Skip to main content
European School Education Platform

Yhteistyökumppanit

European School Education Platformin yhteistyökumppanit ovat hankkeita, toimielimiä ja kansalaisjärjestöjä, joiden periaatteet, arvot ja tavoitteet ovat sopusoinnussa alustan kanssa.
puzzle pieces

Yhteistyön tavoitteena on jakaa asiantuntemusta ja tarjota käyttäjäyhteisölle asiantuntevaa tukea monenlaisissa aiheissa eri kanavien kautta, muun muassa julkaisujen, aineistojen ja täydennyskoulutustapahtumien kautta.


Miten pääsee yhteistyökumppaniksi?


Asiasta kiinnostuneiden organisaatioiden tulisi lukea huolellisesti ja hyväksyä yhteistyökumppaneille tarkoitettu peruskirja, jossa kerrotaan yhteistyön perusta, vähimmäisvaatimukset ja toimintaehdotukset. Tämän jälkeen organisaation edustajia pyydetään hakemaan kumppanuutta verkossa olevan hakulomakkeen kautta. Alustan ohjausryhmä tekee sitten lopullisen päätöksen siitä, hyväksytäänkö hakijaorganisaatio yhteistyökumppaniksi. Kumppanuus arvioidaan ja uudistetaan vuosittain.

 

Luettelo yhteistyökumppaneista