Skip to main content
European School Education Platform
Third-party publication

Unge folks kompetanse innen miljøbærekraft

En serie av to dokumenter som kartlegger unge folks kompetanse innen miljøbærekraft i EU- og OECD-land.
OECD publication cover
Image: OECD publication

 OECD Centre for Skills og Europakommisjonens Det felles forskningssenter har samarbeidet for å undersøke kompetansen innen miljøbærekraft for elever i EU- og OECD-land. Det første dokumentet presenterer et begrepsmessig rammeverk som definerer kompetanse innen miljøbærekraft og viser deretter hvordan faktorer som kjønn og sosioøkonomisk bakgrunn kan påvirke miljøbevisstheten til unge folk. Det andre dokumentet presenterer verktøysettet for miljøbærekraft og vurderer i hvor stor grad skoler kan utstyrt elever med kompetansene for å oppnå en grønnere fremtid.

 • Tilgjengelige språk: EN

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  OECD
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  OECD Social, Employment and Migration Working Papers
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Researcher
  Student Teacher
  Teacher
 • Target audience ISCED:
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)
 • Year of publication:
  2022

Tags

School subjects

Environmental Education

Key competences

Maths and science
Science