Skip to main content
European School Education Platform

Партнери за поддршка

Партнерите за поддршка на Европската платформа за училишно образование се иницијативи, тела и невладини организации чии начела, вредности и цели се поклопуваат со оние на платформата.
puzzle pieces

Целта на соработката е да се споделува експертиза и на заедницата на корисници да ѝ се обезбеди стручна поддршка на различни теми преку разни канали, како на пример публикации, ресурси, настани за професионален развој, итн.


Како да станете партнер за поддршка?


Организациите кои се заинтересирани треба внимателно да ја прочитаат и да дадат согласност на Повелбата за партнери за поддршка, каде што се објаснети основата на соработката, минималните услови и предложените активности. Потоа, претставниците на организацијата се повикуваат да аплицираат преку онлајн формуларот за аплицирање. Управувачкиот комитет на платформата ја носи конечната одлука за тоа дали организацијата што аплицирала ќе биде прифатена како партнер за поддршка. Статусот на партнерите се обновува и оценува на годишна основа.

 

Листа на партнери за поддршка