Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning Evropske nagrade

eTwinning Evropske nagrade

eTwinning Evropske nagrade najveća su čast koju nastavnici i učenici mogu dobiti za svoj izvanredan rad u eTwinningu.

eTwinning Evropske nagrade osmišljene su kako bi nagradile izvanredne evropske eTwinning projekte i pružile im maksimalnu vidljivost. Cilj je identifikovati, slaviti i promovisati inovativne prakse. Ovo je inicijativa Evropske komisije i finansirana je iz programa Erasmus+ Evropske unije.

 

eTwinning projekti promovišu saradničko učenje: učenici uče jedni od drugih, komuniciraju, sarađuju i tako se osjećaju odgovornim za vlastito učenje. Evropski eTwinning projekt počinje učešćem najmanje dva nastavnika iz različitih zemalja.

 

Kategorije

 

Glavna kategorija eTwinning Evropskih nagrada od 2021. godine ima pet nivoa:

  • Kategorija uzrasta za odgoj i obrazovanje u ranom djetinjstvu (ECEC): Za sve projekte koji se provode uglavnom s djecom do 6 godina.
  • Kategorija uzrasta za učenike od 7 do 11 godina – za sve projekte koji se provode uglavnom sa učenicima ove uzrasne kategorije.
  • Kategorija uzrasta za učenike od 12 do 15 godina – za sve projekte koji se provode uglavnom sa učenicima ove uzrasne kategorije.
  • Kategorija uzrasta za učenike od 16 do 19 godina – za sve projekte koji se provode uglavnom s učenicima ove uzrasne kategorije.
  • Projekti u početnom stručnm obrazovanju i obuci (IVET) – Za sve projekte koje provode uglavnom nastavnici koji rade u VET ustanovi i istovremeno se bave stručnim sadržajima/predmetima VET programa.

 

Napomena: ako projekt uključuje više od jedne uzrasne kategorije, prijava se može podnijeti samo u jednoj kategoriji.

 

Svake godine Državne organizacije za podršku, također, mogu organizovati nagrade za posebne kategorije sufinansirane Erasmus+ programom. Nastavnici se mogu prijaviti i za jednu od takvih posebnih kategorija, ako postoje, putem obrasca za prijavu.

 

Dodatna posebna kategorija eTwinning Evropskih nagrada, u području inicijalnog obrazovanja budućih nastavnika, uspostavljena je 2021. godine i bit će dodijeljena 2022. godine. Ova će nagrada biti dodijeljena drugačijim postupkom izbora koji će biti objavljen što je moguće prije.

 

Izbor i nagrade

 

Nagrađeni projekti biraju se i nominuju u partnerstvu s Državnim organizacijama za podršku koje učestvuju u oblikovanju ove inicijative kroz proces sukreacije. Dostupan je potpuni opis različitih koraka koji uključuju proces izbora na ovoj stranici.

 

Nagrade se obično dodjeljuju na Godišnjoj eTwinning konferenciji. Kao dopuna, može se organizovati i niz lokalnih događaja za nagrade, u dogovoru s pobjedničkim partnerskim školama.

 

Više informacija o finalnoj nagradi je dostupno na ovoj stranici.