Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning

Overview

Photo of people with arms around each other

Učitelé a další pracovníci škol, kteří se zapojí do eTwinningu, se stávají součástí „komunity evropských škol“ a mohou využívat nespočet z toho plynoucích výhod.

 

Spolupráce s evropskými kolegy a inspirace z jejich zemí

V rámci eTwinningu učitelé sami organizují a realizují online a offline aktivity společně se žáky a kolegy ze zemí, které jsou zapojeny do programu Erasmus+. Účastní se společných projektů a využívají přitom prostředí TwinSpace. Národní podpůrné organizace odpovídají za validaci registrace uživatelů, kteří se chtějí stát eTwinnery, čímž zajišťují bezpečnost platformy, nabízí podporu a doporučení a také poskytují učitelům uznání za jejich práci formou národních a evropských certifikátů (známek) kvality. Nejinovativnější projekty jsou pak zmíněny v eTwinningové knize, která vychází každý rok. Vynikající projekty získávají Evropské ceny eTwinningu a stávají se součástí galerie projektů.

 

Sdílení zkušeností s kolegy

eTwinningová komunita se skládá z tisíců učitelů a pracovníků škol, kteří sdílí stejnou vizi inkluzivního vzdělávání, věří ve smysluplné využití informací a technologií ve výuce a naplno využívají dovedností pro 21. století. eTwinneři se schází a spolupracují online, ve školách, na akcích a eTwinningových konferencích a všude, kde mohou inspirovat další učitele k tomu, aby lépe učili své žáky. Sekce věnovaná eTwinningu na European School Education Platform nabízí projektové balíčky, příklady postupů z praxe, osobní zkušenosti a online prostředí, kde spolu mohou eTwinneři komunikovat, vytvářet projekty, sdílet informace a učit se vlastním tempem a podle vlastních zájmů. 

 

Prohlubování dovedností

Celoživotní učení je pro učitele naprosto zásadní a členové eTwinningové komunity mohou využít webinářů, krátkých i dlouhých online kurzů (včetně online kurzů otevřených velkému počtu účastníků – MOOC), materiálů pro samostudium, konferencí a dalších offline příležitostí k profesnímu rozvoji, kde se mohou setkat s odborníky na různá témata a zdokonalit své dovednosti. Akce tohoto typu učitelům umožňují navazovat kontakty, společně se učit a plně se začlenit do eTwinningové komunity.

 

eTwinning dále nabízí t pro budoucí učitele příležitost získat na začátku profesní kariéry podporu.

 

Propagace a připomínání

Jako každá jiná komunita má i eTwinning své klíčové události. Na jaře a na podzim probíhají dvě online kampaně zaměřené na téma roku, které eTwinnerům umožňují sdílet nápady, společně plánovat projekty, vytvářet materiály a učit se. Každý rok slaví naše komunita 9. května na Den Evropy Den eTwinningu, kdy se eTwinneři ze všech zemí mohou zapojit do aktivit, a cítit se díky nim být součástí něčeho jedinečného.

 

Staňte se ambasadorem

eTwinningoví ambasadoři jsou pilířem naší komunity. Jsou vybíráni na úrovni jednotlivých států, poskytují školení a podporu a sdílí svou energii a nadšení. Díky nim eTwinning každý den rozšiřuje svou působnost. Máte-li zájem stát se ambasadorem, požádejte svou národní podpůrnou organizaci o další informace! 

 

Školy, které získají označení „eTwinningová škola“ jsou vzorem z hlediska uplatňování zásad eTwinningu: sdíleného vedení, spolupráce a výměny zkušeností, zapojení žáků jakožto strůjců změn, inkluze a pedagogických inovací. Informace o možnosti podat žádost o označení „eTwinningová škola“ se budou objevovat na tomto portálu!

 

eTwinningovým ambasadorem se může stát každý a označení „eTwinningová škola“ může získat každá škola. 

 

Jak se zapojit do eTwinningu

Na European School Education Platform se můžete registrovat pomocí služby „EU Login“ (která je dostupná zde) a požádat o validaci svého členství v eTwinningu národní podpůrnou organizaci v zemi, kde se nachází vaše škola. 

 

 

Co platforma eTwinning nabízí?

eTwinneři mohou získávat kontakty, sdílet zkušenosti a spolupracovat s dalšími registrovanými členy eTwinningu a školami, s nimiž se mohou spojit pomocí nástrojů sociální komunikace, které platforma nabízí. Mohou se také zapojit do činnosti v rámci místností, eTwinningových skupin a evropských projektů.

 

  • Místnosti jsou mikroskupiny, kde se eTwinneři mohou zapojit do videokonferencí s vlastním fórem a archivem souborů. Doporučené eTwinningové skupiny koordinuje Centrální podpůrné středisko a moderují je zkušení eTwinneři. 
  • eTwinningové projekty jsou aktivity věnované různým tématům a klíčovým kompetencím, do kterých se zapojují dva nebo více učitelů a jejich žáci. Každý projekt má vlastní virtuální prostředí TwinSpace, bezplatnou, bezpečnou platformu, do které mají přístup pouze eTwinneři zapojení do dotčeného projektu, přizvaní hosté a vámi vybraní žáci.

 

eTwinneři mohou dále využít online příležitosti k profesnímu rozvoji, které European School Education Platform organizuje. Některé z těchto příležitosti jsou zaměřené na konkrétní zájmy a potřeby eTwinnerů a jsou dostupné výhradně jim:

 

  • krátké online kurzy jsou intenzivní a zábavné kurzy, které učitelům nabízí úvod do konkrétních témat, inspiraci a pomoc s rozvojem dovedností;
  • kurzy MOOC (online kurzy otevřené velkému počtu účastníků) trvají 4–6 týdnů a učitelé si na ně v průběhu tohoto období musí vyhradit 12–25 hodin času, po který se budou učit; účastníci těchto kurzů se mohou aktivitám probíhajícím v jejich rámci věnovat tehdy, kdy jim to osobně vyhovuje, a po úspěšném dokončení kurzu získávají certifikát;
  • webináře jsou živé videokonference, které probíhají online a trvají vždy jednu hodinu. Učitelům nabízí možnost seznámit se s různými tématy a diskutovat o nich s kolegy;
  • série webinářů tvoří dva webináře propojené interaktivními online aktivitami;
  • online konference a akce se zaměřují na konkrétní cílové publikum a konkrétní témata.

 

Nesplňujete kritéria pro přihlášení do eTwinningu?

Do eTwinningové komunity se mohou přihlásit pouze pracovníci škol. I pokud tuto podmínku nesplňujete, můžete se zdarma zapojit do aktivit a navazovat kontakty v jiných sekcích European School Education Platform. Všechny tyto příležitosti můžete objevit zde . eTwinneři mohou také k účasti na konkrétních projektech přizvat nečleny komunity.