Skip to main content
European School Education Platform

De Europæiske eTwinning-priser

De Europæiske eTwinning-priser

De Europæiske eTwinning-priser udgør den største hædersbevisning som elever og lærere kan modtage for deres fremragende arbejde i eTwinning.

De Europæiske eTwinning-priser er designet med henblik på at belønne fremragende europæiske eTwinning-projekter og give dem maksimal opmærksomhed. Målet er at indkredse, belønne og synliggøre innovativ praksis. De er planlagt på initiativ af EU-kommissionen og finansieres af EUs Erasmus+ Program

 

eTwinning-projekter fremmer samarbejde: elever og studerende lærer af hinanden, interagerer, kommunikerer og føler derved ansvar for egen læring. Et europæisk eTwinning-projekt kan oprettes med minimal deltagelse af to lærere fra forskellige lande.

 

Kategorier

 

De Europæiske eTwinning-prisers hovedkategori er, som i 2021, inddelt i fem niveauer:

  • alderskategori for førskoleundervisning og pasningsordninger (ECEC): for alle projekter udført hovedsagelig af elever i alderen op til 6 år.
  • alderskategori for elever i alderen 7-11 år – for alle projekter udført af elever i denne aldersgruppe.
  • alderskategori for elever i alderen 12 – 15 år – for alle projekter udført hovedsagelig af elever i denne aldersgruppe.
  • Alderskategori for elever i alderen 16 – 19 år – for alle projekter udført hovedsagelig af elever i denne aldersgruppe.
  • projekter indenfor indledende erhvervsuddannelse og -træning (IVET) – for alle projekter udført hovedsagelig af lærere der arbejder på en erhvervsskole (IVET) og her arbejder med erhvervsindhold/-fag.

 

Bemærk: hvis et projekt omfatter mere end een kategori, kan ansøgningen kun deltage i een kategori.

 

Hvert år kan de enkelte Nationale Supportorganisationer selv organisere priser i specialkatagorier i samarbejde med Erasmus+ programmet. Lærere kan også ansøge om at deltage i sådanne specialkategorier via ansøgningsskemaet.

 

En yderligere specialkategori indenfor De Europæiske eTwinning-priser, nemlig indenfor læreruddannelsen, er blevet grundlagt i 2021 og bliver tildelt i 2022. Denne pris vil blive tildelt efter en anderledes udvælgelsesproces som vi informerer om så snart som muligt.

 

Udvælgelse og Priser

 

De belønnede projekter udvælges og nomineres i samarbejde med de Nationale Supportorganisationer, der er med til at udforme dette initiativ gennem en samskabelsesproces. En fuldstændig beskrivelse af de enkelte trin i udvælgelsesprocessen kan ses på denne side.

 

Priserne overrækkes sædvanligvis på eTwinnings årskonference. Som et supplement hertil kan lokale prisoverrækkelsesevents også finde sted efter aftale med de vindende partnerskoler.

 

Flere oplysninger om den endelige pris findes på denne side.