Skip to main content
European School Education Platform
homepage

Europejska Platforma Edukacji Szkolnej jest miejscem spotkań dla wszystkich zainteresowanych stron sektora edukacji szkolnej – personelu szkolnego, naukowców, decydentów i innych działających w tej dziedzinie podmiotów – obejmującym wszystkie poziomy kształcenia, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem po kształcenie podstawowe i średnie oraz wstępne kształcenie zawodowe.

 

W skład platformy wchodzi również europejska społeczność szkół eTwinning.

 

Title
Witamy na Europejskiej Platformie Edukacji Szkolnej – nowym internetowym adresie eTwinning
Description
Description

Pierwsza wersja platformy zapewnia eTwinningowi główne funkcje umożliwiające wyszukiwanie partnerów i tworzenie projektów. Dodatkowe funkcje, w tym wszystkie treści opublikowane na stronie School Education Gateway, zostaną udostępnione w nadchodzących miesiącach. Do tego czasu zarówno strona eTwinning, jak i School Education Gateway pozostaną dostępne online.

Homepage

people registered