Skip to main content
European School Education Platform

Partneři podporující platformu

Partneři podporující European School Education Platform jsou iniciativy, organizace a nevládní instituce, které mají stejné zásady, hodnoty a cíle.
puzzle pieces

Cílem spolupráce je sdílet s uživateli platformy znalosti a poskytovat jim odbornou podporu v řadě oblastí, a to prostřednictvím různých kanálů, jako jsou například publikace, materiály či příležitosti k profesnímu rozvoji.

 

Jak se stát partnerem podporujícím platformu?
 

Organizace, které mají zájem stát se partnerem podporujícím European School Education Platform, by si měly pečlivě přečíst Chartu partnerů podporujících platformu, ve které jsou stanoveny základní zásady spolupráce, minimální požadavky a navrhované aktivity a jíž je před započetím spolupráce zapotřebí odsouhlasit. Následně budou zástupci organizace vyzváni k vyplnění online přihlášky. Řídící výbor platformy pak s konečnou platností rozhodne, zda bude organizaci, která přihlášku podala, schválen statut partnera podporujícího platformu. Tento status se každoročně reviduje a prodlužuje. 
 

 

Seznam partnerů podporujících platformu

 

 

European Federation for Intercultural Learning (EFIL)

European Federation for Intercultural Learning (EFIL)

Scientix – The Community for Science Education in Europe (coordinated by European Schoolnet)

Scientix – The Community for Science Education in Europe (coordinated by European Schoolnet)

 

Anne Frank House

Anne Frank House

EuroClio - European Association of History Educators

EuroClio - European Association of History Educators

Lie Detectors

Lie Detectors

Foundation for Environmental Education (FEE)

Foundation for Environmental Education (FEE)

Stichting International Parents Alliance (IPA)

Stichting International Parents Alliance (IPA)

European School Heads Association (ESHA)

European School Heads Association (ESHA)

Better Internet for Kids - European Schoolnet

Better Internet for Kids - European Schoolnet

Europeana Foundatio

Europeana Foundation

COFACE Families Europe

COFACE Families Europe

House of European History

House of European History