Skip to main content
European School Education Platform
News item

L-Ewropa għandha bżonn l-edukazzjoni għall-paċi – l-edukazzjoni għall-paċi għandha bżonn lill-Ewropa

In-nies jistgħu jiġu mgħallma kif jittrattaw il-kunflitti b’mod kostruttiv, biex inaqqsu każi-jiet ta’ vjolenza. Bl-involviment ta’ kulħadd, jista’ jiġi żgurat futur aktar paċifiku. Dawk li japprovaw l-edukazzjoni għall-paċi impenjaw ruħhom li jappoġġjaw kwalunkwe proċess ta’ tagħlim utli u meħtieġ li jsostni l-għanijiet tagħha. F’dan l-artiklu, il-Professur Uli Jäger u Dr. Nicole Rieber tal-Fondazzjoni Berghof jgħidulna aktar dwar l-edukazzjoni għall-paċi fl-Ewropa.
peace poster children handprints
Adobe Stock / Halfpoint

L-edukazzjoni għall-paċi bħala sforz Ewropew

 

Il-gwerra fl-Ukrajna tenfasizza l-ħtieġa għall-promozzjoni sistematika tal-edukazzjoni għall-paċi fl-iskejjel Ewropej. Sabiex ilaħħqu mal-perikli u l-konsegwenzi attwali u kontinwi tal-gwerra, iż-żgħażagħ jeħtieġu l-għajnuna: għajnuna biex ikunu jistgħu jittrattaw id-dibattitu, ta’ spiss polarizzat li jakkumpanja, li inevitabbilment se jsir fil-pajjiżi differenti tagħhom. Iż-żgħażagħ huma esposti wkoll għall-media soċjali, jew forsi jisimgħu rakkonti u impressjonijiet personali ta’ x’jiġri matul il-gwerer. Huwa għalhekk li jkollhom bżonn gwida u direzzjoni minn adulti li jafu, kemm ġenituri jew għalliema. Huwa partikolarment importanti li l-iskejjel joffru lir-refuġjati żgħażagħ ambjent sikur u rispettuż.

 

Iż-żgħażagħ huma intitolati għal ambjent fejn jistgħu jesprimu l-ideat tagħhom b’mod sikur dwar kif iridu jgħixu flimkien fil-futur. Kull ġurnata hija opportunità biex l-iskejjel jgħallmu l-paċi (rispett, apprezzament u tolleranza). Dawn il-prinċipji jistgħu jiġu implimentati; huwa importanti wkoll li jiġi żgurat li jiġu pprattikati.

 

Il-medjazzjoni bejn il-pari hija mod kostruttiv kif jissolva nuqqas ta’ qbil fil-klassi. Waqt il-lezzjonijiet huwa possibbli li jiġu indirizzati kwistjonijiet relatati ma’ x’jikkawża l-vjolenza u l-gwerra, li jistgħu jinkludu diskussjonijiet li jindirizzaw il-passat vjolenti ta’ pajjiż ikkonċernat. Fil-Ġermanja, dan ikun jinkludi l-perjodu tas-Soċjaliżmu Nazzjonali, pereżempju. Il-paċi nnifisha tista’ ssir suġġett: iż-żgħażagħ jieħdu gost jinvolvu ruħhom ma’ mudelli li jippromwovu l-paċi. Dan jista’ jkun permezz tal-bijografiji ta’ nies li għamlu kampanja fil-passat u/jew dawk li jkomplu jippromwovu l-paċi llum.

 

Ikun tajjeb kieku l-iskejjel ikunu jistgħu jidħlu f’diskussjoni, fil-livell Ewropew, dwar il-mod kif tiġi promossa l-edukazzjoni għall-paċi. Il-proġett tal-Erasmus+, ‘Schools joining up for Communities of Peace’ (SchoolCoPe) witta t-triq.

 

Fokus fuq: l-edukazzjoni diġitali għall-paċi

 

L-edukazzjoni għall-paċi b’mod ġenerali tuża proċeduri u attivitajiet ibbażati fuq sejbiet xjentifiċi u tibbaża fuq snin ta’ esperjenza prattika. Il-proċessi ta’ tagħlim li jippromwovu l-paċi ħafna drabi huma parti mill-ħajja tagħna ta’ kuljum; madankollu, huma partikolarment pertinenti fl-oqsma kollha tal-edukazzjoni formali. L-iskejjel u l-kulleġġi dejjem kellhom rwol eċċellenti fl-edukazzjoni għall-paċi. B’rabta mal-kuntest tar-reġjun, l-edukazzjoni dwar il-paċi hija kemm neċessarja kif ukoll possibbli fil-fażijiet kollha ta’ kunflitt. 

 

Illum l-edukazzjoni għall-paċi permezz ta’ mezzi diġitali qed tinfirex. Dan għandu inqas x’jaqsam mal-kompetenza tradizzjonali fl-użu tal-media (jekk l-apparati diġitali jistgħux jintużaw b’mod utli). Hija dwar kapaċità kritika orjentata lejn il-paċi biex tuża l-media – inklużi modi li bihom il-metodi diġitali jistgħu jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-edukazzjoni għall-paċi. F’oqsma diġitali wkoll, in-nies jiltaqgħu ma’ vjolenza u kunflitt. Spiss argumenti bħal dawn jistgħu jeskalaw aktar faċilment hemmhekk u jinxterdu fid-dinja analoga. Id-diżinformazzjoni tinfirex malajr; deep fakes jagħmluha aktar u aktar diffiċli biex tiddistingwi bejn fatt u finzjoni. Għal din ir-raġuni, huwa aktar essenzjali minn qatt qabel li n-nies isiru konxji ta’ fenomeni bħal dawn, sabiex ikunu jistgħu jieħdu pożizzjoni fuq diskorsi ta’ mibegħda, diżinformazzjoni u teoriji ta’ komplott. 

 

L-edukazzjoni diġitali għall-paċi mhijiex limitata għat-tagħlim ta’ perspettiva kritika meta jkun hemm involviment mal-midja. Pjuttost għandha l-għan li tinkoraġġixxi lin-nies jipperċepixxu l-ispazju diġitali bħala wieħed pożittiv: fi kliem ieħor, iħaddnuh (ara pereżempju l-proġetti #vrschwrng u Culture of conflict 3.0). Kif tista’ tiġi żviluppata ix-xewqa għall-bidla, u l-kuraġġ għall-bidla online? Għax is-soċjetà ċivili diġitali teħtieġhom it-tnejn: il-litteriżmu kritiku fil-media u sforzi minn individwi biex joħolqu network online aktar paċifiku. 

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Not-for-profit / NGO staff
  Parent / Guardian
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator

Tags

School subjects

Citizenship
Psychology
Social Studies / Sociology

Key competences

Citizenship