Skip to main content
European School Education Platform

Overview

Photo of people with arms around each other

Trí chlarú le eTwinning, beidh múinteoirí agus foirní scoile eile mar chuid de 'Pobal na scoileanna Eorpacha'

 

Déanfaidh siad comhoibriú agus gheobhaidh siad spreagadh ó chomhghleacaithe eile san Eoraip

In eTwinning, eagraíonn múinteoirí gníomhaíochtaí ar líne agus cuireann siad ar siúl iad, i gcomhar lena ndaltaí agus lena gcomhghleacaithe ó thíortha eile a bhfuil páirt acu sa chlár Erasmus+. Déanann siad tionscadail chomhoibrithe le tacaíocht ón timpeallacht TwinSpace. Tá eagraíochtaí tacaíochta náisiúnta freagrach as clárúcháin úsáideora a dheimhniú le bheith mar eTwinner, ag coinneáil an ardáin slán mar sin de, chomh maith le tacaíocht agus treorú a sholáthar, agus obair na múinteoirí a aithint le i Lipéid Cáillíochta Náisiúnta agus Eorpacha . Ogni anno, il libro eTwinning presenta i progetti più innovativi. Tá na tionscadail is nuálaí sa leabhar bliantúil eTwinning. Bronntar Duaiseanna Eorpacha eTwinning ar na tionscadail is fearr agus éiríonn siad mar chuid de ghailearaí an tionscadail.

 

Roinn idir píaraí

Is ionann an pobal eTwinning agus na mílte múinteoir agus oideoir a bhfuil an fhís chéanna acu de scoileanna cuimsitheacha, a úsáideann faisnéis agus teicneolaíocht chumarsáide ar bhealach fiúntach, agus ag baint leasa as scileanna an 21ú haois. Buaileann eTwinners ar líne, ar scoil, ar ócáidí agus ar chomdhálacha eTwinning, agus áit ar bith ina bhfuil siad in ann múinteoirí eile a spreagadh chun oideachas níos fearr a thabhairt do dhaltaí. Ar an European School Education Platform, soláthraíonn an limistéir eTwinning trealaimh thionscadail, samplaí cleachtaidh, teistiméireachtaí agus timpeallacht ar líne ina bhfuil eTwinners in ann cumarsáid a dhéanamh, tionscadail a chruthú, agus bheith ag roinnt agus ag foghlaim le chéile i de réir a suimeanna.

 

Uas-sciliú le chéile

Tá foghlaim ar feadh an tsaoil riachtanach do mhúinteoirí agus baineann baill an phobail eTwinning leas as seimeanáir ghréasáin, cúrsaí ar líne idir ghairid agus fhada (chomh maith le MOOCanna), ábhair fhéin-mhachnaimh, agus deiseanna don fhorbairt ghairmiúil ina mbuaileann siad le saineolaithe i go leor réimsí agus ina bhfeabhsaíonn siad a scileanna. Ligeann na hócáidí seo do mhúinteoirí lionrú, agus foghlaim le chéile, agus mothú mar pháirt den phobal céanna.

 

Soláthraíonn eTwinning deiseanna do mhúinteoirí an todhchaí chun tacaíocht a fháil agus iad ag cur túis lena ngairmeacha.

 

Cuir chun cinn agus déan ceiliúradh

Cosúil le gach pobail, bíonn eochair-imeachtaí ag eTwinning. Bíonn an téama bliantúil mar fhócas de dhá fheachtas ar líne - san Earrach agus san Fhómhair - ina roineann eTwinners smaointe, ina bpleanálann siad tionscadail, ina ndéanann siad ábhair, agus ina bhfoghlaimíonn siad le chéile. Agus gach aon bhliain ar 9 Bealtaine, déanann an pobal ceiliúradh ar Lá na hEorpa mar Lá eTwinning le gníomhaíochtaí a léiríonn comhpháirteachas i rud éigin ar leith, cibé áit a bhfuil siad.

 

Bí i do chathurra

Is bunchlocha an phobail iad na hAmbasadóirí eTwinning. Roghnaítear iad ar an leibhéal náisiúnta, agus cuireann siad oiliúint agus tacaíocht ar fáil agus scaipeann siad a gcuid fuinnimh agus díograis, a chuireann le fás eTwinning gach lá. Faigh eolas ó d'eagraíochtaí tacaíochta náisiúnta faoi conas bheith páirteach iontu!

 

Is eiseamláir na bprionsabail a spreagann eTwinning, iad na scoileanna ar a mbronntar Lipéad na Scoileanna eTwinning, iad iad siúd ceannaireacht roinnte, comhoibriú agus roinnte, daltaí mar ghíomhairí, cuimsiú, agus nuálaíocht oideolaíochta. Bí ag amharc amach le oscailt na n-iarratas a fheiceáil!

 

Is féidir le duine ar bith bheith ina Ambasóir eTwinning, agus is féidir le gach scoil Lipéad Scoileanna eTwinning a fháil.

 

Conas a bheith páirteach in eTwinning

Cláraigh inniu mar úsáideoir ar European School Education Platform le d'EU Login (faigh anseo) agus déan iarratas le bheith deimhnithe mar eTwinner tríd an Eagraíocht Tacaíochta Naisiúnta sa tír ina bhfuil do scoil féin.

 

Cad é a chuireann an t-arádn eTwinning ar fáil?

Is féidir le eTwinners líonrú, roinnt, agus comhoibriú a dhéanamh le eTwinners eile atá cláraithe agus le scoileanna trí nasc a dhéanamh trí ghnéithe na meán sóisialta a chuirtear ar fáil, agus trí pháirt a ghlacadh i Seomraí, i ngrúpaí eTwinning, agus i dtionscadail Eorpacha.

 

  • Is mion-ghrúpaí iad Seomraí a ligeann d'eTwinners páirt a ghlacadh i seisiúin fhís-chomhdhálacha a dtacaíonn fóram agus cartlann comhad leo.
  • Is áiteanna fíorúla iad Grúpaí eTwinning ina mbuaileann eTwinnners le chéile chun plé a dhéanamh ar ábhair, ar thopaicí agus ar réimsí suime eile ar leith. Is grúpaí a comhordaíonn an CSS iad na Grúpaí faoi Thrácht, agus déanann eTwinners le taithí modhnóireacht orthu.
  • Tá tionscadail eTwinning gníomhaíochtaí ar thopaicí éagsúla agus príomhinniúlachtaí a bhaineann le beirt mhúinteoir nó níos mó agus a ndaltaí. Tá TwinSpace in aghaidh an tionscadail ann, ardán sábháilte, saor in aisce atá ann, nach bhfuil rochtain acu ach baill eTwinning den tionscadal, agus do chuid cuairteoirí agus daltaí roghnaithe.

 

Is féidir le eTwinners clárú leis na deiseanna forbartha gairmiúla a eagraíonn an European School Education Platform. Beidh cuid de na tairscintí seo curtha in oiriúint do leasanna agus riachtanais ar leith na n-eTwinners agus beidh sé ar fáil dóibh amháin:

 

  • Gearr-chúrsaí ar líne atá dian agus taitneamhach agus a thugann topaic isteach do mhúinteoirí, a spreagann smaointe, agus a chuidíonn leo a gcuid scileanna a fhorbairt.
  • MOOCanna (Cúrsaí Ollmhóra Oscailte ar Líne) atá 4-6 seachtain ar fhad agus a bhfuil 12 - 25 uair d'am foghlama de dhíth orthu le linn na tréimhse seo. Tá rannpháirtithe saor le gníomhaíochtaí a chur ar siúl cibé am a ba mhaith leo le linn thréimse an chúrsa. Soláthraítear teastas ar chríochnú sásúil.
  • Is seisiúin fhíseáin a mhaireann uair a chloig iad na seimeanáir ghréasáin ina mbíonn an deis ag múinteoirí le foghlaim faoi réimse téamaí agus iad a phlé.
  • Tá dhá sheisiún de sheimeanáir ghréasáin iad na sraitheanna sheameanáir ghréasáin atá nasctha le gníomhaíocht ar líne.
  • Tá comhdhálacha agus imeachtaí ar líne deartha agus tiomnaithe do luchtanna féachána agus do théamaí ar leith.

 

Níl tú incháilithe chun clárú le eTwinning?

Is féidir le foirní scoile amháin clárú leis an bpobal eTwinning. Mura bhfuil tú i do bhall foirne ar scoil, is féidir leat sult agus líonrú a bhaint as gnéithe eile den European School Education Platform go saor in aisce. Faigh amach faoi na deiseanna seo go léir anseo.