Skip to main content
European School Education Platform

Overview

Photo of people with arms around each other

Присъединявайки се към eTwinning, учители и други училищни специалисти могат да станат част от „Общността на училищата в Европа“ и да се възползват от безкрайни възможности.

 

Работете в сътрудничество с други колеги в Европа и се вдъхновявайте от тях

В eTwinning учителите и техни колеги от държавите, участващи в програмата „Еразъм+“, организират и провеждат дейности с учениците на място и онлайн. Те участват в съвместние прокти посредством пространството TwinSpace. Националните звена за координация отговарят за валидирането на регистрациите на потребителите, които желаят да станат eТуинъри, като по този начин поддържат сигурността на платформата, предоставят подкрепа и насоки и оценяват работата на учителите посредством национални и европейски знаци за качество. Годишната книга на eTwinning представя най-иновативните проекти. Отличените проекти се награждават с европейски награди на eTwinning и стават част от галерията на проектите.

 

Споделяйте с колеги

Общността на eTwinning се състои от хиляди учители и преподаватели, които споделят визията за приобщаващи училища, ползотворно използване на информационните и комуникационните технологии и максимално оползотворяване на уменията на 21-ви век. еТуинърите се срещат и работят в мрежи онлайн, в училище, на събития и конференции на eTwinning и навсякъде, където могат да вдъхновят други учители да обучават по-добре учениците си. В European School Education Platform пространството на eTwinning предлага проектни комплекти, примери от практиката, препоръки и онлайн среда, в която еТуинърите могат да общуват, да създават проекти, да споделят и да учат заедно със собствено темпо и според своите интереси.

 

Усъвършенствайте се заедно

Ученето през целия живот е от съществено значение за учителите и членовете на общността на eTwinning се възползват от уебинари, кратки и дълги онлайн курсове (включително MOOC), материали за самообучение, конференции и други възможности за професионално развитие на място, където се срещат с експерти в различни области и подобряват уменията си. Тези събития позволяват на учителите да създават контакти, да учат заедно и да се чувстват част от една общност.

 

Освен това eTwinning предоставя възможности на бъдещите учители да получат подкрепа в началото на кариерата си.

 

Популяризирайте и празнувайте

Подобно на всички общности, eTwinning има ключови събития. Годишната тема е в центъра на две онлайн кампании – през пролетта и есента, в които еТуинърите споделят идеи, планират проекти, изработват материали и учат заедно. Всяка година на 9 май общността отбелязва Деня на Европа като Ден на eTwinning с дейности, с които еТуинърите се чувстват част от нещо уникално, където и да се намират.

 

Станете главен герой

Посланиците на eTwinning са стълбовете на общността. Те се избират на национално равнище, осигуряват обучение и подкрепа и споделят своята енергия и ентусиазъм, благодарение на което eTwinning расте всеки ден. Получете информация от вашите Национални звена за координация за това как да станете един от тях!

 

Училищата, удостоени със знака „eTwinning училище“, са образец на принципите, които вдъхновяват eTwinning – споделено лидерство, сътрудничество и споделяне, учениците като двигатели на промяната, приобщаване и педагогически иновации. Следете кога започва приема на заявления за кандидатстване!

 

Всеки може да стане посланик на eTwinning и всяко училище може да получи знак „eTwinning училище“.

 

Как да се присъедините към eTwinning

Регистрирайте се още днес като потребител в European School Education Platform, като използвате EU Login (достъп от тук) и поискайте да бъдете валидирани като еТуинъри от Националното звено за координация в страната, в която се намира вашето училище.

 

Какво предлага платформата на eTwinning?

eTуинърите могат да работят в мрежа, да споделят и да си сътрудничат с други регистрирани еТуинъри и училища, като се свързват чрез предлаганите функции за социални мрежи и участват в Стаи, eTwinning групи и европейски проекти.

  • Стаите са микрогрупи, които позволяват на еТуинърите да участват във видеоконферентни сесии, които се допълват от форум и архив с файлове.
  • eTwinning групите са виртуални места, където еТуинърите се срещат и обсъждат конкретни теми, въпроси или други аспекти, които ги интересуват. Специалните групи се координират от ЦЗК и се модерират от опитни еТуинъри.
  • проектите на eTwinning включват дейности по различни теми и ключови компетентности с участието на двама или повече учители и техните ученици. Всеки проект има свой TwinSpace – защитена платформа за свободно ползване, която е достъпна само за другите членове на eTwinning, участващи в проекта, за избрани от вас гости и избрани от вас ученици.

 

еТуинърите могат също да се включат в онлайн възможности за професионално развитие, организирани от European School Education Platform. Някои от тези предложения са съобразени с конкретните интереси и нужди на еТуинърите и са достъпни единствено за тях:

 

  • Кратките онлайн курсове са интензивни и приятни; те въвеждат учителите в дадена тема, стимулират идеите им и им помагат да развият уменията си.
  • MOOC (Massive Open Online Courses – масови отворени онлайн курсове) са с продължителност от 4 до 6 седмици, като през този период се провеждат от 12 до 25 учебни часа. По време на курса участниците имат свобода да провеждат заниманията в удобно за тях време. След успешно завършване се предоставя сертификат.
  • Уебинарите са едночасови видеосесии онлайн в реално време, на които учителите имат възможност да се запознаят и да обсъдят различни теми.
  • Сериите от уебинари представляват два уебинара, които са свързани с интерактивна онлайн дейност.
  • Онлайн конференциите и събитията са предназначени и посветени на конкретни целеви аудитории и теми.

 

Не отговаряте на условията за участие в eTwinning?

В общността на eTwinning могат да участват само училищни специалисти. Ако не работите в училище, все пак можете да се забавлявате и да общувате безплатно в други раздели на European School Education Platform. Открийте всички възможности тук. еТуинърите могат да канят лица, които не са членове на eTwinning, за участие в конкретни проекти.