Skip to main content
European School Education Platform

De europeiska eTwinning-priserna

De europeiska eTwinning-priserna

De europeiska eTwinning-priserna är den högsta utmärkelsen som lärare och elever kan få för sitt utmärkta arbete i eTwinning.

De europeiska eTwinning-priserna har utformats som belöning för utmärkta europeiska eTwinning-projekt och för att ge dem största möjliga synlighet. Målet är att identifiera, fira och främja innovativa metoder. De är ett initiativ av Europeiska kommissionen som finansieras via Europeiska unionens program Erasmus+.

eTwinning-projekt främjar samarbetslärande: elever lär sig av varandra, interagerar, kommunicerar och känner på så sätt ansvar för sitt eget lärande. Ett europeiskt eTwinning-projekt inleds genom att minst två lärare från olika länder medverkar.

Kategorier

 

Huvudkategorin i de europeiska eTwinning-priserna omfattar från år 2021 fem nivåer:

  • Ålderskategorin för förskoleverksamhet och barnomsorg (ECEC): För alla projekt som genomförs huvudsakligen med elever upp till 6 års ålder.
  • Ålderskategorin för elever i åldern 7-11 år – för alla projekt som genomförs huvudsakligen med elever i denna åldersgrupp.
  • Ålderskategorin för elever i åldern 12-15 år – för alla projekt som genomförs huvudsakligen med elever i denna åldersgrupp.
  • Ålderskategorin för elever i åldern 16-19 år – för alla projekt som genomförs huvudsakligen med elever i denna åldersgrupp.
  • Projekt i grundläggande yrkesutbildning (IVET) – för alla projekt som genomförs huvudsakligen av lärare som arbetar vid en institution för grundläggande yrkesutbildning och som samtidigt handlar om yrkesrelaterade innehåll/ämnen i ett yrkesutbildningsprogram.

 

Observera: om ett projekt omfattar mer än en ålderskategori kan ansökan endast skickas in i en kategori.

 

Varje år kan National Support Organisation också anordna särskilda priskategorier som samfinansieras med programmet Erasmus+. Lärare kan även söka i en av de särskilda kategorierna, om de är aktuella, via ansökningsformuläret.

 

Ytterligare en särskild kategori i de europeiska eTwinning-priserna, inom området grundläggande lärarutbildning, infördes år 2021 och kommer att delas ut år 2022. Detta pris kommer att utses i ett särskilt urvalsförfarande som kommer att tillkännages så snart som möjligt. 

Urval och priser

De belönade projekten väljs ut och nomineras i samarbete med National Support Organisation som medverkar i utformandet av detta initiativ i en gemensam skapandeprocess. En fullständig beskrivning av de olika steg som urvalsprocessen omfattar finns på denna sida.

 

Priserna delas vanligen ut på den årliga eTwinning-konferensen. Som ett komplement kan ett antal lokala event för att dela ut priser också anordnas i samråd med de vinnande partnerskolorna. 

 

Mer information om det slutliga priset finns på denna sida.