Skip to main content
European School Education Platform

Governance

Platforma European School Education Platform, ki je bila vzpostavljena leta 2022, je stičišče za vse zainteresirane strani na področju izobraževanja – šolsko osebje, raziskovalci, oblikovalci politik in drugi strokovnjaki – in obsega tako predšolsko vzgojo in izobraževanje kot tudi osnovno in srednješolsko izobraževanje ter začetno poklicno izobraževanje in usposabljanje. Platforma je tudi novi dom evropske skupnosti šol in vrtcev eTwinning.
alt

Platforma European School Education Platform in skupnost eTwinning sta zaživeli ob pomoči finančnih sredstev iz programa Erasmus+, evropskega programa na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Gre za pobudi Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo. Platformo upravlja European Schoolnet (koordinacija, vsebine in storitve) in Tremend Software Consulting SRL (tehnična infrastruktura) na podlagi pogodb o opravljanju storitev z Evropsko izvajalsko agencijo za izobraževanje in kulturo (EACEA).
 

 

Najpomembnejše zainteresirane strani skupnosti eTwinning so njeni registrirani uporabniki (eTwinnerji), nacionalne svetovalne organizacije (NSO), Centralna svetovalna služba (CSS), Evropska komisija (Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo) in Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo.