Skip to main content
European School Education Platform

Governance

Het European School Education Platform, dat in 2022 gelanceerd werd, is de ontmoetingsplaats voor alle belanghebbenden in de school educatie sector – schoolpersoneel, onderzoekers, beleidsmakers en andere deskundigen – en strekt zich uit over alle niveaus van voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang tot het basis- en voortgezet onderwijs, waaronder ook het initieel beroepsonderwijs en training. Het platform is ook de thuisbasis van eTwinning, de gemeenschap voor scholen in Europa.
alt

Het European School Education Platform en de eTwinning gemeenschap zijn mogelijk dankzij financiering door Erasmus+, het Europese programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Het zijn initiatieven van het Directoraat-Generaal voor Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur van de Europese Commissie. Het wordt beheerd door European Schoolnet (coördinatie, content, en diensten) en Tremend Software Consulting SRL (technische infrastructuur) volgens dienstverleningsovereenkomsten met het Europese Agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).  

 

De belangrijkste eTwinning belanghebbenden zijn de geregistreerde gebruikers (eTwinners),  nationale agentschappen, de Centrale Ondersteuningsdienst (CSS), de Europese Commissie (Directoraat Generaal voor Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur) en het Europese Agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur.