Skip to main content
European School Education Platform Beta
homepage

Is í an áit chruinnithe í an European School Education Platform do gach aon pháirtí leasmhar in earnáil an oideachas scoile - foirne scoile, taighdeoirí, an lucht déanta beartais agus gairmithe eile - idir Chúram agus Oideachas na Luathbhlianta, bhunscolaíocht agus mheánscolaíocht, chomh maith le Gairmoideachas agus Gairmoiliúint Tosaigh.

 

Is baile do eTwinning é an t-ardán freisin, an pobal do scoileanna na hEorpa.

 

Title
Fáilte chuig an European School Education Platform, baile nua do eTwinning.
Description
Description

Soláthraíonn an chéad leagan den ardán na príomh-sheirbhísí chun comhpháirtithe a fháil agus chun tionscadail a fhorbairt. Beidh gnéithe breise, lena n-áirítear an t-ábhar iomlán ón Tairseach Oideachais Scoile, a bheidh ar fáil sna míonna atá le teacht. Idir an dá linn, beidh eTwinning agus an Taisrseach Oideachais Scoile ar fáil ar líne ar feadh tamaill.