Skip to main content
European School Education Platform

Støttepartnere

European School Education Platforms støttepartnere er initiativer, organisationer og ngo’er hvis principper, værdier og mål harmonerer med Platformens. 
puzzle pieces

Samarbejdet sigter mod at dele ekspertise og yde ekspertbistand til fællesskabets brugere om en mangfoldighed af emner gennem forskellige kanaler som publikationer, materialer, professionelle udviklings events osv.


Hvordan bliver du støttepartner?


Interesserede organisationer skal omhyggeligt læse og godkende fundatsen for Støttepartnere, som forklarer grundlaget for samarbejdet, mindstekravene og foreslåede aktiviteter. Derefter inviteres organisationens repræsentanter til at ansøge via et online ansøgningsskema. Platformens styringskomite tager derefter endelig beslutning om, hvorvidt den ansøgende organisation kan  godkendes som støttepartner. Partneres status som partnere fornys og evalueres på årlig basis.

 

 

Liste over støttepartnere