Skip to main content
European School Education Platform

Governance

Platforma European School Education, ktorá bola uvedená do činnosti v roku 2022, je miestom stretnutia všetkých zainteresovaných strán v sektore školského vzdelávania – zamestnancov škôl, výskumníkov, tvorcov politík a iných odborníkov – na všetkých úrovniach od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve až po základné a stredné školy, vrátane počiatočného odborného vzdelávania a prípravy. Platforma je tiež domovom pre eTwinning, komunitu pre školy v Európe.
alt

Platforma European School Education Platform a komunita eTwinning sú možné vďaka financovaniu z Erasmus+, európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Ide o iniciatívy Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru. Prevádzkuje ju European Schoolnet (koordinácia, obsah a služby) a Tremend Software Consulting SRL (technická infraštruktúra) na základe zmlúv o poskytovaní služieb s Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

 

Hlavnými zainteresovanými stranami v eTwinning sú jeho registrovaní používatelia (účastníci eTwinning), národné podporné organizácie (NSO), Centrálna podporná služba (CSS), Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru) a Výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru.