Skip to main content
European School Education Platform

Comhpháirtithe tacúla

Is tionscnaimh, comhleachtaí, agus institiúidí neamhrialtasacha atá ar aon intinn leis an ardán maidir le prionsabail, luachanna, agus cuspóirí na comhpháirtithe tacúla de chuid European School Education Platform.
puzzle pieces

Tá sé de rún ag an gcomhoibriú seo saineolas a roinnt agus sár-tacaíocht a sholáthar do phobal na n-úsáideoirí ar raon leathan de thopaicí trí chainéil éagsúla ar nós foilsiúchán, acmhainní, agus ócáidí forbartha gairmiúla, srl.


Conas a chláraíonn tú mar chomhpháirtí tacúil?


Ba chóir d'eagraíochtaí a bhfuil suim acu an Chairt do Comhpháirtithe Tacúla a léamh go cruinn, a mhíníonn bunús an comhoibrithe, na bunriachtanais, agus na gníomhaíochtaí molta. Ina dhiaidh seo, cuirtear fáilte roimh ionadaithe na heagraíochta iarratas a chur isteach tríd an bhfoirm iarratais ar líne. Déanfaidh an coiste stiúrthóireachta an cinneadh deiridh ansin má tá eagraíocht an iarrthóra le deimhniú mar chomhpháirtí tacúil. Déantar stádas na gcomhphéirtithe a athnuachan agus a mheasúnú ar bhonn bliantúil. 

 

Liosta de na comhpháirtithe tacúla