Skip to main content
European School Education Platform

Sħab ta’ appoġġ

Is-sħab ta’ appoġġ tal-Pjattaforma Ewropea għall-Edukazzjoni fl-Iskejjel huma inizjattivi, korpi u istituzzjonijiet mhux governattivi li l-prinċipji, il-valuri u l-għanijiet tagħhom huma allinjati ma’ dawk tal-pjattaforma.
puzzle pieces

Il-kollaborazzjoni għandha l-għan li taqsam l-għarfien espert u tipprovdi lill-komunità tal-utenti b’appoġġ espert dwar diversi suġġetti permezz ta’ mezzi differenti bħal pubblikazzjonijiet, riżorsi u avvenimenti ta’ żvilupp professjonali, eċċ.


Kif issir sieħeb ta’ appoġġ?


L-organizzazzjonijiet li huma interessati għandhom jaqraw bir-reqqa u jaqblu mal-Karta għas-Sħab ta’ Appoġġ, li tispjega l-bażi għall-kollaborazzjoni, ir-rekwiżiti minimi u l-attivitajiet suġġeriti. Wara dan, ir-rappreżentanti tal-organizzazzjoni huma mistiedna japplikaw permezz tal-formola tal-applikazzjoni online. Il-kumitat ta’ tmexxija tal-pjattaforma mbagħad jieħu d-deċiżjoni finali dwar jekk l-organizzazzjoni applikanti hijiex approvata bħala sieħba ta’ appoġġ. L-istatus tas-sħab jiġġedded u jiġi evalwat fuq bażi annwali.

 

Lista ta’ sħab ta’ appoġġ