Skip to main content
European School Education Platform

Подкрепящи партньори

Подкрепящите партньори на European School Education Platform са инициативи, органи и неправителствени институции, чиито принципи, ценности и цели съвпадат с тези на платформата. 
puzzle pieces

Целта на сътрудничеството е да се обменя опит и на общността от потребители да се предоставя експертна подкрепа по широк кръг от теми чрез различни канали като публикации, ресурси, събития за професионално развитие и др.

 

Как можете да станете подкрепящ партньор?


Организациите, които проявяват интерес, следва внимателно да прочетат и да се съгласят с Хартата за подкрепящи партньори, в която се обяснява основата на сътрудничеството, минималните изисквания и предлаганите дейности. Представителите на организацията се приканват да кандидатстват чрез онлайн формуляр за кандидатстване. Управителният комитет на платформата взема окончателно решение дали кандидатстващата организация ще бъде одобрена като подкрепящ партньор. Статутът на партньорите се подновява и оценява на годишна база.
 

Списък на подкрепящите партньори

 

 

 

European Federation for Intercultural Learning (EFIL)
Scientix – The Community for Science Education in Europe (coordinated by European Schoolnet)
Anne Frank House
EuroClio - European Association of History Educators
Lie Detectors
Foundation for Environmental Education (FEE)
Stichting International Parents Alliance (IPA)
European School Heads Association (ESHA)
Better Internet for Kids - European Schoolnet
Europeana Foundatio
COFACE Families Europe
House of European History