Skip to main content
European School Education Platform

Зона за остварување контакти

Преглед

 

Најдете луѓе, организации и училишта со кои може да соработувате. Учествувајте во проекти и можности за професионален развој.

 

Луѓе

 

Најдете луѓе кои се регистрирани на Европската платформа за училишно образование и проверени еТвинери.

 

Училишта и организации

 

Најдете организации кои се регистрирани на Европската платформа за училишно образование и училишта кои учествуваат во еТвининг.

 

Проекти

 

Откријте ги европските образовни трендови преку наставниците од еТвининг и нивните проекти. 

 

Наоѓање партнери

 

Барајте партнерски училишта и организации во земјите учеснички во програмата на Еразмус+ и во земјите учеснички во еТвининг со кои би можеле да спроведувате заеднички проекти. Најдете можности за мобилност во странство на училишниот кадар во форма на држење часови или следење на работата од сенка во училиштата домаќини.

Updated on 15.08.22