Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning Europese Prijzen

eTwinning Europese Prijzen

De eTwinning Europese Prijzen zijn de hoogste eer die leerkrachten en leerlingen kunnen krijgen voor hun uitmuntende werk in eTwinning.

De eTwinning Europese Prijzen zijn opgezet om uitmuntende Europese eTwinning-projecten te belonen en ze maximale zichtbaarheid te geven. Het doel is om innovatieve praktijken te identificeren, vieren en promoten. Ze zijn een initiatief van de Europese Commissie, gefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Unie.

 

eTwinning-projecten promoten gezamenlijk leren: leerlingen kunnen van elkaar leren, interactie aangaan en communiceren, en zich op die manier verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. Een Europees eTwinning-project begint met de deelname van minimaal twee leerkrachten uit verschillende landen.

 

Categorieën

 

De hoofdcategorie van de eTwinning Europese Prijzen heeft met ingang van 2021 vijf niveaus:

  • Leeftijdscategorie voor opvang en onderwijs voor jonge kinderen (OOJK): Voor alle projecten die uitgevoerd worden met hoofdzakelijk leerlingen tot 6 jaar.
  • Leeftijdscategorie voor leerlingen van 7-11 jaar – Voor alle projecten die uitgevoerd worden met hoofdzakelijk leerlingen van deze leeftijdsgroep.
  • Leeftijdscategorie voor leerlingen van 12-15 jaar – Voor alle projecten die uitgevoerd worden met hoofdzakelijk leerlingen van deze leeftijdsgroep.
  • Leeftijdscategorie voor leerlingen van 16-19 jaar – Voor alle projecten die uitgevoerd worden met hoofdzakelijk leerlingen van deze leeftijdsgroep.
  • Projecten in beroepsonderwijs en -opleiding – Voor alle projecten die uitgevoerd worden door hoofdzakelijk leerkrachten in een organisatie voor beroepsonderwijs en -opleiding en tegelijkertijd over inhoud/onderwerpen van een beroepsonderwijs- en -opleidingsprogramma.

 

Let op: als een project meer dan één leeftijdscategorie heeft, dan kan de aanvraag in slechts één categorie worden ingediend.

 

Elk jaar kunnen de nationale ondersteuningsorganisaties ook Speciale-categorieprijzen organiseren, die samen met het Erasmus+-programma gefinancierd worden. Leerkrachten kunnen via het aanvraagformulier ook een aanvraag indienen voor een van die speciale categorieën, indien aanwezig.

 

In 2021 is een nieuwe speciale categorie van eTwinning Europese Prijzen ingesteld, op het gebied van initiële lerarenopleiding, en deze zal in 2022 toegekend worden. Deze prijs wordt toegekend met een ander selectieproces, dat zo snel mogelijk gepubliceerd zal worden. 

 

Selectie en prijzen

 

De bekroonde projecten worden gekozen en genomineerd in samenwerking met de nationale ondersteuningsorganisaties, die via een cocreatieproces betrokken zijn bij het vormgeven van dit initiatief. Een volledige beschrijving van de diverse stappen van het selectieproces is op deze pagina te vinden.

 

De prijzen worden doorgaans tijdens het eTwinning-jaarcongres uitgereikt. Als aanvulling kan er ook een reeks lokale evenementen voor prijzen georganiseerd worden, in overleg met de winnende partnerscholen. 

 

Meer informatie over de uiteindelijke prijs is op deze pagina te vinden.