Skip to main content
European School Education Platform
Third-party publication

Il-kompetenza taż-żgħażagħ fis-sostenibilità ambjentali

Serje ta’ żewġ dokumenti li jimmappjaw il-kompetenza tas-sostenibilità ambjentali taż-żgħażagħ fil-pajjiżi tal-UE u tal-OECD.
OECD publication cover
Image: OECD publication

Iċ-Ċentru għall-Ħiliet tal-OECD u ċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea ngħaqdu flimkien biex jeżaminaw il-kompetenza tas-sostenibilità ambjentali tal-istudenti madwar l-UE u l-pajjiżi tal-OECD. L-ewwel dokument jippreżenta qafas kunċettwali li jiddefinixxi l-kompetenza tas-sostenibilità ambjentali u mbagħad jiżvela kif il-fatturi inklużi l-ġeneru u l-isfond soċjoekonomiku jistgħu jaffettwaw l-għarfien ambjentali taż-żgħażagħ. It-tieni dokument jippreżenta l-għodda tas-sostenibilità ambjentali u jikkunsidra l-grad sa fejn l-iskejjel ikunu għammru lill-istudenti bil-kompetenzi biex jiksbu futur aktar ekoloġiku.

 • Lingwi disponibbli: EN

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  OECD
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  OECD Social, Employment and Migration Working Papers
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Researcher
  Student Teacher
  Teacher
 • Target audience ISCED:
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)
 • Year of publication:
  2022

Tags

School subjects

Environmental Education

Key competences

Maths and science
Science