Skip to main content
European School Education Platform

Governance

2022. aastal avatud Euroopa koolihariduse platvorm European School Education Platform on kõigi valdkonna sidusrühmade – koolitöötajate, teadlaste, poliitikakujundajate ja teiste spetsialistide – kohtumispaik, mis hõlmab kõiki tasemeid alates alusharidusest ja lapsehoiust kuni põhikooli ja gümnaasiumini, sealhulgas esmakutseõppeni. See platvorm on kodu ka Euroopa koolide kogukonnale eTwinningule.
alt

European School Education Platform ja eTwinningu kogukond on saanud võimalikuks tänu rahastusele Euroopa haridus-, koolitus-, noorte- ning spordiprogrammist „Erasmus+“. Need on Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraadi algatused ning neid haldab European Schoolnet (koordineerimine, sisu ja teenused) ja Tremend Software Consulting SRL (tehniline taristu) Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametiga (EACEA) sõlmitud teenuselepingute alusel.

 

eTwinningu peamised sidusrühmad on selle registreeritud kasutajad (tvinnijad), riiklikud tugiorganisatsioonid (NSOd), keskne tugiteenistus (CSS), Euroopa Komisjon (hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat) ning Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet.