Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning

Overview

Photo of people with arms around each other

Liittymällä eTwinningiin opettajat ja oppilaitosten muu henkilöstö pääsevät osaksi Euroopan koulujen yhteisöä ja voivat hyödyntää lukemattomia mahdollisuuksia.

 

Inspiroivaa yhteistyötä eurooppalaisten kollegojen kanssa

Opettajat järjestävät eTwinningissä oppilaille toimintaa sekä koulussa että verkossa yhdessä Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvien maiden kollegojen kanssa. He osallistuvat yhteistyöprojekteihin, joissa hyödynnetään TwinSpace-ympäristöä. Kansalliset tukiorganisaatiot tarkistavat rekisteröitymiset ja vastaavat näin käyttäjien hyväksymisestä eTwinnaajiksi, mikä varmistaa alustan turvallisuuden. Ne tarjoavat myös tukea ja opastusta sekä myöntävät kansallisia ja Euroopan laatumerkkejä tunnustukseksi opettajien ansiokkaasta työskentelystä. Innovatiivisimpia projekteja esitellään vuosittain julkaistavassa eTwinning-kirjassa. Erinomaisille projekteille myönnetaan Euroopan eTwinning-palkintoja, ja ne otetaan mukaan projektigalleriaan.

 

Jakamista vertaisten kesken

eTwinning-yhteisössä on mukana tuhansia opettajia ja kasvattajia, joilla on yhteinen visio osallistavista kouluista, tieto- ja viestintäteknologian mielekkäästä käytöstä ja 2000-luvun taitojen hyödyntämisestä mahdollisimman hyvin. eTwinnaajat tapaavat ja verkostoituvat verkossa, koulussa, eTwinning-tapahtumissa ja -konferensseissa ja inspiroivat toisiaan kehittymään opettajina. European School Education Platformilla eTwinning-osio sisältää projektipakkeja, esimerkkejä käytännöistä, käyttäjien kokemuksia sekä verkkoympäristön, jossa eTwinnaajat voivat pitää yhteyttä, luoda projekteja, jakaa tietoa ja kokemuksia sekä oppia yhdessä omaan tahtiinsa kiinnostuksen kohteidensa mukaan.

 

Osaamisen kehittämistä yhdessä

Elinikäinen oppiminen on olennaista opettajille, ja eTwinning-yhteisön jäsenet voivat hyödyntää webinaareja, lyhyitä ja pitkiä verkkokursseja (myös MOOCs-kursseja), itseopiskelumateriaaleja, konferensseja ja muita lähitapahtumina järjestettäviä täydennyskoulutuksia, joissa he tapaavat eri alojen asiantuntijoita ja kehittävät taitojaan. Näissä tapahtumissa opettajat voivat verkostoitua, oppia yhdessä ja kokea yhteisöllisyyttä.

 

eTwinning tarjoaa mahdollisuuksia myös tuleville opettajille saada tukea uran alkutaipaleelle.

 

Teemapäivien viettoa

Kaikkien yhteisöjen tavoin myös eTwinningissä on tärkeitä tapahtumia. Vuositeema on painopisteenä kevään ja syksyn verkkokampanjoissa, joissa eTwinnaajat jakavat ideoita, suunnittelevat projekteja, tuottavat materiaaleja ja oppivat yhdessä. Joka vuosi 9. toukokuuta yhteisössä vietetään Eurooppa-päivää eTwinning-päivänä, jonka aktiviteetit saavat eTwinnaajat tuntemaan olevansa osa jotakin ainutlaatuista, olivatpa he missä tahansa.

 

Lähettiläänä ja esikuvana toimimista

eTwinning-lähettiläät ovat yhteisön kantavia voimia. Kansallisella tasolla valittavat lähettiläät antavat koulutusta ja tukea ja välittävät muille energiaa ja innostusta, niin että eTwinning kasvaa päivä päivältä. Kysy lisätietoja omasta kansallisesta tukiorganisaatiostasi, miten voit päästä lähettilääksi! 

 

eTwinning-koulu-nimikkeen saaneet koulut mallintavat eTwinningiä inspiroivia periaatteita: jaettua johtajuutta, yhteistyötä ja jakamista, oppilaita muutoksen tekijöinä ja pedagogista innovointia. Seuraa tiedotusta hakuajoista!

 

Kenestä tahansa voi tulla eTwinning-lähettiläs, ja mikä tahansa koulu voi saada eTwinning-koulu-nimikkeen.

 

Liittyminen eTwinningiin

Rekisteröidy käyttäjäksi European School Education Platformilla käyttämällä EU Login -tiliä (täällä) ja pyydä hyväksyntää eTwinnaajaksi sen maan kansalliselta tukiorganisaatiolta, jossa koulusi on.

 

Mitä eTwinning-alusta tarjoaa?

eTwinnaajat voivat verkostoitua, olla vuorovaikutuksessa ja tehdä yhteistyötä muiden rekisteröityneiden eTwinnaajien ja koulujen kanssa luomalla yhteyksiä yhteisöpalveluominaisuuksien avulla ja osallistumalla huonetoimintoihin, eTwinning-ryhmiin ja eurooppalaisiin projekteihin.

 

  • Huoneet ovat mikroryhmiä, joissa eTwinnaajat voivat osallistua videoneuvotteluihin ja joihin kuuluu foorumi ja tiedostoarkisto.
  • eTwinning-ryhmät ovat virtuaalisia paikkoja, joissa eTwinnaajat tapaavat ja keskustelevat tietyistä oppiaineista, aiheista tai muista kiinnostuksen kohteista. Nimikkoryhmät ovat ryhmiä, joita koordinoi keskustukipalvelu ja moderoi kokenut eTwinnaaja.
  • eTwinning-projektit sisältävät eri aiheisiin ja avaintaitoihin liittyvää toimintaa, ja niihin osallistuu vähintään kaksi opettajaa oppilaineen. Joka projektilla on oma TwinSpace, ilmainen, turvallinen alusta, jota voivat käyttää vain muut projektiin osallistuvat eTwinningin jäsenet, valitut vieraat ja valitut oppilaat.

 

eTwinnaajat voivat osallistua myös European School Education Platformin järjestämiin ammattitaitoa kehittäviin koulutuksiin. Osa näistä räätälöidään nimenomaan eTwinnaajien kiinnostuksen kohteiden ja tarpeiden mukaan ja on saatavilla vain heille:

 

  • Lyhyet verkkokurssit ovat intensiivisiä ja antoisia kursseja, joissa opettajille esitellään jokin aihe, annetaan ideoita ja autetaan heitä kehittämään taitojaan.
  • MOOC-kurssit (kaikille avoimet verkkokurssit) kestävät 4–6 viikkoa ja edellyttävät 12–25 tuntia opiskelua tänä aikana. Osallistujat voivat suorittaa tehtävät itselleen sopivana aikana kurssin kestäessä. Kurssin onnistuneesta suorittamisesta saa todistuksen.
  • Webinaarit ovat tunnin mittaisia, reaaliaikaisesti verkossa järjestettäviä videosessioita, joissa opettajilla on tilaisuus oppia uutta ja keskustella monista eri aiheista.
  • Webinaarisarjaan kuuluu kaksi webinaarisessiota, joita yhdistää vuorovaikutteinen verkkotehtävä.
  • Verkkokonferenssit ja -tapahtumat suunnitellaan tietyille kohderyhmille tiettyjen aiheiden käsittelyyn.

 

Etkö voi liittyä eTwinningiin?

Vain oppilaitosten henkilöstö voi liittyä eTwinning-yhteisöön. Jos et kuulu koulun henkilöstöön, voit silti käyttää vapaasti European School Education Platformin muita osioita ja verkostoitua niissä. Tutusta kaikkiin näihin mahdollisuuksiin täällä. eTwinnaajat voivat kutsua muita kuin eTwinnaajia yksittäisiin projekteihin.