Skip to main content
European School Education Platform
Tutorials

Kif intejjeb dak li qed nagħmel? Riċerka ta’ azzjoni bħala mezz ta’ promozzjoni tal-iżvilupp professjonali tal-għalliema

Ir-riċerka ta’ azzjoni tistieden lill-għalliema jitgħallmu aktar dwar il-prattika tagħhom fil-klassi, jarrikkixxu r-repertorju pedagoġiku tagħhom u jirriflettu fuq il-mod kif jgħallmu. Permezz ta’ riċerka ta’ azzjoni, l-attitudnijiet, l-identitajiet professjonali u l-kompetenza tal-għalliema jistgħu jkomplu jevolvu, hekk kif iqisu l-bżonnijiet tagħhom fil-kuntest tagħhom stess.

X’inhi riċerka ta’ azzjoni?

Riċerka ta’ azzjoni hija differenti minn forom oħra ta’ riċerka billi hija speċifikament adattata għall-għalliema li jfittxu li jirriflettu fuq xogħolhom, isolvu problemi u joħorġu b’titjib ibbażat fuq l-evidenza għall-prattiki professjonali tagħhom stess. Dan jinvolvi osservazzjonijiet sistematiċi u ġbir tad-data, u, li mbagħad jistgħu jintużaw biex jittieħdu deċiżjonijiet infurmati u jittieħdu azzjonijiet aktar immirati. Huwa għalhekk meqjus bħala għodda b’saħħitha għall-iżvilupp professjonali tal-għalliema.

Picture6.png

X’inhuma l-karatteristiċi tar-riċerka ta’ azzjoni?

Ir-riċerka ta’ azzjoni hija prattika, riflessiva u ripetuta. Dawn il-karatteristiċi ġeneralment jintwerew fi spiral li jindika moviment kontinwu bejn l-ippjanar, l-azzjoni, l-osservazzjoni, ir-riflessjoni eċċ.

Il-proċess ta’ riċerka huwa prattiku fis-sens li jista’ jkollu benefiċċji immedjati għall-għalliema, l-iskejjel u d-distretti tal-iskejjel.

L-aspett riflessiv tiegħu jinsab fir-riċerkatur tal-azzjoni li jdawwar il-lenti fuq il-klassi, l-iskola jew il-prattiki tiegħu.

Fl-aħħar nett, ir-riċerka ta’ azzjoni hija ripetuta għaliex kwistjonijiet u tħassib huma esplorati b’mod kontinwu mir-riċerkatur ta’ azzjoni.

X’inhuma t-tliet tipi ta’ riċerka ta’ azzjoni?

Skont Carr u Kemmis, ir-riċerka ta’ azzjoni tista’ tieħu t-tliet forom li ġejjin:

  • Riċerka ta’ azzjoni teknika: tirreferi għal każijiet li fihom faċilitaturi esterni (bħal akkademiċi, riċerkaturi u istituzzjonijiet) jaħdmu ma’ għalliema u oħrajn fl-istabbiliment ta’ proġetti ta’ riċerka għall-għalliema. L-għan huwa li l-għalliema jistudjaw prattiki effettivi, fejn il-kriterji għall-"effettività" huma introdotti mill-faċilitatur. Pereżempju, l-għalliema jistgħu jiddeċiedu li jittestjaw is-sejbiet tar-riċerka esterna fil-prattiki tagħhom, u s-sejbiet ta’ dawn it-testijiet jistgħu jiddaħħlu fir-riċerka esterna minflok fil-prattika tat-tagħlim nnifisha.
  • Riċerka ta’ azzjoni prattika: tirreferi għal każijiet li fihom faċilitaturi esterni jaħdmu ma’ għalliema u prattikanti oħra biex jgħinuhom jartikolaw it-tħassib tagħhom, jippjanaw l-azzjoni tagħhom, jimplimentaw bidliet, jimmonitorjaw l-effetti ta’ dawk il-bidliet u jirriflettu fuq il-valur tagħhom. Għalkemm il-faċilitaturi jistgħu jaħdmu mal-għalliema fuq it-tħassib komuni tagħhom, l-għalliema suppost jimmonitorjaw il-prattiki tagħhom u jiżviluppaw il-ġudizzju prattiku tagħhom bħala individwi. Fi kliem ieħor, m’hemm l-ebda żvilupp sistematiku tal-grupp ta’ prattikanti bħala komunità.
  • Riċerka ta’ azzjoni emanċipatorja: tirreferi għal każijiet li fihom l-għalliema jieħdu r-responsabbiltà li jgħinu lill-grupp tagħhom, bħall-istudenti tagħhom jew il-kollegi tagħhom, f’awtoriflessjoni kollaborattiva. F’ċerti oqsma, l-iskola kollha tista’ tinvolvi ruħha fid-determinazzjoni ta’ approċċi għall-interazzjoni fil-klassi - pereżempju, billi tadotta prattiki ta’ valutazzjoni komuni. Dan l-approċċ miftuħ u kollaborattiv jeħtieġ fehim tar-relazzjoni djalettika bejn ir-responsabbiltà individwali u dik tal-grupp. Ir-riċerka ta’ azzjoni emanċipatorja tista’ titqies bħala l-pass li jmiss mir-riċerka ta’ azzjoni prattika.

Ir-riċerka ta’ azzjoni hija riċerka applikata li tista’ ssir individwalment jew b’mod kollaborattiv. Riċerka ta’ azzjoni kollaborattiva hija definita bħala għalliema u riċerkaturi li jaħdmu flimkien biex iwettqu riċerka f’oqsma ta’ interess reċiproku.

Ħafna drabi, ir-riċerka ta’ azzjoni hija pperċepita aktar bħala approċċ, aktar milli bħala metodu, minħabba li tista’ tuża firxa ta’ disinni u metodoloġiji diversi. Notevolment, ir-riċerka ta’ azzjoni tista’ tuża metodi ta’ ġbir ta’ data kemm kwalitattiva kif ukoll kwantitattiva. Anke jekk l-ambitu huwa differenti, iż-żewġ tipi ta’ data jintużaw minn għalliema jew gruppi ta’ għalliema biex jiġbru evidenza u jipprovdu tweġibiet għall-mistoqsijiet tagħhom. Għalhekk, għandha tiġi adottata metodoloġija robusta li tqis l-istandards xjentifiċi u etiċi tar-riċerka.

Jekk inti interessat/a titgħallem aktar,

.

Riżorsi Ulterjuri:

Sorsi:

Definizzjoni: https://www.scielo.br/j/ep/a/3DkbXnqBQqyq5bV4TCL9NSH/?lang=en u https://www.worldcat.org/title/teacher-as-reflective-practitioner-and-action-researcher/oclc/46685319

Karatteristiċi: https://www.literacyworldwide.org/docs/default-source/resource-documents/a-practical-guide-to-action-research-for-literacy-educators.pdf?sfvrsn=4

Riċerka ta’ azzjoni kollaborattiva: https://www.daneshnamehicsa.ir/userfiles/files/1/9-%20The%20Wiley%20Handbook%20of%20Action%20Research%20in%20Education.pdf

Carr, W., & Kemmis, S. (2004). Becoming Critical: Education, Knowledge and Action Research. London: RoutledgeFalmer.

Additional information

Tags

Professional development
Pedagogy