Skip to main content
European School Education Platform

Stödjande parter

Partner som stödjer European School Education Platform är initiativ, organ och icke-statliga institutioner vars principer, värderingar och mål motsvarar plattformens.
puzzle pieces

Samarbetet syftar till att utbyta kunskaper och ge användargruppen expertstöd i många olika frågor via olika kanaler som publikationer, resurser och fortbildningsevent etc.


Hur blir man en stödjande partner?


Intresserade organisationer bör noga läsa igenom och samtycka till Stadgan för stödjande partner där grunden för samarbetet förklaras, minimikraven och förslagen på verksamheter. Därefter bjuds företrädare för organisationen in att ansöka via ansökningsformuläret på nätet. Ledningsgruppen för plattformen kommer sedan att fatta det slutgiltiga beslut om huruvida den ansökande organisationen godkänns som en stödjande partner. Partners status förnyas och utvärderas varje år.

 

Förteckning över stödjande partner