Skip to main content
European School Education Platform
News item

На Европа ѝ е потребно мировно образование – на мировното образование му е потребна Европа

Луѓето може да бидат подучени како на конструктивен начин да се справуваат со конфликтите и како да се намалат случаите на насилство. Со вклучување на сите, може да се обезбеди помирна иднина. Оние кои се залагаат за образование за мир се обврзаа да помогнат во сите корисни и неопходни процеси на учење кои одат во прилог на неговите цели. Во оваа статија, професор Ули Јегер и д-р Никол Рибер од Фондацијата „Бергхоф“ ќе ни кажат повеќе за мировното образование во Европа.
peace poster children handprints
Adobe Stock / Halfpoint

Мировното образование како европска заложба

 

Војната во Украина ја истакнува потребата од систематско промовирање на мировното образование во европските училишта. За да можат да се носат со моменталните и тековните ужаси и последици од војната, на младите луѓе им е потребна помош: помош за да можат да се справат со пропратните, честопати поларизирачки, дебати што неизбежно ќе се водат во нивните земји. Младите луѓе, исто така, се изложени на социјалните медиуми, или може ќе слушнат лични приказни и сведоштва за она што се случува во војните. Затоа им се потребни упатства и насоки од возрасните од нивното опкружување, без разлика дали тоа се родителите или наставниците. Особено е важно училиштата да нудат безбедна средина за младите бегалци во која тие ќе наидат на почитување.

 

Младите луѓе имаат право на средина во која можат слободно да ги изразат своите идеи за тоа како би сакале да живеат заедно во иднина. Секој нов ден нуди можност за училиштата да едуцираат за мир (почитување, ценење и толеранција). Овие принципи може да бидат пренесени; исто така, важно е да се погрижиме тие да бидат применувани во практика.

 

Врсничката медијација е конструктивен начин за решавање на несогласувањата во училницата. За време на часовите може да се осврнеме на прашања поврзани со причините за насилство и војна, коишто може да вклучуваат дискусии што се однесуваат на насилното минато на сопствената земја. Во Германија, тоа би го опфаќало, на пример, периодот на националсоцијализмот. И самиот мир би можел да биде тема: младите луѓе уживаат да разработуваат текстови за луѓе кои се пример за залагање за мир. Тоа може да се направи преку биографиите на луѓе кои во минатото воделе кампањи и/или кои и денес продолжуваат да промовираат мир.

 

Би било пожелно училиштата да може да отворат дискусија на европско ниво за начинот на кој се промовира мировното образование. Проектот на Еразмус+ со наслов „Schools joining up for Communities of Peace“ (SchoolCoPe) го трасираше патот.

 

Во фокусот: дигитално мировно образование 

 

Мировното образование генерално се служи со постапки и активности засновани на научни сознанија и се потпира на долги години практично искуство. Процесите на учење преку кои се промовира мир се честопати дел од нашиот секојдневен живот; меѓутоа, тие се особено применливи во сите области од формалното образование. Училиштата и колеџите отсекогаш играле важна улога во мировното образование. Во регионален контекст, мировното образование е истовремено и неопходно, и возможно, во сите фази од еден конфликт. 

 

Денес актуелно станува мировното образование преку дигитални средства. Тоа не е толку поврзано со традиционалната компетенција за користење медиуми (дали дигиталните уреди може корисно да се применат), туку повеќе се однесува на мировно ориентирана, критичка способност за користење на медиумите – вклучително и начини на кои дигиталните методи можат да придонесат кон целите на мировното образование. И во дигиталниот свет, луѓето наидуваат на насилство и конфликт. Честопати, таквите препирки полесно ескалираат таму и потоа се прелеваат во аналогниот свет. Дезинформациите се шират како пожар; „дипфејк“ содржините прават да биде сè потешко да се утврди што е факт, а што измислица. Поради тоа, сега е поважно од кога било луѓето да станат свесни за ваквите појави, со цел тие да заземат став во однос на говорот на омраза, дезинформациите и теориите на заговор. 

 

Дигиталното мировно образование не се сведува само на подучување за тоа како да се заземе критички став во односот со медиумите, туку повеќе цели кон тоа да ги поттикне луѓето да го доживуваат дигиталниот простор како позитивен простор: со други зборови, целосно да го прифатат (видете ги како пример проектите #vrschwrng и Culture of conflict 3.0). Како може желбата за промена и храброста за промена да се развијат онлајн? Може, затоа што на дигиталното граѓанско општество му се потребни и двете: критичка медиумска писменост и напори од поединци за создавање онлајн мрежа што ќе биде повеќе исполнета со мир. 

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Not-for-profit / NGO staff
  Parent / Guardian
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator

Tags

School subjects

Citizenship
Psychology
Social Studies / Sociology

Key competences

Citizenship