Skip to main content
European School Education Platform

Governance

Seolta i 2022, is mol cruinnithe do na páirtithe leasmhara uilig san earnáil oideachas scoile - foirní scoile, taighdeoirí, an lucht déanta beartais, agus gairmithe eile - gach aon leibhéal san áireamh, idir oideachas agus cúram na luath-bhlianta agus bhun- agus mhéanscolaíocht, túsoideachas agus túsoiliúint gairmiúil san áireamh. Is baile eTwinning é an pobal freisin, sin an pobal do scoileanna san Eoraip.
alt

Tá an European School Education Platform agus an t-ardán eTwinning ann a bhuíochas le maoiniú ó Erasmus+, an clár Eorpach um oideachas, oiliúint, óige agus spórt. Is tionscnaimh iad siúd de chuid Ard-stiúrthóireacht an Oideachais, Óige, Spórt, agus Cultúr. Cuireann Scoilnet na hEorpa (comhordú, ábhar, agus seirbhísí), agus Tremend Software Consulting SRL (bonneagar teicniúil) faoi conarthaí seirbhíse leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr.

 

Is iad na príomh-pháirtithe leasmhara de chuid eTwinning ná a gcuid úsáideoirí cláraithe (eTwinners), eagraíochtaí tacaíochta náisiúnta (NSO), an tSeirbhís Tacaíochta Lárnach (CSS), an Coimisiún Eorpach (an Ardstiúrthóireacht um Oideachas, Óige, Spórt, Chultúr), agus an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr.