Skip to main content
European School Education Platform

Overview

Photo of people with arms around each other

Učitelé a další pracovníci škol, kteří se zapojí do eTwinningu, se stávají součástí „komunity evropských škol“ a mohou využívat nespočet z toho plynoucích výhod.

 

Spolupráce s evropskými kolegy a inspirace z jejich zemí

V rámci eTwinningu učitelé sami organizují a realizují online a offline aktivity společně se žáky a kolegy ze zemí, které jsou zapojeny do programu Erasmus+. Účastní se společných projektů a využívají přitom prostředí TwinSpace. Národní podpůrné organizace odpovídají za validaci registrace uživatelů, kteří se chtějí stát eTwinnery, čímž zajišťují bezpečnost platformy, nabízí podporu a doporučení a také poskytují učitelům uznání za jejich práci formou národních a evropských certifikátů (známek) kvality. Nejinovativnější projekty jsou pak zmíněny v eTwinningové knize, která vychází každý rok. Vynikající projekty získávají Evropské ceny eTwinningu a stávají se součástí galerie projektů.

 

Sdílení zkušeností s kolegy

The eTwinning community is made up of thousands of teachers and educators who share a vision of inclusive schools, using information and communication technology in a meaningful way, and making the most of 21st-century skills. eTwinners meet and network online, at school, at eTwinning events and conferences, and wherever they can inspire other teachers to better educate students. On the European School Education Platform, the eTwinning area offers project kits,practice examples, testimonials, and an online environment where eTwinners can communicate, create projects, share, and learn together at their own pace in line with their interests.

 

Prohlubování dovedností

Celoživotní učení je pro učitele naprosto zásadní a členové eTwinningové komunity mohou využít webinářů, krátkých i dlouhých online kurzů (včetně online kurzů otevřených velkému počtu účastníků – MOOC), materiálů pro samostudium, konferencí a dalších offline příležitostí k profesnímu rozvoji, kde se mohou setkat s odborníky na různá témata a zdokonalit své dovednosti. Akce tohoto typu učitelům umožňují navazovat kontakty, společně se učit a plně se začlenit do eTwinningové komunity.

 

eTwinning dále nabízí t pro budoucí učitele příležitost získat na začátku profesní kariéry podporu.

 

Propagace a připomínání

Jako každá jiná komunita má i eTwinning své klíčové události. Na jaře a na podzim probíhají dvě online kampaně zaměřené na téma roku, které eTwinnerům umožňují sdílet nápady, společně plánovat projekty, vytvářet materiály a učit se. Každý rok slaví naše komunita 9. května na Den Evropy Den eTwinningu, kdy se eTwinneři ze všech zemí mohou zapojit do aktivit, a cítit se díky nim být součástí něčeho jedinečného.

 

Staňte se ambasadorem

eTwinningoví ambasadoři jsou pilířem naší komunity. Jsou vybíráni na úrovni jednotlivých států, poskytují školení a podporu a sdílí svou energii a nadšení. Díky nim eTwinning každý den rozšiřuje svou působnost. Máte-li zájem stát se ambasadorem, požádejte svou národní podpůrnou organizaci o další informace! 

 

Školy, které získají označení „eTwinningová škola“ jsou vzorem z hlediska uplatňování zásad eTwinningu: sdíleného vedení, spolupráce a výměny zkušeností, zapojení žáků jakožto strůjců změn, inkluze a pedagogických inovací. Informace o možnosti podat žádost o označení „eTwinningová škola“ se budou objevovat na tomto portálu!

 

eTwinningovým ambasadorem se může stát každý a označení „eTwinningová škola“ může získat každá škola. 

 

Jak se zapojit do eTwinningu

Na European School Education Platform se můžete registrovat pomocí služby „EU Login“ (která je dostupná zde) a požádat o validaci svého členství v eTwinningu národní podpůrnou organizaci v zemi, kde se nachází vaše škola. 

 

 

Co platforma eTwinning nabízí?

eTwinneři mohou získávat kontakty, sdílet zkušenosti a spolupracovat s dalšími registrovanými členy eTwinningu a školami, s nimiž se mohou spojit pomocí nástrojů sociální komunikace, které platforma nabízí. Mohou se také zapojit do činnosti v rámci místností, eTwinningových skupin a evropských projektů.

 

  • Místnosti jsou mikroskupiny, kde se eTwinneři mohou zapojit do videokonferencí s vlastním fórem a archivem souborů. Doporučené eTwinningové skupiny koordinuje Centrální podpůrné středisko a moderují je zkušení eTwinneři. 
  • eTwinningové projekty jsou aktivity věnované různým tématům a klíčovým kompetencím, do kterých se zapojují dva nebo více učitelů a jejich žáci. Každý projekt má vlastní virtuální prostředí TwinSpace, bezplatnou, bezpečnou platformu, do které mají přístup pouze eTwinneři zapojení do dotčeného projektu, přizvaní hosté a vámi vybraní žáci.

 

eTwinneři mohou dále využít online příležitosti k profesnímu rozvoji, které European School Education Platform organizuje. Některé z těchto příležitosti jsou zaměřené na konkrétní zájmy a potřeby eTwinnerů a jsou dostupné výhradně jim:

 

  • krátké online kurzy jsou intenzivní a zábavné kurzy, které učitelům nabízí úvod do konkrétních témat, inspiraci a pomoc s rozvojem dovedností;
  • kurzy MOOC (online kurzy otevřené velkému počtu účastníků) trvají 4–6 týdnů a učitelé si na ně v průběhu tohoto období musí vyhradit 12–25 hodin času, po který se budou učit; účastníci těchto kurzů se mohou aktivitám probíhajícím v jejich rámci věnovat tehdy, kdy jim to osobně vyhovuje, a po úspěšném dokončení kurzu získávají certifikát;
  • webináře jsou živé videokonference, které probíhají online a trvají vždy jednu hodinu. Učitelům nabízí možnost seznámit se s různými tématy a diskutovat o nich s kolegy;
  • série webinářů tvoří dva webináře propojené interaktivními online aktivitami;
  • online konference a akce se zaměřují na konkrétní cílové publikum a konkrétní témata.

 

Nesplňujete kritéria pro přihlášení do eTwinningu?

Do eTwinningové komunity se mohou přihlásit pouze pracovníci škol. I pokud tuto podmínku nesplňujete, můžete se zdarma zapojit do aktivit a navazovat kontakty v jiných sekcích European School Education Platform. Všechny tyto příležitosti můžete objevit zde . eTwinneři mohou také k účasti na konkrétních projektech přizvat nečleny komunity.