Skip to main content
European School Education Platform

Governance

Uruchomiona w 2022 r. Europejska Platforma Edukacji Szkolnej jest miejscem spotkań dla wszystkich zainteresowanych stron sektora edukacji szkolnej – personelu szkolnego, naukowców, decydentów i innych działających w tej dziedzinie podmiotów – obejmującym wszystkie poziomy kształcenia, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem po kształcenie podstawowe i średnie, w tym podstawowe kształcenie zawodowe.
alt

Działalność Europejskiej Platformy Edukacji Szkolnej i społeczności eTwinning jest możliwa dzięki finansowania ze środków Erasmus+, unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Stanowią one inicjatywy prowadzone przez Dyrekcję Generalną ds. Kształcenia, Szkolenia, Młodzieży, Sportu i Kultury  Komisji Europejskiej. Platformę prowadzą European Schoolnet (koordynacja, treść, funkcje) i Tremend Software Consulting SRL (infrastruktura techniczna) w ramach zamówienia publicznego na usługi udzielonego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

 

Głównymi stronami uczestniczącymi w eTwinningu są zarejestrowani użytkownicy (eTwinnerzy), Krajowe Biura eTwinning, Centralne Biuro eTwinning, Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury) oraz Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury.