Skip to main content
European School Education Platform

Programos „eTwinning“ europiniai apdovanojimai

Programos „eTwinning“ europiniai apdovanojimai

Programos „eTwinning“ europiniai apdovanojimai – tai aukščiausias įvertinimas mokytojams ir mokiniams už jų puikų darbą programoje „eTwinning“.

Programos „eTwinning“ europiniai apdovanojimai skiriami išskirtiniams europiniams „eTwinning“ projektams ir suteikia jiems maksimalias sklaidos galimybes. Jais siekiama pastebėti inovatyvias veiklas, jomis pasidžiaugti ir pristatyti jas kitiems. Tai yra Europos Komisijos iniciatyva, remiama pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“.

 

„eTwinning“ projektai skatina mokymąsi bendradarbiaujant: mokiniai mokosi vieni iš kitų, bendrauja, bendradarbiauja ir imasi atsakomybės už savo mokymąsi. Europinis „eTwinning“ projektas prasideda nuo mažiausiai dviejų mokytojų iš skirtingų šalių veiklos.

 

Kategorijos

 

Pagrindinę kategoriją „eTwinning“ europiniuose apdovanojimuose nuo 2021 metų sudaro penki lygiai:

 

  • Ankstyvojo ugdymo ir priežiūros amžiaus kategorija: visiems projektams, kurių pagrindiniai dalyviai yra ugdytiniai iki 6 metų amžiaus.
  • 7-11 metų amžiaus mokinių kategorija: visiems projektams, kurių pagrindiniai dalyviai yra šios amžiaus grupės mokiniai.
  • 12-15 metų amžiaus mokinių kategorija: visiems projektams, kurių pagrindiniai dalyviai yra šios amžiaus grupės mokiniai.
  • 16-19 metų amžiaus mokinių kategorija: visiems projektams, kurių pagrindiniai dalyviai yra šios amžiaus grupės mokiniai.
  • Pirminio profesinio mokymo projektai: visiems projektams, kuriuos vykdo mokytojai, dirbantys profesinėse mokyklose, ir kurių metu nagrinėjamos profesinio mokymo programos temos bei profesijos dalykai.

 

Atkreipkite dėmesį: jei projektas apima daugiau nei vieną amžiaus kategoriją, paraiška gali būti teikiama tik vienai kategorijai.

 

Kiekvienais metais nacionalinės paramos organizacijos gali organizuoti ir specialių kategorijų apdovanojimus, papildomai finansuojamus kartu su programa „Erasmus+“. Pildydami paraišką mokytojai kartu gali pasirinkti ir vieną iš galimų specialių kategorijų.

 

2021 metais buvo įsteigta papildoma speciali programos „eTwinning“ europinių apdovanojimų kategorija projektams pirminio mokytojų rengimo srityje, o apdovanojimai bus įteikti 2022-ais metais. Šis apdovanojimas bus įteiktas taikant kitokį atrankos procesą, kuris bus paskelbtas kuo greičiau.

 

Atranka ir apdovanojimų teikimas

 

Apdovanojami projektai atrenkami ir nominuojami bendradarbiaujant su nacionalinėmis paramos organizacijomis, kurios taip prisideda prie šios iniciatyvos įgyvendinimo. Išsamų įvairių šios atrankos proceso etapų aprašymą rasite šiame puslapyje.

 

Apdovanojimai dažniausiai teikiami kasmetinės programos „eTwinning“ konferencijos metu. Be to, pasitarus su laimėjusiomis mokyklomis partnerėmis, gali būti organizuojami ir papildomi vietiniai apdovanojimų renginiai.

 

Daugiau informacijos apie apdovanojimus rasite šiame puslapyje.