Skip to main content
European School Education Platform

Overview

Photo of people with arms around each other

eTwinninguga liitudes saavad õpetajad ja teised koolitöötajad osa Euroopa koolide kogukonnast ning lõpututest kasulikest võimalustest.

 

Tehke koostööd teiste Euroopa kolleegidega ja koguge neilt inspiratsiooni

eTwinningus korraldavad õpetajad oma õpilastega kohapealseid ja veebipõhiseid tegevusi koos kolleegidega, kes on pärit programmi „Erasmus+“ riikidest. Nad viivad ellu koostööprojekte keskkonna TwinSpace’i abil. Riiklikud tugiorganisatsioonid valideerivad registreerunud kasutajaid, kellest võivad saada uued tvinnijad, hoides sellega platvormi turvalisena, pakuvad tuge ja juhendamist ning tunnustavad õpetajate tööd riiklike ja Euroopa kvaliteedimärkidega. Iga-aastases eTwinningu raamatus tutvustatakse kõige uuenduslikumaid projekte. Silmapaistvate projektide eest premeeritakse eTwinningu Euroopa auhindadega ja need pannakse üles projektigaleriisse. 

 

Jagage kolleegidega

eTwinningu kogukond koosneb tuhandetest õpetajatest ja teistest haridustöötajatest, kes jagavad kujutlust kaasavatest koolidest, kus kasutatakse edukalt info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ning 21. sajandi oskusi. Tvinnijad kohtuvad ja suhtlevad internetis, koolis, eTwinningu üritustel ja konverentsidel ning kõikjal, kus nad saavad innustada teisi õpetajaid õpilasi paremini harima. eTwinning pakub Euroopa koolihariduse platvormil European School Education Platform projektikomplekte, praktikanäiteid ja tunnistusi ning veebikeskkonda, kus tvinnijad saavad omavahel suhelda, projekte luua, jagada ja õppida koos omas tempos ning enda huvide järgi.

 

Täiendage üheskoos oma oskusi

Elukestev õpe on õpetajatele ja eTwinningu kogukonna liikmetele hädavajalik, et saada kasu veebiseminaridest, lühikestest ja pikkadest veebikursustest (sh MOOCid), iseseisva õppe materjalidest, konverentsidest ning muudest kohapealsetest kutsealase arengu võimalustest, kus kohtutakse paljude valdkondade ekspertidega ja täiendatakse oma oskusi. Need üritused võimaldavad õpetajatel suhelda, koos õppida ja tunda end ühe kogukonna liikmena.

 

eTwinning pakub lisaks võimalusi tulevastele õpetajatele, et nad saaksid oma karjääri alustamisel vajalikku tuge.

 

Tutvustage ja tähistage

Nii nagu kõikidel kogukondadel, on ka eTwinningul oma tähtsad üritused. Kevaditi ja sügiseti korraldatakse kaks veebikampaaniat, mille keskmes on eTwinningu aasta teema. Seal jagavad tvinnijad ideid, kavandavad projekte, koostavad materjale ning õpivad koos. Iga aasta 9. mail tähistatakse aga Euroopa ja ühtlasi eTwinningu päeva tegevustega, mis panevad tvinnijad tundma, et nad on osa ainulaadsest kogukonnast, ükskõik kus nad ka ei viibi.

 

Võtke endale peaosatäitja roll

eTwinningu saadikud on kogukonna tugisambad. Nad valitakse välja riiklikul tasandil, nad pakuvad koolitust ja tuge ning jagavad oma energiat ja indu, kasvatades eTwinningu kogukonda iga päevaga. Hankige oma riiklikelt tugiorganisatsioonidelt teavet selle kohta, kuidas saada nende liikmeks!

 

eTwinningu kooli märgiga pärjatud õppeasutused on teistele eeskujuks eTwinningut inspireerivate põhimõtete, jagatud juhtimise ja koostöö poolest, nad on kaasavad ja pedagoogiliselt uuendusmeelsed ning nende õpilased on aktiivsed muudatuste algatajad. Hoidke end kandideerimisvõimalusega kursis!

 

Igaüks võib saada eTwinningu saadikuks ja iga kool võib saada eTwinningu kooli märgi.

 

Kuidas liituda eTwinninguga

Registreeruge juba täna eTwinningu kasutajaks Euroopa koolihariduse platvormil European School Education Platform, kasutades komisjoni autentimisteenust (EU Login, juurdepääs siit), ja taotlege, et teie kooli asukoha riiklik tugiorganisatsioon kinnitaks teid tvinnijana.

 

Mida eTwinningu platvorm pakub?

Tvinnijad saavad suhelda, jagada ja teha koostööd teiste registreeritud tvinnijate ja koolidega, luues ühenduse pakutavate suhtlusvõrgustike funktsioonide kaudu ning osaledes ruumides, eTwinningu gruppides ja Euroopa projektides.

  • Ruumid on minigrupid, mis võimaldavad tvinnijatel osaleda videokonverentsidel, mida toetavad foorum ja failiarhiiv.
  • eTwinningu grupid on virtuaalsed kohad, kus tvinnijad kohtuvad ning arutavad konkreetseid küsimusi, teemasid või muud huvipakkuvat. Esiletõstetud grupid on rühmad, mida koordineerib CSS ja mida modereerivad kogenud tvinnijad (vt lisa siit).
  • eTwinningu projektid hõlmavad tegevusi eri teemade ja põhipädevuste kohta, millesse on kaasatud vähemalt kaks õpetajat ja nende õpilased. Igal projektil on oma TwinSpace – turvaline tasuta platvorm, millele pääsevad juurde ainult teised eTwinningu liikmed, teie valitud külalised ja teie valitud õpilased.

 

Tvinnijad saavad liituda ka platvormi European School Education Platform korraldatavate veebipõhiste kutsealase arengu võimalustega. Mõni neist pakkumistest on kohandatud tvinnijate konkreetsete huvide ja vajaduste järgi ning on saadaval ainult neile:

 

  • põnevad lühikesed intensiivsed veebikursused, kus tutvustatakse õpetajatele konkreetset teemat ning mis aitavad luua uusi ideid ja arendada oma oskusi;
  • MOOCid (laialt avatud e-õpe), mis kestavad 4–6 nädalat ja hõlmavad sel perioodil 12–25 tundi õppetööd. Osalejad võivad kursuse kestel tegevusi läbi viia endale sobival ajal. Pärast edukat läbimist antakse välja tunnistus;
  • veebiseminarid, mis on ühetunnised reaalajas veebipõhised videosessioonid, kus õpetajatel on võimalus täiendada end eri teemadel ja arutleda nende üle;
  • veebiseminaride sarjad ehk kaks veebiseminari seanssi, mida ühendab interaktiivne võrgutegevus;
  • veebikonverentsid ja -üritused, mis on mõeldud ja pühendatud konkreetsetele sihtrühmadele ning teemadele.

 

Kui teil ei ole õigust eTwinninguga liituda

eTwinningu kogukonnaga saavad liituda ainult koolitöötajad. Kui te ei ole koolitöötaja, saate endiselt tasuta nautida platvormi European School Education Platform teisi jaotisi ja võrgustikke. Avastage kõik need võimalused siin . Tvinnijad saavad kutsuda mittetvinnijaid konkreetsetesse projektidesse.