Skip to main content
European School Education Platform

Governance

European School Education Platform [Evropská platforma pro školní vzdělávání] byla založena v roce 2022 jako místo pro setkávání všech zúčastněných stran v oblasti školního vzdělávání – zaměstnanců škol, výzkumníků, tvůrců politik a dalších odborníků – za všech úrovní vzdělávacího systému: od předškolního vzdělávání a péče až po primární a sekundární vzdělávání, a to včetně počátečního odborného vzdělávání a přípravy. Platforma je také domovem eTwinningu, jenž je komunitou evropských škol.
alt

European School Education Platform a eTwinningová komunita existují díky finanční podpoře z evropskému programu Erasmus+ pro vzdělávání, mládež a sport. Jedná se o iniciativy Generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu Evropské komise. Společně je provozují European Schoolnet [Evropská sít škol] (koordinace, obsah a služby) a společnost Tremend Software Consulting SRL (technická infrastruktura), a to na základě smluv o poskytování služeb s Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

 

Hlavními zúčastněnými stranami v rámci eTwinningu jsou registrovaní uživatelé (eTwinneři), národní podpůrné organizace, Centrální podpůrné středisko, Evropská komise (Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu) a Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA).