Skip to main content
European School Education Platform

Yayınlar

Avrupa'da ve ulusal düzeyde okul eğitimi politikalarıyla ilgili raporlar ve çalışmalar

Publication cover image (European Commission)

Eğitim ve LGBTİK (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks, kuir) çeşitlilik

LGBTİK gençlere yönelik güvenli öğrenme ortamları oluşturmaya dair eğitimsel sorunlar çok çeşitli olabilmektedir. Bu yayın AB genelinde cinsel çeşitlilik eğitimindeki en iyi uygulamaları ön plana çıkarmakta ve LGBTİK bireylere yönelik temel birtakım yanlış kanı ve algıları ele almaktadır.
Inclusion
Well-being
two children programming a robot

Yapay Zeka ve Çocuk Hakları: Araştırma ve Politikaya Yönelik Entegre bir Gündeme Doğru

Çocuklar ve ergenler sosyal medya uygulamalarını, müzik akış hizmetlerini ve akıllı öğretim sistemlerini her gün kullanıyor. Bu bağlamda araştırmacılar, sosyal robotlarla ve gelecekte eğitimi iyileştirmek üzere nasıl kullanılabilecekleri konusunda araştırmalar yürütüyor. Bu uygulamaların bir ortak noktası hepsinin Yapay Zekâ tekniklerine dayalı olmasıdır.
Digital tools
Policy development
Publication cover image (European Commission)

İlham alın! Kültür: AB’de sağlık ve iyilik halinin itici gücü 

Bu kitapçık, Creative Europe, Erasmus+, Horizon 2020 ve Horizon Europe gibi AB tarafından finanse edilen bir dizi projeden elde edilen iyi uygulama örneklerini bir araya getirmektedir. Bu örnekler, kültür ve sanatın disiplinler arası girişimler yoluyla sağlık ve iyilik halini iyileştirme gücünü gözler önüne sermektedir.
Cultural diversity
Social skills
Well-being
OECD publication

Ukraynalı mülteci öğrencilerin sosyal ve duygusal iyilik hallerinin ev sahibi ülkelerde desteklenmesi 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, kaçanların büyük bir bölümünü çocuk ve gençlerin oluşturduğu, yakın tarihin en büyük zorunlu yerinden edilme krizine yol açmıştır. Okullar, mülteci öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal ve duygusal gelişimleri ile iyilik hallerinin desteklenmesi konusunda hayati bir rol oynamaktadır. Bu, söz konusu öğrencilerin genel olarak eğitime ve topluma dahil edilmelerini sağlamanın temel bir gereğidir. 
Inclusion
Migrant students
Well-being
European Nature Protection Toolkit

Avrupa doğa koruma araç seti

Avrupa Komisyonu, 13-16 yaş arası öğrencilerin eğitimcilerine yönelik bir biyoçeşitlilik araç seti hazırladı.
Publication cover image (European Commission)

Covid sonrası AB’de eğitime yatırım

COVID-19 pandemisi eğitim sektörüne yatırım yapma konusunda önemli fırsatlar sağlamıştır. Bu raporda AB Üye Devletlerinin pandemiye yanıt olarak eğitim yatırımlarını nasıl uyarladıkları incelenmektedir.
Funding and resources