Skip to main content
European School Education Platform

Overview

Photo of people with arms around each other

Genom att gå med i eTwinning blir lärare och annan skolpersonal en del av ”Gemenskapen för skolor i Europa” och kan utnyttja oändliga möjligheter.

 

Samarbeta med och bli inspirerad av andra kollegor i Europa

I eTwinning organiserar och genomför lärare aktiviteter på nätet och på plats med sina elever och kollegor i länder som deltar i programmet Erasmus+. De deltar i samarbetsprojekt med stöd av eTwinning-platsens miljö. Nationella stödorganisationer ansvarar för att validera användarregistreringar för att bli eTwinnare och ser på så sätt till att plattformen är säker och ger stöd och vägledning och erkännande till lärares arbete med National och European Quality Labels. I den årliga eTwinning-boken presenteras de mest innovativa projekten. Utmärkta projekt belönas med de europeiska eTwinning-priserna och ingår i projektgalleriet.

 

Utbyte med kollegor

eTwinning-gemenskapen består av tusentals lärare och utbildare som har en gemensam vision för inkluderande skolor, använder informations- och kommunikationsteknik på ett meningsfullt sätt och utnyttjar 2000-talets kompetenser. eTwinnare träffas och nätverkar online, i skolan, på eTwinning-event och konferenser och överallt där de kan inspirera andra lärare att på ett bättre sätt utbilda elever. På European School Education Platform erbjuder eTwinning-området projekt-kit, praktiska exempel, berättelser och en nätmiljö där eTwinnare kan kommunicera, skapa projekt, dela med sig och lära sig tillsammans i sin egen takt i linje med sina intressen.

 

Gemensam kompetenshöjning

Livslångt lärande är viktigt för lärare och medlemmar i eTwinning-gemenskapen som drar nytta av webbinarier, korta och långa kurser på nätet (inklusive MOOC), material för självstudier, konferenser och andra möjligheter till fortbildning på plats där de träffar experter inom många områden och förbättrar sina kompetenser. Dessa event gör att lärare kan nätverka, lära sig tillsammans och känna sig som en del av samma gemenskap.

 

I eTwinning finns också möjligheter för blivande lärare att få stöd när de inleder sin yrkeskarriär.

 

Främja och fira

Som i alla gemenskaper finns det viktiga event i eTwinning. Ett årligt tema är två kampanjer på nätet – på våren och hösten – där eTwinnare utbyter idéer, planerar projekt, tar fram material och lär sig tillsammans. Och varje år den 9 maj firar gemenskapen Europadagen som eTwinning-dagen med aktiviteter som får eTwinnare att känna sig delaktiga i något unikt var de än är.

 

Bli en förkämpe

eTwinning-ambassadörerna är gemenskapens stöttepelare. De väljs ut på nationell nivå, ger utbildning och stöd och sprider sin energi och entusiasm och får eTwinning att växa varje dag. Få information från dina nationella stödorganisationer om att bli en av dem!

 

De skolor som belönas med eTwinning Schools Label är utmärkta exempel på de principer som styr eTwinning, gemensamt ledarskap, samarbete och utbyte, elever som aktörer för förändring, inkludering och pedagogisk innovation. Håll dig uppdaterad för att se när ansökan öppnar!

 

Alla kan bli eTwinning-ambassadörer och alla skolor kan få eTwinning School Label.

 

Hur man går med i eTwinning

Registrera dig redan idag som användare på European School Education Platform med EU Login (finns här) och be om att bli validerad som eTwinnare av National Support Organisation i det land där din skola är. 

 

Vad finns på eTwinning-plattformen?

eTwinnare kan nätverka, dela med sig och samarbeta med andra registrerade eTwinnare och skolor genom att ta kontakt via funktionerna för socialt nätverkande och genom att medverka i rum, eTwinning-grupper och europeiska projekt.

 

  • Rum är mikrogrupper där eTwinnare kan delta i videokonferenser med stöd av ett forum och ett filarkiv.
  • eTwinning-grupper är virtuella platser där eTwinnare träffas och diskuterar vissa ämnen eller andra intresseområden.. Prioriterade grupper är grupper som samordnas av CSS och modereras av erfarna eTwinnare (se mer här).
  • eTwinning-projekt omfattar aktiviteter om olika ämnen och nyckelkompetenser med två eller fler lärare och deras elever. Varje projekt har sin egen eTwinning-plats, en säker plattform som kan användas fritt och som endast kan nås av andra eTwinning-medlemmar i projektet, utvalda gäster och utvalda elever.

 

eTwinnare kan också delta i de möjligheter till fortbildning som ordnas på European School Education Platform. En del av dessa erbjudanden anpassas till eTwinnarnas särskilda intressen och behov och är endast tillgängliga för dem:

 

  • Korta kurser på nätet är intensiva och trevliga med introduktioner för lärare till ett ämne, som väcker idéer och är till hjälp för dem att utveckla sin kompetens.
  • MOOC (Massive Open Online Courses) är 4-6 veckor långa och kräver 12 – 25 timmars tid för lärande under den perioden. Det står deltagarna fritt att ägna sig åt aktiviteterna när det passar dem under kursens varaktighet. Ett intyg delas ut efter framgångsrikt slutförande.
  • Webbinarier är direkta en timme långa videomöten på nätet där lärare har möjlighet att lära sig mer om och diskutera många olika teman.
  • Webbinarieserier är två webbinarier som kopplas samman genom en interaktiv aktivitet på nätet.
  • Digitala konferenser och event är utformade och avsedda för särskilda målgrupper och frågor.

 

Är du inte kvalificerad att gå med i eTwinning?

Endast skolpersonal kan gå med i eTwinning-gemenskapen. Om du inte ingår i personalen på en skola kan du ändå ha glädje av och nätverka i andra sektioner på European School Education Platform utan kostnad. Upptäck alla dessa möjligheter här. eTwinnare kan bjuda in icke-eTwinnare till angivna projekt.