Skip to main content
European School Education Platform

Ondersteunende partners

De ondersteunende partners van het European School Education Platform zijn initiatieven, organen en niet-gouvernementele instellingen wiens principes, waarden en doelen op één lijn liggen met die van het platform.
puzzle pieces

De samenwerking streeft naar het delen van expertise en het bieden van deskundige ondersteuning aan de gemeenschap van gebruikers over een verscheidenheid aan onderwerpen door middel van verschillende kanalen zoals publicaties, hulpbronnen en evenementen voor professionele ontwikkeling, etc.


Hoe kun je een ondersteunende partner worden?

 

Organisaties die geïnteresseerd zijn dienen zorgvuldig het Handvest voor Ondersteunende Partners door te lezen en hiermee in te stemmen. Het handvest biedt uitleg over de basis voor de samenwerking, de minimale vereisten en de voorgestelde activiteiten. Hierna worden de vertegenwoordigers van de organisatie uitgenodigd om een verzoek tot aansluiting in te dienen via het online aansluitingsformulier. De stuurgroep van het platform zal daarna de definitieve beslissing nemen of de kandidaat-organisatie goedgekeurd wordt als ondersteunende partner. De status van partners wordt jaarlijks geëvalueerd en hernieuwd.

 

Lijst van ondersteunende partners