Skip to main content
European School Education Platform
Third-party publication

Kompetencia mládeže v oblasti environmentálnej udržateľnosti

Séria dvoch dokumentov, v ktorých sa mapuje kompetencia mládeže v oblasti environmentálnej udržateľnosti v krajinách EÚ a OECD.
OECD publication cover
Image: OECD publication

Centrum pre zručnosti OECD a Spoločné výskumné centrum Európskej komisie spojili sily, aby preskúmali kompetenciu študentov v oblasti environmentálnej udržateľnosti v krajinách EÚ a OECD. V prvom dokumente sa uvádza koncepčný rámec definujúci kompetenciu v oblasti environmentálnej udržateľnosti a odhaľuje, ako faktory vrátane pohlavia a sociálno-ekonomického pôvodu môžu ovplyvniť povedomie mladých ľudí o životnom prostredí. V druhom dokumente sa opisuje súbor nástrojov týkajúcich sa environmentálnej udržateľnosti a zvažuje sa miera, do akej školy poskytujú tieto kompetencie svojim študentom s cieľom dosiahnuť ekologickejšiu budúcnosť.

 • Dostupné jazyky: angličtina

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  OECD
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  OECD Social, Employment and Migration Working Papers
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Researcher
  Student Teacher
  Teacher
 • Target audience ISCED:
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)
 • Year of publication:
  2022

Tags

School subjects

Environmental Education

Key competences

Maths and science
Science