Skip to main content
European School Education Platform
Label

eTwinning School Label

Az eTwinning Iskola címmel kitüntetett iskolák kiváló példát nyújtanak arra, hogy hogyan válhat az eTwinning program az iskolai közösségek egészének javára. Ezek az iskolák aktívan gyakorolják és népszerűsítik az eTwinning program központi értékeit és pedagógiáját, kapcsolattartó pontként szolgálnak helyi közösségeikben, és példát mutatnak más iskoláknak.
Apply for label
Do you want to apply for a label? Join eTwinning today.
Image: Certificate
Image: Certificate

Mi az eTwinning Iskola cím?

 

Az eTwinning Iskolákban az eTwinning program központi értékei az iskolai stratégiák, gyakorlatok, illetve a pedagógus-továbbképzésre vonatkozó iskolai irányelvek szerves része.

 

Az eTwinning program szervezői azért vezették be az eTwinning Iskola címet, hogy ezzel az eTwinning programban részt vevő egyes pedagógusok mellett azon iskoláknak is kinyilváníthassák elismerésüket és megbecsülésüket részvételükért, elkötelezettségükért és odaadásukért, amelyekben a pedagógusokból és iskolai vezetőkből álló csapatok iskolai szinten folytatnak közös munkát.

 

Az eTwinning Iskola címmel kitüntetett iskolák készen állnak egy olyan fejlődési úton elindulni, amelynek elemei objektívan kiértékelhetők.

 

Az eTwinning Iskolák iránymutató dokumentuma „Az eTwinning Iskolák Küldetésnyilatkozata”, amelynek főbb hangsúlyos elemei a következők:

 

 • Megosztott vezetés
 • Együttműködés és csapatmunka
 • A diákok aktív szerepvállalása
 • Befogadás és innováció
 • Példamutatás más iskoláknak

 

Milyen előnyökkel jár az eTwinning Iskola cím elnyerése?

 

Az eTwinning Iskolák:

 

 • Az eTwinning program európai szinten elismert példamutató résztvevőiként válnak ismertté, és hálózatot alkothatnak az eTwinning programban részt vevő többi vezető iskolával, amelyekkel közösen a program további fejlődéséhez is hozzájárulhatnak. A címmel kitüntetett iskolák egy dísztáblát és egy zászlót tartalmazó „eTwinning Iskola csomagot” is kapnak.
 • Nagyobb ismertségre tehetnek szert európai szinten, és promóciós, illetve tájékoztató anyagaikban feltüntethetik az eTwinning Iskola cím logóját.
 • Meghívást kapnak, hogy részt vegyenek különböző, kifejezetten a számukra megrendezett szakmai fejlődést szolgáló programokban.
 • Csatlakozhatnak egy zártkörű eTwinning Csoporthoz, ahol megoszthatják bevált gyakorlataikat, együttműködhetnek kollégáikkal, és részt vehetnek különböző online eseményeken.

 

Hogyan nyerhetik el az iskolák az eTwinning Iskola címet?

 

Az eTwinning Iskola cím elnyerésének folyamata két szakaszból áll.

 

Első szakasz

 

Az eTwinning csapata kiválasztja azon iskolákat, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

 

 • Az iskolát több mint két éve regisztrálták az eTwinning portálon.
 • Az iskolához legalább három olyan pedagógus tartozik, akik az előző két év folyamán részt vettek eTwinning projektekben, eTwinning szakmai fejlődési tevékenységekben vagy egyéb eTwinning tevékenységekben.
 • Az iskola munkatársai részt vettek legalább egy olyan európai eTwinning projektben, amely az eTwinning Iskola cím pályázati időszakának kezdetét megelőző legfeljebb két évben elnyerte a Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címet.

 

 

Amennyiben a pályázó iskola megfelel a fenti kritériumoknak, az iskola minden olyan munkatársa, aki részt vesz az eTwinning programban, e-mailben felkérést kap arra, hogy a European School Education Platformon töltsön ki egy önértékelést is szolgáló pályázati űrlapot.

 

Második szakasz

 

A pályázóknak ki kell tölteniük a pályázati űrlapot, amelyen keresztül bemutathatják, iskolájuk hogyan tervez meg és hajt végre az eTwinning Iskolák Küldetésnyilatkozatával összhangban álló tevékenységeket. A leírtakat bizonyítékokkal is alá kell támasztaniuk.

 

A pályázatokat az illetékes Nemzeti Szolgáltató Szervezetek értékelik ki: elemzik a pályázatban leírtakat és a csatolt bizonyítékokat, illetve kiértékelik az iskolák tevékenységeit és potenciálját is.

 

Amennyiben az illetékes Nemzeti Szolgáltató Szervezet elutasít egy pályázatot, az érintett iskola továbbfejlesztheti azt (pl. szöveges ismertetőinek átdolgozásával, kiegészítésével, illetve további bizonyítékok szolgáltatásával), és a pályázati határidőig újra beküldheti.

 

A pályázati és bírálati időszakra vonatkozó összes konkrét dátumot a Platformon publikáljuk néhány héttel a pályázati folyamat kezdeti dátuma előtt.

 

Hogyan lehet pályázni?

 

 • Javasoljuk, hogy az iskola igazgatója, illetve az eTwinning tevékenységekben részt vevő iskolai munkatársak közösen készítsék elő az eTwinning Iskola cím elnyeréséért benyújtandó pályázatot.
 • A pályázónak ki kell töltenie a pályázati űrlap valamennyi mezőjét, és ahol ez fel van tüntetve, bizonyítékokat is kell szolgáltatnia a pályázatban foglaltakra.
 • A pályázati űrlap egyik bevezető kérdése az iskola e-biztonsági irányelveire vonatkozik ‒ a pályázónak a válasz mellett ez esetben is bizonyítékokkal kell szolgálnia.
 • A további kérdések között az eTwinning Iskolák Küldetésnyilatkozatának egyes elemeire vonatkozó állítások is szerepelnek. A pályázónak ismertetnie kell, hogy iskolája milyen módon valósítja meg ezeket az elemeket, és a leírtakhoz bizonyítékokat is kell csatolnia.
 • A Küldetésnyilatkozat mindegyik eleméhez kapcsolódva a pályázatban ismertetni kell azt is, hogy az iskola munkatársai milyen terveket dolgoztak ki az adott terület tekintetében (amennyiben erre sor kerül) a cím elnyerését követő két éves időszakra.
 • A pályázat részeként be kell nyújtani az iskolaigazgató hivatalos aláírásával ellátott nyilatkozatát is.
 • A pályázat beküldésének vagy ismételt beküldésének meg kell történnie a pályázati határidőig.
 • A beküldött pályázatokat az illetékes Nemzeti Szolgáltató Szervezet bírálja el. Amennyiben a Nemzeti Szolgáltató Szervezet elutasítja a pályázatot, a pályázó annak átdolgozott vagy kiegészített változatát újra beküldheti a pályázati határidőig.

 

TIPPEK:

 

 • Az iskola munkatársai jelöljenek ki egy személyt, aki beküldi a pályázatot az eTwinning Live felületen keresztül. Iskolánként kizárólag egy pályázatot lehet beküldeni!
 • A pályázati űrlapot nem kötelező egyvégtében kitölteni: a pályázónak lehetősége van pályázatát piszkozat formájában elmenteni. A „Küldés” gombra csak akkor kattintson, ha teljesen kitöltötte az űrlapot!

 

Az eTwinning Iskola címmel kitüntetett iskolák listáját minden tanév elején publikáljuk a Platformon.

Winners list