara fram á að upplýsingar þínar séu færðar til annarrar stofnunar á algengu og tölvulesanlegu sniði (meðfærileiki gagna);

 

Þú átt rétt á að andmæla hvenær sem er vinnslu persónuupplýsinga þinna á grundvelli sem varðar tilteknar aðstæður þínar samkvæmt ákvæðum 23. gr. reglugerðar (EU) 2018/1725.

 

Einnig áttu rétt á að lúta ekki sjálfvirkum ákvörðunum (sem eru teknar af vélum einvörðungu) sem hafa áhrif á þig, eins og skilgreint er í lögum.

 

Þar að auki, þar sem þessi úrvinnsla persónuupplýsinga þinna er byggð á samþykki þínu [d-lið 5. mgr 1. greinar eða a-lið 2. mgr. 10. greinar gagnaverndarreglugerðarinnar], skaltu athuga að þú getur afturkallað hana hvenær sem er með því að senda tölvupóst, og þetta mun taka gildi um leið og þú afturkallar. Úrvinnslan sem byggist á samþykki þínu fyrir afturköllun verður áfram lögleg.

 

Í 25. grein reglugerðar (ESB) 2018/1725 er kveðið á um að í málum sem varða rekstur stofnana og aðila ESB geti síðarnefndu takmarkað tiltekin réttindi einstaklinga í undantekningartilvikum og með þeim verndarráðstöfunum sem mælt er fyrir um í þeirri reglugerð. Kveðið er á um slíkar takmarkanir í innri reglum sem samþykktar eru af EACEA og birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021Q0317%2801%29).

 

Allar slíkar takmarkanir hafa tímamörk, eru í réttu hlutfalli og virða kjarna ofangreindra réttinda. Þeim verður aflétt um leið og þær aðstæður sem réttlæta takmörkunina eiga ekki lengur við. Þú munt fá nákvæmari gagnaverndartilkynningu þegar þetta tímabil er liðið.

 

Að jafnaði færðu upplýsingar um helstu ástæður takmörkunar nema þessar upplýsingar dragi úr gildi takmörkunarinnar sem slíkrar.

 

Þú hefur rétt á að leggja fram kvörtun til Evrópsku persónuverndarstofnunarinnar varðandi umfang takmörkunarinnar.

 

Á vettvangi ESB – eTwinning svæðið á European School Education Platform

 

Til að nýta þér réttindi þín á Evrópuvettvangi geturðu í flestum tilfellum haft samband við hinn evrópska ábyrgðaraðila gagna (EACEA), svo sem til að fá aðgang að upplýsingum þínum, leiðrétta þær, óska eftir takmarkaðri vinnslu og andmæla vinnslu þeirra (sjá 1. gr.).

 

Viljir þú láta eyða upplýsingum þínum í eTwinning geturðu haft samband við miðlægu stuðningsþjónustuna með því að senda tölvupóst á: privacy@esep-support.eu.

 

Á landsvísu – eTwinning-gátt hvers lands

 

Vakni spurningar um réttindi þín eða nýtingu þeirra í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga hjá stuðningsþjónustuaðilum á landsvísu (gegnum eTwinning netvanga þeirra og/eða fréttabréf og tilkynningar) geturðu haft samband við ábyrgðaraðila gagna í viðkomandi landi (sjá lista yfir tengiliði í 1. gr.).

 

9. Réttur þinn til að leita úrlausnar ágreinings um persónuverndarmál

 

Á vettvangi ESB – eTwinning svæðið á European School Education Platform

 

Rísi ágreiningur um persónuverndarmál geturðu leitað til ábyrgðaraðila á ofangreindu vistfangi og pósthólfi.

 

Þú getur einnig haft samband við gagnaverndarfulltrúa EACEA í eftirfarandi netfang: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

 

Þú getur sent inn kvörtun til Evrópsku persónuverndarstofnunarinnar hvenær sem er: http://www.edps.europa.eu.

 

Á landsvísu – eTwinning-gátt hvers lands

 

Rísi ágreiningur um persónuverndarmál geturðu leitað til ábyrgðaraðila gagna í viðkomandi landi

 

Teljir þú að brotið hafi verið á persónuverndarrétti þínum geturðu haft samband við Persónuvernd eða samsvarandi stofnun í landinu þar sem þú eða stuðningsstofnunin þín er með aðsetur.