Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning School Label

eTwinning School Label

Школе које добију eTwinning ознаку за школе представљају одличан пример начина на који цела школа може да има користи од eTwinning-а. Оне су активне на пољу спровођења и промовисања вредности и педагогије eTwinning-а, представљају референтну тачку за своју локалну заједницу и модел за друге школе.

Шта је eTwinning ознака за школе?

 

eTwinning школе отелотворују вредности eTwinning-а у школским политикама, пракси и стручном усавршавању уз подршку руководства школе. 

 

Са eTwinning ознаком за школе, eTwinning препознаје и процењује ангажовање и не само појединачних учесника eTwinning-а, већ и целе школе у којој тимови наставника и школских руководилаца могу да раде заједно.

 

Школе које добију ознаку су спремне и вољне да се отисну на развојно путовање са активностима које је могуће објективно проценити.  

 

 Изјава о мисији eTwinning школа представља компас свих eTwinning школа. Ова мисија наглашава елементе као што су:

 

 • руковођење са поделом одговорности
 • сарадња и тимски рад
 • ученици као носиоци промена
 • инклузија и иновације
 • узор за друге школе

Које су предности?

 

eTwinning школе:

 

 • су званично препознате на европском нивоу као узори у оквиру eTwinning-а и формирају мрежу водећих школа које инспиришу даљи развој програма. Све eTwinning школе добијају eTwinning школски пакет у који спадају и плакета и застава.  
 • поседују високу видљивост на европском нивоу и  подстичу се да истичу своју eTwinning ознаку за школе у промотивним и информативним материјалима.
 • подстичу се да учествују у посебним програмима за стручно усавршавање  
 • представљају део посебне eTwinning групе за размену добрих пракси, сарадњу и присуствовање ексклузивним онлајн догађајима.

 

Како школе могу да добију eTwinning ознаку за школе?

 

Процес добијања eTwinning ознаке за школе има две фазе.

 

Прва фаза

 

eTwinning ће пробрати све школе:

 

 • које су регистроване у eTwinning-у дуже од две године
 • са којима су повезана најмање три eTwinning наставника који су током претходне две године учествовали у пројектима, стручном усавршавању или другим eTwinning активностима
 • које су учествовале у најмање једном европском eTwinning пројекту који је добио националну ознаку квалитета у последње две године пре датума пријаве.

 

Ако школа испуњава ове захтеве сви регистровани eTwinner-и у школи добиће путем електронске поште позив да попуне пријавни образац на Европској платформи за школско образовање.

 

Друга фаза

 

Лица која се пријављују морају да попуне образац за пријаву и опишу како је начин на који њихова школа осмишљава, спроводи и планира активности повезан са мисијомeTwinning школе: и при том приложе неке доказе за ту везу.

 

Националне организације за подршку ће проценити сваку пријаву анализирањем описа и приложених доказа, као и уз помоћ разматрања активности и потенцијала пријављених школа.

 

Уколико НОП одбаци пријаву, она се може поново поднети, са бољим описом и доказима, све до истека крајњег рока. 

 

Тачни временски рокови за подношење и евалуацију пријава се објављују на платформи неколико седмица пре покретања поступка пријављивања.  

 

Како се пријавити

 

 • У изради пријаве треба да учествују и директор школе и колеге које су ангажоване око eTwinning-а.
 • Лице које се пријављује треба да одговори на сва питања у обрасцу пријаве и приложе доказе кад им то затраже.
 • Једно прелиминарно питање се односи на политику електронске безбедности у школама, где се од подносилаца пријаве тражи да приложе доказе о спровођењу исте.
 • Остала питања обухватају и низ изјава о сваком од елемената мисији eTwinning школа. Подносиоци пријаве морају описати како их њихова школа примењује и приложити доказе о томе. 
 • Код сваке изјаве о мисији, од подносиоца  пријава ће се такође тражити да опишу шта школа планира да уради током следеће две године у случају да добију eTwinning ознаку за школе.
 • Уз пријаву треба да буде приложена и изјава са потписом директора школе.
 • Пријаве морају да буду понесене или поново поднесене пре истека рока.
 • Поднесене пријаве разматрају Националне организације за подршку. У случају да буду одбијени, подносиоци пријаве могу поново да поднесу допуњену пријаву пре истека крајњег рока.  

 

Практични савети:

 

 • Свака школа треба да одлучи ко ће поднети пријаву путем апликације eTwinning Live. Биће прихваћена само једна пријава за сваку школу.
 • Образац не мора да се попуни одједном и може да се сачува у верзији нацрта за касније. Кликните на дугме за слање пријаве тек пошто сте попунили цели образац

 

На почетку сваке године ће се објавити списак школа које су добиле eTwinning ознаку за школе.