Skip to main content
European School Education Platform

Overview

Photo of people with arms around each other

Zapojením sa do eTwinning sa učitelia a ďalší zamestnanci škôl stanú súčasťou „komunity pre školy v Európe“ a budú profitovať z nekonečných možností.

 

Spolupracujte a inšpirujte sa inými kolegami v Európe

V eTwinning učitelia so svojimi študentmi organizujú a realizujú prezenčné a online aktivity spolu s kolegami z krajín zapojených do programu Erasmus+. Zapájajú sa do spoločných projektov s podporou prostredia TwinSpace. Národné podporné organizácie sú zodpovedné za overovanie registrácií používateľov, aby sa mohli stať účastníkmi eTwinning, čím udržiavajú bezpečnosť platformy, poskytujú podporu a poradenstvo a oceňujú prácu učiteľov národnými a európskymi certifikátmi kvality. Výročná kniha eTwinning obsahuje najinovatívnejšie projekty. Vynikajúce projekty sú odmenené európskymi cenami eTwinning a stanú sa súčasťou galérie projektov.   

 

Zdieľajte s partnermi

Komunitu eTwinning tvoria tisíce učiteľov a pedagógov, ktorí zdieľajú víziu inkluzívnych škôl, zmysluplného využívania informačných a komunikačných technológií a maximálneho využívania zručností 21. storočia. Účastníci eTwinning sa stretávajú a nadväzujú kontakty v online prostredí, v škole, na podujatiach a konferenciách eTwinning a všade tam, kde môžu inšpirovať ostatných učiteľov, aby lepšie vzdelávali študentov. Na platforme European School Education Platform ponúka oblasť eTwinning balíky projektov, príklady postupov, výpovede a online prostredie, kde môžu účastníci eTwinning komunikovať, vytvárať projekty, zdieľať a učiť sa spoločne vlastným tempom v súlade so svojimi záujmami.  

 

Zlepšujte si zručnosti spolu

Celoživotné vzdelávanie je pre učiteľov nevyhnutné a členovia komunity eTwinning profitujú z webinárov, krátkych a dlhých online kurzov (vrátane kurzov MOOC), samovzdelávacích materiálov, konferencií a iných prezenčných príležitostí na profesijný rozvoj, kde sa stretávajú s odborníkmi v mnohých oblastiach a zlepšujú si svoje zručnosti. Tieto podujatia umožňujú učiteľom nadväzovať kontakty, učiť sa spolu a cítiť sa súčasťou tej istej komunity.

 

eTwinning tiež poskytuje budúcim učiteľom možnosti získať podporu na začiatku svojej kariéry.

 

Propagujte a oslavujte

Ako všetky komunity, aj eTwinning má kľúčové podujatia. Výročnou témou sa zaoberajú dve online kampane – na jar a na jeseň – počas ktorých účastníci eTwinning zdieľajú nápady, plánujú projekty, tvoria materiály a spoločne sa učia. A každý rok 9. mája komunita oslavuje Deň Európy ako Deň eTwinning aktivitami, vďaka ktorým sa účastníci eTwinning cítia ako súčasť niečoho jedinečného, nech sú kdekoľvek.

 

Staňte sa hlavným aktérom

Ambasádori eTwinning sú piliermi komunity. Vyberajú sa na národnej úrovni, poskytujú školenia a podporu a ponúkajú svoju energiu a nadšenie, vďaka čomu eTwinning rastie každým dňom. Získajte informácie od svojich národných podporných organizácií o tom, ako sa stať jedným z nich!

 

Školy, ktoré získali certifikát Škola eTwinning sú vzormi zásad, ktoré sú inšpiráciou pre eTwinning, zdieľané vedenie, spoluprácu a zdieľanie, študentov ako aktérov zmeny, inklúziu a pedagogické inovácie. Priebežne sa informujte, aby ste videli, kedy sa začínajú prijímať žiadosti!

 

Ambasádorom eTwinning sa môže stať ktokoľvek a každá škola môže získať certifikát Škola eTwinning.

 

Ako sa zapojiť do eTwinning

Zaregistrujte sa ešte dnes ako používateľ na platforme školského European School Education Platform pomocou EU Login (tu sa prihláste) a požiadajte národnú podpornú organizáciu v krajine, v ktorej sa nachádza vaša škola, o vaše overenie ako účastníka eTwinning.

 

Čo ponúka platforma eTwinning?

Účastníci eTwinning sa môžu spájať, zdieľať a spolupracovať s ostatnými registrovanými účastníkmi eTwinning a školami pripojením sa prostredníctvom ponúkaných funkcií sociálnych sietí a zapojením sa do miestností, skupín eTwinning a európskych projektov.

 

  • Miestnosti sú mikroskupiny, ktoré umožňujú účastníkom eTwinning zúčastniť sa videokonferencií podporovaných fórom a archívom súborov.
  • Skupiny eTwinning sú virtuálne miesta, kde sa stretávajú účastníci eTwinning a diskutujú o konkrétnych témach alebo iných oblastiach záujmu. Odporúčané skupiny sú skupiny koordinované CSS a moderované skúsenými účastníkmi eTwinning (viac si pozrite tu).
  • Projekty eTwinning zahŕňajú aktivity zamerané na rôzne témy a kľúčové kompetencie, ktoré realizujú dvaja alebo viacerí učitelia a ich študenti. Každý projekt má svoj vlastný priestor pre spoluprácu TwinSpace, bezplatnú a bezpečnú platformu, ktorá je prístupná len členom eTwinning v projekte, vami vybraným hosťom a vybraným žiakom.

 

Účastníci eTwinning sa tiež môžu zapojiť do online príležitostí na profesijný rozvoj, ktoré organizuje platforma European School Education Platform. Niektoré z týchto ponúk budú prispôsobené konkrétnym záujmom a potrebám účastníkov eTwinning a budú k dispozícii výhradne im:

 

  • Krátke online kurzy sú intenzívne a zábavné a uvádzajú učiteľov do témy, stimulujú nápady a pomáhajú im rozvíjať ich zručnosti.
  • Kurzy MOOC (Hromadné otvorené online kurzy) majú dĺžku 4-6 týždňov a počas tohto obdobia si vyžadujú 12-25 hodín štúdia. Účastníci môžu počas trvania kurzu vykonávať aktivity v čase, ktorý im vyhovuje. Po úspešnom absolvovaní sa ponúka certifikát.
  • Webináre sú živé jednohodinové online video stretnutia, na ktorých majú učitelia možnosť dozvedieť sa a diskutovať o rôznych témach.
  • Série webinárov sú dva webináre, ktoré sú spojené interaktívnou online aktivitou.
  • Online konferencie a podujatia sú navrhnuté a určené pre konkrétne cieľové skupiny a témy.

 

Nie ste oprávnený zapojiť sa do eTwinning?  

Do komunity eTwinning sa môžu zapojiť iba zamestnanci škôl. Ak nie ste zamestnancom školy, stále môžete bezplatne využívať iné sekcie platformy European School Education Platform. Objavte všetky tieto príležitosti tu. Účastníci eTwinning môžu pozvať osoby, ktoré nie sú účastníkmi eTwinning, do konkrétnych projektov.