Skip to main content
European School Education Platform

Európske ceny eTwinning

Európske ceny eTwinning

Európske ceny eTwinning sú ta najväčšia pocta, ktorú môžu učitelia a študenti dostať za svoju vynikajúcu prácu v programe eTwinning.

Účelom európskych cien eTwinning je odmeniť vynikajúce európske projekty eTwinning a čo najviac ich zviditeľniť. Cieľom je identifikovať, osláviť a podporiť inovatívne postupy. Sú iniciatívou Európskej komisie, ktorá je financovaná zo zdrojov programu Európskej únie Erasmus+.

 

Projekty eTwinning podporujú spoločné vzdelávanie: študenti sa navzájom od seba učia, prichádzajú do interakcie, komunikujú a tým pociťujú zodpovednosť za svoje vlastné vzdelávanie. Na realizáciu európskeho projektu eTwinning je potrebná účasť aspoň dvoch učiteľov z rôznych krajín.

 

Kategórie

 

Hlavná kategória európskych cien eTwinning má od roku 2021 päť úrovní:

 

  • Veková kategória pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (VSRD): Pre všetky projekty realizované prevažne so žiakmi vo veku do 6 rokov.
  • Veková kategória pre žiakov vo veku 7-11 rokov – Pre všetky projekty realizované prevažne so žiakmi v tejto vekovej skupine.
  • Veková kategória pre žiakov vo veku 12-15 rokov – Pre všetky projekty realizované prevažne so žiakmi v tejto vekovej skupine.
  • Veková kategória pre žiakov vo veku 16-19 rokov – Pre všetky projekty realizované prevažne so žiakmi v tejto vekovej skupine.
  • Projekty v oblasti počiatočného odborného vzdelávania a prípravy (POVP) – Pre všetky projekty realizované prevažne učiteľmi pracujúcimi v inštitúciách POVP, ktorí sa zároveň venujú odbornému obsahu/predmetom programov OVP.

 

Upozorňujeme vás: ak je do projektu zapojených viac vekových kategórií, prihlášku je možné podať len v jednej kategórii.

 

Národné podporné organizácie tiež môžu každý rok organizovať ceny v špeciálnych kategóriách spolufinancované zo zdrojov programu Erasmus+. Učitelia sa môžu prostredníctvom formulára žiadosti uchádzať aj o cenu v niektorej z týchto špeciálnych kategórií, ak je k dispozícii.

 

V roku 2021 bola zavedená ďalšia špeciálna kategória v oblasti povinného vzdelávania budúcich učiteľov, ktorá bude udelená v roku 2022. Na udelenie tejto ceny bude použitý iný výberový proces, ktorý bude čoskoro zverejnený. 

 

Výber a udeľovanie cien

 

Ocenené projekty sú vyberané a nominované v partnerstve s národnými podpornými organizáciami, ktoré sa procesom spolutvorby podieľajú na formovaní tejto iniciatívy. Úplný opis jednotlivých krokov výberového procesu je dispozícii na tejto stránke.

 

Ceny sa zvyčajne udeľujú počas výročnej konferencie. V súvislosti s cenami sa ako doplnok môže po dohode s partnerskými školami zorganizovať rad miestnych akcií. 

Viac informácií o hlavnej cene nájdete na tejto stránke.