Skip to main content
European School Education Platform

Governance

European School Education platforma, kas sāka darbību 2022. gadā, ir vieta, kur var tikties visas ieinteresētās personas skolu izglītības nozarē – skolu darbinieki, pētnieki, politikas veidotāji un citi speciālisti, aptverot visus līmeņus no pirmsskolas izglītības un aprūpes līdz sākumskolai un vidusskolai, kā arī sākotnējām arodmācībām. Platforma ir arī eTwinning – Eiropas skolu kopienas – mājas.
alt

European School Education platformu un eTwinning kopienu padara iespējamas Erasmus+ (Eiropas programma izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās) finansējums. Tās ir Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta iniciatīvas, kuras nodrošina European Schoolnet (koordinācija, saturs un pakalpojumi) un Tremend Software Consulting SRL (tehniskā infrastruktūra) saskaņā ar pakalpojumu līgumiem, kas noslēgti ar Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru.

 

Galvenās eTwinning ieinteresētās personas ir reģistrētie lietotāji (eTwinning dalībnieki), nacionālās atbalsta organizācijas (NAO), centrālais atbalsta dienests (CAD), Eiropas Komisija (Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts) un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra.