Skip to main content
European School Education Platform

Partneři podporující platformu

Partneři podporující European School Education Platform jsou iniciativy, organizace a nevládní instituce, které mají stejné zásady, hodnoty a cíle.
puzzle pieces

Cílem spolupráce je sdílet s uživateli platformy znalosti a poskytovat jim odbornou podporu v řadě oblastí, a to prostřednictvím různých kanálů, jako jsou například publikace, materiály či příležitosti k profesnímu rozvoji.

 

Jak se stát partnerem podporujícím platformu?
 

Organizace, které mají zájem stát se partnerem podporujícím European School Education Platform, by si měly pečlivě přečíst Chartu partnerů podporujících platformu, ve které jsou stanoveny základní zásady spolupráce, minimální požadavky a navrhované aktivity a jíž je před započetím spolupráce zapotřebí odsouhlasit. Následně budou zástupci organizace vyzváni k vyplnění online přihlášky. Řídící výbor platformy pak s konečnou platností rozhodne, zda bude organizaci, která přihlášku podala, schválen statut partnera podporujícího platformu. Tento status se každoročně reviduje a prodlužuje. 
 

 

Seznam partnerů podporujících platformu