Skip to main content
European School Education Platform

Governance

European School Education Platform som lanserades under 2022 är mötesplatsen för alla aktörer inom skolutbildningssektorn – skolpersonal, forskare, beslutsfattare och andra yrkesverksamma – och den omfattar alla nivåer från förskoleverksamhet och barnomsorg till grund- och gymnasieskolan och även yrkesutbildning. På plattformen finns också eTwinning, gemenskapen för skolor i Europa.
alt

European School Education Platform och eTwinning-gemenskapen är möjliga tack vare finansiering från Erasmus+, det europeiska programmet för utbildning, ungdom och idrott. De är initiativ från Europeiska kommissionens Generaldirektorat för utbildning, ungdom, idrott och kultur. Den drivs av Europeiska skoldatanätet (samordning, innehåll och tjänster) och Tremend Software Consulting SRL (teknisk infrastruktur) enligt tjänsteavtal med Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea).

 

eTwinning-gemenskapen finns tack vare stöd från nationella stödorganisationer som finansieras av Erasmus+ enligt bidragsavtal med Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea). På liknande sätt bidrar de stödjande parterna till plattformens framgångar.