Skip to main content
European School Education Platform

Podporní partneri

Podpornými partnermi platformy European School Education Platform sú iniciatívy, orgány a mimovládne inštitúcie, ktorých princípy, hodnoty a ciele sú v súlade s tými, ktoré podporuje platforma.
puzzle pieces

Cieľom spolupráce je zdieľať odborné znalosti a poskytovať komunite používateľov odbornú podporu v rôznych témach prostredníctvom rôznych kanálov, ako sú publikácie, zdroje a podujatia zamerané na profesijný rozvoj atď.


Ako sa stanete podporným partnerom?


Organizácie, ktoré majú záujem, by si mali pozorne prečítať a súhlasiť s Chartou pre podporných partnerov, ktorá vysvetľuje základ spolupráce, minimálne požiadavky a navrhované aktivity. Potom sú zástupcovia organizácie vyzvaní, aby sa prihlásili prostredníctvom online prihlášky. Riadiaci výbor platformy potom prijme konečné rozhodnutie o tom, či je žiadateľská organizácia schválená ako podporný partner. Status partnerov sa každoročne obnovuje a vyhodnocuje.

 

Zoznam podporných partnerov