Skip to main content
European School Education Platform

Podporní partneri

Podpornými partnermi platformy European School Education Platform sú iniciatívy, orgány a mimovládne inštitúcie, ktorých princípy, hodnoty a ciele sú v súlade s tými, ktoré podporuje platforma.
puzzle pieces

Cieľom spolupráce je zdieľať odborné znalosti a poskytovať komunite používateľov odbornú podporu v rôznych témach prostredníctvom rôznych kanálov, ako sú publikácie, zdroje a podujatia zamerané na profesijný rozvoj atď.


Ako sa stanete podporným partnerom?


Organizácie, ktoré majú záujem, by si mali pozorne prečítať a súhlasiť s Chartou pre podporných partnerov, ktorá vysvetľuje základ spolupráce, minimálne požiadavky a navrhované aktivity. Potom sú zástupcovia organizácie vyzvaní, aby sa prihlásili prostredníctvom online prihlášky. Riadiaci výbor platformy potom prijme konečné rozhodnutie o tom, či je žiadateľská organizácia schválená ako podporný partner. Status partnerov sa každoročne obnovuje a vyhodnocuje.

 

Zoznam podporných partnerov

 

European Federation for Intercultural Learning (EFIL)

European Federation for Intercultural Learning (EFIL)

Scientix – The Community for Science Education in Europe (coordinated by European Schoolnet)

Scientix – The Community for Science Education in Europe (coordinated by European Schoolnet)

 

Anne Frank House

Anne Frank House

EuroClio - European Association of History Educators

EuroClio - European Association of History Educators

Lie Detectors

Lie Detectors

Foundation for Environmental Education (FEE)

Foundation for Environmental Education (FEE)

Stichting International Parents Alliance (IPA)

Stichting International Parents Alliance (IPA)

European School Heads Association (ESHA)

European School Heads Association (ESHA)

Better Internet for Kids - European Schoolnet

Better Internet for Kids - European Schoolnet

Europeana Foundatio

Europeana Foundation

COFACE Families Europe

COFACE Families Europe

House of European History

House of European History