Skip to main content
European School Education Platform
homepage

Европската платформа за училишно образование претставува централно место за средба на сите чинители во полето на училишното образование – училиштен кадар, истражувачи, креатори на политики и останати професионалци – коешто ги опфаќа сите нивоа, од предучилишно образование и грижа, па сè до основно и средно образование, вклучително и иницијално стручно образование и обука.

 

На платформата се наоѓа и еТвининг, заедницата на училишта во Европа.

 

Title
Добре дојдовте на Европската платформа за училишно образование, новата локација на еТвининг.
Description
Description

Оваа прва верзија на платформата им ги обезбедува на еТвинерите главните услуги за наоѓање партнери и изработка на проекти. Дополнителни функции, вклучително и целата содржина на School Education Gateway, ќе станат достапни во текот на следниве месеци. Во меѓувреме, еТвининг и School Education Gateway остануваат привремено онлајн.

Homepage

people registered

Read the latest content

Read the latest news and content on European school policy and action and stay tuned for the latest updates from the eTwinning community.

 

 

 

Events

The 3rd edition of the New European Bauhaus prizes will be open for applications until  31 January 2023 at 19:00 CET.

 

The goal of the prizes is  to highlight outstanding projects and ideas that bring people together to build a more beautiful, sustainable and inclusive future.

 

More info can be found on the dedicated platform prizes.new-european-bauhaus.eu and the New European Bauhaus website.

 

European School Education Platform Events