Skip to main content
European School Education Platform Beta
homepage

Европската платформа за училишно образование претставува централно место за средба на сите чинители во полето на училишното образование – училиштен кадар, истражувачи, креатори на политики и останати професионалци – коешто ги опфаќа сите нивоа, од предучилишно образование и грижа, па сè до основно и средно образование, вклучително и иницијално стручно образование и обука.

 

На платформата се наоѓа и еТвининг, заедницата на училишта во Европа.

 

Title
Добре дојдовте на Европската платформа за училишно образование, новата локација на еТвининг.
Description
Description

Оваа прва верзија на платформата им ги обезбедува на еТвинерите главните услуги за наоѓање партнери и изработка на проекти. Дополнителни функции, вклучително и целата содржина на School Education Gateway, ќе станат достапни во текот на следниве месеци. Во меѓувреме, еТвининг и School Education Gateway остануваат привремено онлајн.